Hội Thi Giáo viên dạy Giỏi cấp Cơ sở Năm học 2016-2017

Thực hiện kế hoạch của Phòng GD&ĐT TP Hồ Chí Minh và kế hoạch chuyên môn của nhà trường Từ ngày 14 đến ngày 18/11/2016 Trường Mầm Non Con Mèo Vàng đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở.

Về nội dung và hình thức Hội thi, Hội đồng chuyên môn nhà trường đã họp phổ biến cụ thể đến các tổ chuyên môn, các tổ đã đăng ký và nhà trường đã lên lịch thi

1. Nội dung thi: Gồm có 2 phần

– Bài kiểm tra năng lực: Gồm các nội dung trắc nghiệm; tự luận, nội dung liên quan đến hiểu biết về các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến GDMN; kiến thức chuyên môn nghiệp vụ; kỹ năng chăm sóc giáo dục trẻ phạm vi trong chương trình GDMN, chủ trương chính sách của địa phương, các nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016 – 2017.

– Tổ chức hoạt động thực hành: Tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình GDMN hiện hành (chủ đề đang thực hiện).

            2. Hình thức thi:

a) Thi kiểm tra năng lực: Là bài thi tự luận và trắc nghiệm, thời gian 90 phút, thi tập trung tại một điểm.

b) Thi thực hành hoạt động giáo dục: Một giáo viên thực hành 2 hoạt động học (Hoạt động chơi – tập đối với nhà trẻ, hoạt động học đối với mẫu giáo, gọi chung là hoạt động học), trong đó có 01 hoạt động do giáo viên tự chọn và 01 hoạt động bốc thăm theo quy định.

3. Thời gian và địa điểm thi

1. Thời gian: – Thi kiểm tra năng lực: 09/11/2016

– Bốc thăm ngày thi thực hành: 10/11/2016

– Thi thực hành: Từ ngày 14 tháng 11 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016.

– Ngày 19/11/2016 tổng hợp kết quả; 20/11/2016: Tổng kết phát thưởng.

2. Địa điểm:

– Thi lý thuyết: tại phòng Sinh hoạt chuyên môn của nhà trường

– Thi thực hành: Tại lớp của giáo viên đăng ký dự thi.

            4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI

Giáo viên đạt danh hiệu GV dạy giỏi cấp cơ sở phải đạt các yêu cầu sau:

1. Hoạt động giáo dục: 20 điểm

– Từ 17 – 20 điểm: Xếp loại giỏi;

– Từ 13 – 16,5 điểm: Xếp loại khá;

– Từ 10 – 12,5 điểm: Xếp loại đạt yêu cầu;

– Dưới 10 điểm: Xếp loại chưa đạt yêu cầu.

2. Kiểm tra năng lực: 10 điểm

– Từ 8 – 10 điểm: Xếp loại giỏi;

– Từ 6,5 – 7,5 điểm: Xếp loại khá;

– Từ 5 – 6 điêm: Xếp loại đạt yêu cầu;

– Dưới 5 điểm: Xếp loại chưa đạt yêu cầu.

3. Sáng kiến kinh nghiệm: 100 điểm

– Từ 80 điểm – 100 điểm: Đạt

– Dưới 80 điểm: Không đạt.

* Xếp loại chung: Giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi

– Hoạt động giáo dục: Đạt loại giỏi

– Kiểm tra năng lực: Đạt loại giỏi;

– Sáng kiến kinh nghiệm: Xếp loại B trở lên.

LỊCH THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP CƠ SỞ

NĂM HỌC 2016 – 2017

1

Phạm Thị Châu Loan

NTL
1

LQVH: Kể chuyện “Đôi bạn nhỏ”
Nhận biết: Đồ dùng của bé (ca, bát, thìa)

2

Văn Thị Hoài Hương

NTL
5

VĐTN bài hát “Đôi dép”
Tạo hình: Nặn “Quả bóng”

3

Phan Thị Thiên Thư

NTN
2

Nghe hát bài “Cô và mẹ”
HĐĐV: Xâu vòng

4

Dương Thị Ngọc Thùy

MGB
3

LQVT: Đếm trên đối tượng trong PV 3
LQVH: Kể chuyện “Nhổ củ cải”

5

Nguyễn Thị Diệu Hoàng

MGB
5

LQVH: Thơ “Thăm nhà bà”
HĐ GDÂN: VTTN 2/4 bài “Nhà của em”

6

Lê Nguyễn Minh Thư

MGN2

PTVĐ: Bật chụm, tách chân vào 5 ô.
LQVH: Thơ “Thăm nhà bà”

7

Nguyễn Thị Minh Thu

MGN3

KPKH: Một số đồ dùng trong gia đình
HĐTH: Nặn quà tặng người thân

8

Nguyễn Thị Dương Châu

MGN7

LQVT: So sánh chiều cao của 3 đối tượng
HĐ GDÂN: VTTD bài hát “Bé quét nhà”

9

Trần Thị Hà Phương

MGL
5

LQVT: Đếm đến 7; NB các nhóm có SL 7; NB CS 7
LQVH: Chuyện “Cây rau của Thỏ út”

10

Lê Thị Thu Trúc

MGL
6

LQCV: Làm quen nhóm chữ u, ư
PTVĐ: Bật qua vật cản – Ném xa bằng 1 tay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *