Nhà trường tổ chức tẩy giun cho các con làn 2 năm học 2019- 2020

Nhằm đảm bảo kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho trẻ

Trường Mầm non Hoa Mai Quận 3 sẽ tổ chức cho trẻ uống thuốc tẩy giun định kỳ lần 2 năm 2019- 2020

Thời gian: Ngày 03 tháng 7 năm 2020

Thành phần: Tất cả các bé đã được cha mẹ đăng ký với giáo viên chủ nhiệm lớp

Đề nghị phụ huynh phối hợp cùng nhà trường, cho các bé đi học đầy đủ để đảm bảo cho trẻ được uống theo danh sách đã đăng ý

Phòng Y tế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *