Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Công đoàn Cơ sở Năm học 2016-2017

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Công đoàn Cơ sở Năm học 2016-2017

          Ngày 30 tháng 9 năm 2016 trường Mầm Non Con Mèo Vàng đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Công đoàn Cơ sở năm học 2016 – 2017.

Vào lúc 8 giờ 00 hội nghị khai mạc, không khí hội trường Đa năng của nhà trường trở nên trang trọng lên với những tà áo dài rực rỡ, những khuôn mặt tươi vui , một ngày quan trọng của mỗi một cán bộ, viên chức nhà trường, thể hiện quyền phát huy dân chủ, mỗi tiếng nói của CBGVNV nhà trường thể hiện sự quyết tâm, quyết định cho việc thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ của năm học mới.

Hội nghị đã thông qua phương hướng nhiệm vụ năm học và bốn chương trình hành động công tác công đoàn năm học 2016 – 2017; thông qua Nghị quyết hội nghị và đã bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 – 2018. (VĐ)

Một số hình ảnh Hội nghị CBCCVC trường Mầm Non Con Mèo Vàng năm học 2016 – 2017:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *