ashamed đi với giới từ gì

Ashamed là 1 tính kể từ kha khá thông dụng nhập giờ Anh, biểu diễn miêu tả cảm hứng xấu xa hổ, hổ mắc cỡ về một điều gì bại. Tuy nhiên, ko nên người nào cũng tóm được Ashamed chuồn với giới kể từ gì cũng giống như những cấu hình với Ashamed. Hôm ni, nằm trong Langmaster dành riêng 5 phút phát âm nội dung bài viết tiếp sau đây nhằm dò xét hiểu toàn cỗ phần kỹ năng này nhé!

Bạn đang xem: ashamed đi với giới từ gì

I. Ashamed là gì?

null

Phiên âm: Ashamed /ə'ʃeimd/ (adj)

Nghĩa: Tính kể từ "ashamed" đem nghĩa là cảm nhận thấy xấu xa hổ, hổ mắc cỡ, hoặc xấu xa mặt mày vì thế tôi đã thực hiện điều gì bại ko trúng, ko xứng đáng, hoặc phạm phải một sai lầm đáng tiếc. 

Ví dụ:

 • She was ashamed of her behavior at the các buổi tiệc nhỏ last night. (Cô ấy xấu xa hổ về hành động của tôi nhập buổi tiệc tối qua loa.)
 • The company's CEO was ashamed of the unethical practices within the organization. (Giám đốc quản lý của doanh nghiệp lớn xấu xa hổ vì thế những thực tiễn biệt ko đạo đức nghề nghiệp nhập tổ chức triển khai.)

II. Các dạng không giống của Ashamed

Bên cạnh dạng tính kể từ Ashamed, cũng có thể có một số trong những dạng kể từ không giống của kể từ này như trạng kể từ, danh kể từ,... nhằm dùng nhập nhiều văn cảnh không giống nhau sao mang lại phù hợp:

1. Ashamedly (trạng từ): Một cơ hội xấu xa hổ, hổ mắc cỡ, biểu diễn miêu tả cơ hội thể hiện nay cảm hứng xấu xa hổ.
Ví dụ: She apologized ashamedly for her mistake. (Cô ấy van nài lỗi một cơ hội xấu xa hổ vì thế sai lầm đáng tiếc của tôi.)

2. Ashamedness (danh từ): Trạng thái của việc cảm nhận thấy xấu xa hổ.
Ví dụ: His ashamedness was evident from his downcast eyes. (Tình trạng xấu xa hổ của anh ấy tao rõ rệt kể từ góc nhìn trầm xuống.)

3. Ashamer (danh từ): Người phát sinh cảm hứng xấu xa hổ cho những người không giống.
Ví dụ: He's a notorious ashamer, always pointing out people's mistakes in public. (Anh ấy là 1 kẻ thực hiện xấu xa hổ phổ biến, luôn luôn chỉ ra rằng những sai lầm đáng tiếc của những người không giống trước đây công bọn chúng.)

III. Ashamed chuồn với giới kể từ gì?

null

Ashamed rất có thể chuồn với phụ thân giới kể từ OF, AT và ABOUT. Ở phần này, nằm trong dò xét hiểu thâm thúy rộng lớn về những cụm kể từ này nhé!

1. Ashamed + of

Cấu trúc "Ashamed + of + sth" dùng làm biểu diễn miêu tả cảm giác xấu xa hổ, hổ mắc cỡ về một hành vi, trường hợp hoặc tính cơ hội. Cấu trúc này dùng làm chỉ ra rằng nguyên vẹn nhân hoặc nguyên do khiến cho ai bại cảm nhận thấy xấu xa hổ.

Ví dụ:

 • She was ashamed of her mistake in the exam. (Cô ấy xấu xa hổ về sai lầm đáng tiếc nhập bài bác đánh giá.)
 • He felt ashamed of his behavior at the các buổi tiệc nhỏ. (Anh ấy cảm nhận thấy xấu xa hổ về hành động của tôi nhập buổi tiệc.)

2. Ashamed + at

Cấu trúc "Ashamed + at + sth" cũng dùng làm diễn miêu tả cảm hứng xấu xa hổ hoặc hổ mắc cỡ về một vấn đề, hành vi hoặc trường hợp ví dụ. Tuy nhiên, cơ hội dùng "ashamed at" ko thông dụng bằng phương pháp dùng "ashamed of". 

Ví dụ:

 • She was ashamed at her rude behavior towards her friend. (Cô ấy xấu xa hổ về hành động tục tằn với chúng ta của tôi.)
 • He felt ashamed at his lack of preparation for the important presentation. (Anh ấy cảm nhận thấy xấu xa hổ vì thế việc ko sẵn sàng kỹ mang lại buổi thuyết trình cần thiết.)

3. Ashamed + about

Cấu trúc "ashamed + about + sth" cũng dùng làm biểu diễn miêu tả cảm giác xấu xa hổ, hổ mắc cỡ hoặc ăn năn hận về một vấn đề, hành vi, hoặc trường hợp ví dụ. 

Ví dụ:

 • She was ashamed about her careless mistake in the report. (Cô ấy xấu xa hổ vì thế sai lầm đáng tiếc lơ là nhập report.)
 • He felt ashamed about his behavior at the các buổi tiệc nhỏ last night. (Anh ấy cảm nhận thấy xấu xa hổ về hành động của tôi nhập buổi tiệc tối qua loa.)

XEM THÊM: 

AWARE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

PROVIDE ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ? - ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁCH SỬ DỤNG ĐẦY ĐỦ

IV. Các kể từ đồng nghĩa tương quan với Ashamed

1. Embarrassed

Embarrassed rất có thể biểu diễn đạt cảm hứng xấu xa hổ tuy nhiên trong một phạm vi hẹp rộng lớn đối với "ashamed." Bạn rất có thể cảm nhận thấy embarrassed Khi bị kẻ không giống nhạo báng trước một group người, tuy nhiên ko thể coi bại là 1 điều làm mất đi danh dự hoặc độ quý hiếm của người sử dụng.

Ví dụ: She was embarrassed by her loud stomach growling during the important meeting. (Cô ấy xấu xa hổ vì thế giờ bao tử rầm rĩ nhập cuộc họp cần thiết.)

2. Guilty

Guilty thể hiện nay cường độ cảm hứng xấu xa hổ cao hơn nữa đối với "ashamed" khi chúng ta nhận rời khỏi tôi đã vi phạm quy tắc, đạo đức nghề nghiệp hoặc thực hiện tổn sợ hãi cho những người không giống và mong muốn đền rồng bù hoặc sửa sai.

Ví dụ: The thief felt guilty after stealing the old woman's purse. (Kẻ trộm cảm nhận thấy đem tội lỗi sau thời điểm lấy cắp ví của bà già cả.)

3. Regretful

Regretful thể hiện nay sự hối hận và ước mong muốn thay cho thay đổi một hành vi tiếp tục xẩy ra nhập vượt lên khứ, trong những khi "ashamed" thể hiện nay sự xấu xa hổ về hành vi tiếp tục xẩy ra và tác động cho tới danh dự hoặc độ quý hiếm của bạn dạng thân ái.

Ví dụ: He was regretful about not attending his best friend's wedding. (Anh ấy ăn năn hận vì thế ko tham gia ăn hỏi của người sử dụng thân ái.)

4. Humiliated 

Xem thêm: Giải đáp: Domba và McQueen khác nhau như thế nào?

Humiliated thể hiện nay cường độ xấu xa hổ và tổn hại cao hơn nữa đối với "ashamed," khi chúng ta cảm thấy bản thân bị hạ nhục trước mặt mày quý khách hoặc Chịu đựng sự suy hạn chế về độ quý hiếm lòng tin.

Ví dụ: The student felt humiliated when the teacher scolded him in front of the class. (Học sinh cảm nhận thấy bị hạ nhục Khi nghề giáo quở trách cứ anh tao trước lớp.)

5. Disgraced

Disgraced nhấn mạnh vấn đề sự tổn thất danh dự và thất bại trong những công việc lưu giữ vững vàng tin tưởng hoặc độ quý hiếm đạo đức nghề nghiệp, thông thường vì thế hành vi nguy hiểm.

Ví dụ: The athlete was disgraced for using performance-enhancing drugs during the competition. (Vận khuyến khích bị tổn thất danh dự vì thế dùng kích thích nhập cuộc thi đua.)

6. Awkward 

Awkward triệu tập nhiều hơn nữa nhập cảm giác ko mạnh mẽ và tự tin và lúng túng nhập trường hợp xã hội hoặc phú tiếp, trong những khi "ashamed" thể hiện nay cảm hứng xấu xa hổ về hành vi hoặc hành động của tôi.

Ví dụ: The teenager felt awkward trying vĩ đại make small talk with his crush. (Chàng thanh niên cảm nhận thấy lúng túng Khi nỗ lực ve vãn người mình yêu thích.)

7. Self-conscious

Self-conscious thể hiện nay sự xấu hổ và tự động ti trong những công việc cảm biến và Đánh Giá bạn dạng thân, trong Khi "ashamed" thể hiện nay sự xấu xa hổ về hành vi hoặc trường hợp ví dụ.

Ví dụ: She was self-conscious about her appearance and didn't lượt thích being the center of attention. (Cô ấy tự động ý thức về dung mạo của tôi và ko mến trở nên trung tâm lưu ý.)

8. Mortified 

Mortified thể hiện nay cường độ xấu xa hổ và lo ngại ngùng to hơn đối với "ashamed," khi chúng ta cảm thấy tự động ti và xấu xa hổ trước mặt mày quý khách.

Ví dụ: The child was mortified when his parents saw his bad report thẻ. (Đứa trẻ em bị ngượng ngùng Khi cha mẹ thấy phiếu điểm tồi tàn của tôi.)

null

V. Bài tập dượt vận dụng

Sử dụng những từ/cụm kể từ “ashamed, ashamedness, ashamed at, ashamed of” nhằm hoàn thành xong những câu bên dưới đây:

1. After realizing he had copied his friend's homework, he felt __________ for his dishonesty.

2. She didn't want vĩ đại admit her mistake, but she felt ____________.

3. He felt ____________ his lack of knowledge during the interview.

4. His ____________ was evident in his downcast eyes and apologetic tone.

5. They were ____________ about the way they treated their classmates.

Đáp án: 

1. ashamed at/of

2. ashamed

3. ashamed at/of

4. ashamedness

5. ashamed

Đăng ký ngay: 

 • Đăng ký TEST ONLINE MIỄN PHÍ
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc OFFLINE
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc TRỰC TUYẾN NHÓM
 • Khóa học tập giờ Anh tiếp xúc 1 kèm cặp 1

Kết luận

Qua nội dung bài viết bên trên phía trên, hẳn bạn đã sở hữu được những kỹ năng cần thiết về chủ thể “Ashamed chuồn với giới kể từ gì?” và những cấu hình với Ashamed. Đừng quên thông thường xuyên rèn luyện trong những đối thoại thực tiễn nhằm thành thục những cấu hình này nhé! Ngoài ra, hãy ĐK thực hiện bài bác test chuyên môn giờ Anh không tính phí tại đây nhằm hiểu rằng kỹ năng của tôi nhé. Langmaster chúc chúng ta trở thành công!

Xem thêm: cách xào bắp