bài 15 khu vực tây nam á và nam á

B. Bài luyện và chỉ dẫn giải

A. Hoạt động khởi động

Kể thương hiệu một vài nước ở điểm Tây Nam Á và Nam Á. Nêu nắm vững của em về một trong mỗi vương quốc bại (tự nhiên, dân ở, xã hội, kinh tế).

Bạn đang xem: bài 15 khu vực tây nam á và nam á

B. Hoạt động tạo hình con kiến thức

I. Khu vực Tây Nam Á

1. Tìm hiểu về địa điểm địa lí, số lượng giới hạn và Điểm lưu ý tự động nhiên

a) Vị trí địa lí, giới hạn

Quan sát hình 1 và bảng 1, hãy:

- Kể thương hiệu những vương quốc ở Tây Nam Á. Quốc gia này đem diện tích S lớn số 1, nhỏ nhất?

- Xác xác định trí địa lí và số lượng giới hạn của điểm Tây Nam Á:

 • Nằm trong vòng vĩ phỏng nào?
 • Tiếp giáp với những vịnh, biển khơi, những điểm và những lục địa nào?

b) Đặc điểm tự động nhiên

Dựa vô kỹ năng và kiến thức vẫn học tập, để ý hình 2 và gọi vấn đề, hãy triển khai xong bảng sau:

Đặc điểm bất ngờ của điểm Tây Nam Á

Các nhân tố tự động nhiên Đặc điểm
Địa hình  
Khí hậu  
Sông ngòi  
Cảnh quan  
Khoáng sản  

2. Tìm hiểu về Điểm lưu ý dân ở, chủ yếu trị và kinh tế

a) Đặc điểm dân ở, chủ yếu trị

Dựa vô kỹ năng và kiến thức vẫn học tập, để ý bảng 1, hình 3 và gọi vấn đề, hãy:

 • Tính tỷ lệ dân sinh khoảng của điểm Tây Nam Á. Dân cư thông thường triệu tập ở những điểm này vô điểm, bên trên sao?
 • Cho biết tôn giáo này là đa số vô điểm này?
 • Nêu những thể hiện minh chứng tình hình chủ yếu trị của điểm Tây Nam Á đang được ra mắt vô cùng phức tạp.

b) Đặc điểm kinh tế

Quan sát hình 4 và gọi vấn đề, hãy mang đến biết:

 • Sự thay cho thay đổi vô nền tài chính của những nước Tây Nam Á.
 • Trình bày Điểm lưu ý ngành tài chính “xương sống” của khá nhiều nước ở Tây Nam Á.
 • Tây Nam Á xuất khẩu dầu lửa cho tới những lục địa này bên trên toàn cầu.

II. Khu vực Nam Á

1. Tìm hiểu địa điểm địa lí, số lượng giới hạn và Điểm lưu ý tự động nhiên

a) Vị trí địa lí, giới hạn

Quan sát hình 5, hãy:

- Kể thương hiệu những vương quốc ở điểm Nam Á. Quốc gia này đem diện tích S rộng lớn nhất?

Xem thêm: cách lấy dằm ở ngón tay

- Xác xác định trí địa lí và số lượng giới hạn của điểm Nam Á:

 • Nằm trong vòng vĩ phỏng nào?
 • Tiếp giáp với những vịnh, biển khơi, những điểm nào?

b) Đặc điểm tự động nhiên

- Địa hình

Quan sát hình 5 và gọi những dù vấn đề, hãy trình làng về những miền địa hình chủ yếu của điểm Nam Á kể từ bắc xuống phái nam.

- Khí hậu

Dựa vô kỹ năng và kiến thức vẫn học tập, để ý hình 6 và gọi vấn đề, hãy:

 • Cho biết điểm Nam Á nằm phí trong đới nhiệt độ này.
 • Hoàn trở nên bảng theo đòi kiểu sau để xem sự phân hóa nhiệt độ của điểm Nam Á và cho biết thêm vẹn toàn nhân của sự việc phân hóa bại.
Địa điểm Nhiệt độ Lượng mưa cả năm Hướng gió
Cao nhất Thấp nhất Mùa hạ Mùa đông

Se-ra-pun-di

Mum-bai

Mun-tan

         

- Sông ngòi và phong cảnh tự động nhiên

Quan sát hình 5, 7, hãy kể thương hiệu những sông rộng lớn và những loại phong cảnh bất ngờ của điểm Nam Á.

2. Tìm hiểu dân ở – xã hội và Điểm lưu ý kinh tế

a) Dân cư - xã hội

Dựa vô kỹ năng và kiến thức vẫn học tập, để ý hình 8 và gọi vấn đề, hãy:

 • Nhận xét về tỷ lệ dân sinh của điểm Nam Á đối với điểm Tây Nam Á.
 • Kể thương hiệu những tôn giáo chủ yếu ở điểm Nam Á.
 • Nêu một vài thể hiện minh chứng tình hình chủ yếu trị - xã hội của điểm Nam Á vẫn còn đó nhiều không ổn định và cho biết thêm vẹn toàn nhân.

b) Đặc điểm kinh tế

Quan sát bảng 2, gọi vấn đề, hãy:

 • Nhận xét sự vận động và di chuyển cơ cấu tổ chức tài chính của bấm Độ. Sự vận động và di chuyển này đã phản ánh Xu thế cách tân và phát triển tài chính của điểm Nam Á theo phía nào?
 • Trình bày những trở nên tựu vô tạo ra nông nghiệp, công nghiệp và công ty của bấm Độ.

C. Hoạt động luyện tập

1. Vị trí địa lí điểm Tây Nam Á đem tác động ra sao tới việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội?

Xem thêm: giáo dục thời lê sơ có bước phát triển như thế nào so với thời trần

2. Hãy triệu chứng minh: Gió mùa Tây Nam là vẹn toàn nhân chủ yếu thực hiện mưa mang đến bấm Độ.

D. E. Hoạt động áp dụng, thăm dò tòi phanh rộng

1. Tại sao điểm Tây Nam Á đem vĩ phỏng tương tự với VN tuy nhiên nhiệt độ lại thô hạn và tạo hình nhiều phung phí mạc?

2. Cho biết một vài thể hiện minh chứng tôn giáo đem tác động rộng lớn tới việc cách tân và phát triển tài chính - xã hội của điểm Nam Á.