amin nào sau đây là amin bậc 2

Câu hỏi:

24/08/2019 75,411

Bạn đang xem: amin nào sau đây là amin bậc 2

A. đimetylamin.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Amin bậc 2 là đimetylamin: CH3NHCH3.

Đối với những đáp án còn lại:

B. phenylamin: C6H5NH2 → là amin bậc 1.

C. propan-1-amin: CH3CH2CH2NH2 → là amin bậc 1.

D. propan-2-amin: CH3CH(NH2)CH3 → là amin bậc 1.

Lưu ý:

Bậc của amin là số vẹn toàn tử hiđro nhập phân tử amoniac bị thay cho thế vì chưng gốc hiđrocacbon.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong những hóa học sau đây, hóa học nào là sở hữu lực bazơ mạnh nhất?

A. CH3NH2

B. C6H5NH2 (anilin)

C. C2H5NH2

D. NH3

Câu 2:

Trong những tên thường gọi sau đây, thương hiệu nào là phù phù hợp với hóa học CH3CH(CH3)NH2?

A. Isopropanamin.

B. Metyletylamin.

C. Isopropylamin.

D. Etylmetylamin.

Câu 3:

Chất nào là sau đấy là amin bậc 2?

A. (CH3)2CHNH2.

B. C6H5NH2.

C. CH3NHC2H5.

Xem thêm: bài viết về bảo vệ môi trường

D. (CH3)3N.

Câu 4:

Chất nào là sau đấy là aminoaxit?

A. H2NCH2COOH.

B. C2H5OH.

C. CH2COOH.

D. C6H5NH2.

Câu 5:

Cho những đánh giá sau:

(1) Tại ĐK thông thường, những amino axit là hóa học rắn kết tinh anh, dễ dàng tan nội địa.

(2) Các amino axit sở hữu sức nóng nhiệt độ chảy tương đối cao, khi giá buốt chảy thì bị phân bỏ.

(3) Các amino axit đều nhập cuộc phản xạ trùng dừng.

(4) Các amino axit đều sở hữu tính lưỡng tính.  

(5) Tại dạng kết tinh anh, những amino axit tồn bên trên ở dạng ion lưỡng cực kỳ, nhập hỗn hợp dạng ion lưỡng cực kỳ trả 1 phần nhỏ trở nên dạng phân tử.

(6) Các amin thơm ngát đều độc. Số đánh giá chính là:

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

Chất sở hữu phản xạ màu sắc biure là

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Chất to tướng.

Xem thêm: làm nét ảnh online free

TÀI LIỆU VIP VIETJACK