Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra bếp ăn bán trú

Sáng ngày 13/2/2017  Đoàn  Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm Tp Hồ Chí Minh đã thanh kiểm tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú trường Mầm Non Con Mèo Vàng sau Tết cổ truyền, của những ngày đầu năm 2017.

Đoàn đã kiểm tra giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; điều kiện về con người : hồ sơ khám sức khỏe, giấy chứng nhận học tập kiến thức VSATTP; thực hành, bảo hộ chuyên dụng của người chế biến…; Điều kiện vệ sinh cơ sở vật chất, môi trường , bố trí thiết kế khu chế biến…; Điều kiện về trang thiết bị, dụng cụ bảo quản, lưu mẫu thực phẩm; Nguồn gốc thực phẩm, nguyên liệu: hóa đơn, hợp đồng mua bán … Đoàn đã kiểm tra tại chổ bằng các test nhanh; lấy mẫu kiểm nghiệm…

Nhà trường đã đáp ứng mọi yêu cầu của đoàn đề ra.

Đoàn đã khen ngợi sự chú tâm coi trọng công tác an toàn về VSATTP của nhà trường, khích lệ cơ sở phát huy và thường xuyên duy trì việc thực hiện các quy định về VSTP…   (VĐ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *