bài 17 giảm phân và thụ tinh

B. Bài tập luyện và chỉ dẫn giải

A. Hoạt động khởi động

- phẳng phiu chế độ này tuy nhiên cỗ NST của loại sinh đẻ hữu tính được lưu giữ nguyên lành kể từ cha mẹ quý phái con cái cháu?

Bạn đang xem: bài 17 giảm phân và thụ tinh

- Tế bào sinh dục nhập cuộc vô quy trình dẫn đến khung hình mới mẻ nên sở hữu cỗ NST ra sao đối với tế bào sinh dưỡng? Chúng được tạo hình như vậy nào?

B. Hoạt động tạo hình con kiến thức

I. Khái niệm hạn chế phân

- Quan sát sơ thiết bị hình 17.1 và cho tới biết:

+ Để dẫn đến 4 tế bào con cái, cần thiết bao nhiêu chuyến phân loại từ 1 tế bào ban đầu?

+ Hãy đối chiếu cỗ NST ban sơ với cỗ NST trong số tế bào con cái.

+ Hãy cho thấy hạn chế phân là gì?

- Quan sát hình 17.2 và cho thấy trước lúc chính thức hạn chế phân I:

+ NST vô nhân tế bào sở hữu cường độ xoắn như vậy nào?

+ NST ở hiện trạng đơn hoặc kép? Tại sao?

II. Các quy trình của hạn chế phân

1. Giảm phân I

- Quan sát hình 17.3 và hãy cho tới biết:

+ Giảm phân I bao gồm những quy trình nào?

+ Hãy đánh giá về việc bố trí của NST ở kì thân thích và sự dịch chuyển của NST ở kì sau của hạn chế phân I.

+ Kết ngược của hạn chế phân I là gì? Hãy đối chiếu con số NST của tế bào khi chính thức hạn chế phân và khi kết đôn đốc hạn chế phân I.

+ Hãy đánh giá về việc thay cho thay đổi hiện trạng xoắn và cường độ hiện nay rõ ràng NST qua chuyện những quy trình của hạn chế phân I.

- Quan sát hình 17.4 và hãy cho thấy NST thay đổi ra sao ở kì đầu hạn chế phân I?

2. Giảm phân II

- ở kì trung gian ngoan trước hạn chế phân II, NST ở hiện trạng đơn hoặc kép? Vì sao?

- Quan sát hình 17.5 và vấn đáp câu hỏi:

+ Giảm phân II bao gồm những quy trình nào?

+ Hãy đối chiếu hiện tượng kỳ lạ xẩy ra với tâm động của những NST ở kì sau hạn chế phân I và ở kì sau hạn chế phân II

+ So sánh thao diễn biến chuyển của hạn chế phân II với nguyên vẹn phân

+ thành phẩm của hạn chế phân II là gì?

- Kết ngược công cộng của tất cả quy trình hạn chế phân là gì?

III. Sự đột biến kí thác tử và thụ tinh

1. Sự đột biến kí thác tử

- Sau hạn chế phân, những tế bào con cái được tạo ra trở thành trải qua chuyện quy trình thay đổi ra sao nhằm phát triển thành những tế bào sinh dục tiến hành được công dụng sinh sản?

- Quan sát hình 17.6 và hãy cho thấy Điểm lưu ý tạo hình của kí thác tử đực (tinh trùng) và kí thác tử loại (trứng).

- Dựa vô hình 17.7, hãy nêu những quy trình của việc đột biến kí thác tử đực và sự đột biến kí thác tử loại ở động vật hoang dã.

Xem thêm: con gai co tinh trung khong

- Ý nghĩa của quy trình nguyên vẹn phân và hạn chế phân ở những tế bào của cơ sở sinh đẻ so với sự đột biến kí thác tử là gì?

2. Sự thụ tinh

- Quan sát hình 17.8 và cho thấy, sự thụ tinh ranh là gì?

- Hợp tử sở hữu cỗ NST ra sao đối với kí thác tử, tế bào sinh kí thác tử, tế bào sinh chăm sóc của tía mẹ?

- Hãy phân tích và lý giải về xuất xứ của những NST trong những cặp NST tương đương của từng tế bào của khung hình loại vật lưỡng bội.

3. Ý nghĩa của hạn chế phân và thụ tinh

- Hãy cho thấy vì như thế sao cỗ NST 2n đặc thù của loại được lưu giữ ổn định toan qua chuyện những mới khung hình ở loại vật sinh đẻ hữu tính?

- Hãy cho thấy ý nghĩa sâu sắc của hạn chế phân và thụ tinh ranh là gì?

- Nếu một loại sinh đẻ hữu tính sở hữu cỗ NST 2n=4 được kí hiệu là AaBb, vô cơ cặp loại nhất bao gồm NST A và a, cặp thứ hai bao gồm B và b thì rất có thể dẫn đến bao nhiêu loại kí thác tử không giống nhau về kí hiệu cỗ NST? Sự thụ tinh ranh rất có thể dẫn đến từng nào tài năng tổng hợp (kí hiệu không giống nhau) của cục NST ở mới con?

- Từ cơ, em cho thấy ý nghĩa sâu sắc về DT và biến chuyển dị của việc thụ tinh ranh.

C. Hoạt động luyện tập

1. Các tế bào nằm trong loại tại đây (1,2,3) ở những quy trình không giống nhau của nguyên vẹn phân và hạn chế phân. Quan sát hình sau và cho thấy những tế bào đang được ở quy trình này của dạng phân bào nào?

2. Hoàn trở thành những câu sau bằng phương pháp điền vô vị trí rỗng những kể từ phù hợp hoặc ghi "Không" nếu như không cần thiết thiết:

a, Sợi thoi phân bào xuất hiện ở những tế bào đang được trải qua chuyện quy trình ..........

b, Nhân song NSt xẩy ra trước lúc tế bào phi vào .......

c, Các tế bào tạo hình kể từ .........xảy ở những tế bào đơn bội sẽ sở hữu được cỗ NSt đơn bội (n).

d, những tế bào tạo hình kể từ .......xẩy ra sở hữu những tế bào lưỡng bội sẽ sở hữu được cỗ NST lưỡng bội.

e, Sự bắt cặp NST tương đương thông thường xẩy ra vô ......

g, tâm động tách 2 NST trở thành 2 NST đơn xẩy ra ở .......

h, Các cromatit ko người mẹ nằm tại và một tế bào vô quy trình .....

D. Hoạt động vận dụng

1. Chỉ rời khỏi những điểm như là nhau và khac nhau vô quy trình nguyên vẹn phân và hạn chế phân. Những điểm không giống nhau này là cần thiết nhất? Vì sao?

2. Nếu tế bào u sở hữu 2n NST, vô cơ sở hữu n cặp NST tương đương với n NST bắt mối cung cấp kể từ tía và n NST bắt mối cung cấp kể từ u thì sở hữu từng nào tổng hợp cỗ NST đơn bội n bao gồm các  NST không giống nhau về mối cung cấp tía mẹ?

3. Sở NST của ngựa là 2n = 64. Tính số NST xuất hiện ở những loại tế bào tại đây của ngựa:

a, tinh ranh nguyên vẹn bào

b, thể cực kỳ loại nhất

c, noãn bào bậc I

d, tinh ranh bào bậc II

4. Lựa lựa chọn những thuật ngữ ở cột phía trái nhằm ghép với những cụm kể từ ở cột ở bên phải cho tới phù hợp:

a, hạn chế phân 1. X và Y
b, kí thác tử 2. Các NST như là nhau ở giới đực và giới cái
c, cỗ NST 3. Một vô nhị NST tăng nhau bên trên tâm động
d, Nguyên phân 4. Các tế bào ở cơ sở sinh đẻ đực được tạo hình sau hạn chế phân
e, kì trung gian

5. tế bào đơn bội tạo ra trở thành kể từ hạn chế phân I

g, NST giới tính 6. toàn cỗ những NST sở hữu vô nhân tế bào
h, cromatit 7. quy trình NST choạng xoắn tối nhiều và khó khăn quan tiền sát
i, NST thường 8. quy trình phân chi tế bào lưỡng bội sẽ tạo rời khỏi những tế bào đơn bội
k, tinh ranh bào bậc 2 9. quy trình phân loại tế bào 2n dẫn đến 2 tế bào con cái 2n

5. Một tế bào sở hữu 8 NST ở kì trung gian ngoan. Có từng nào NST và ở dạng này được nhìn thấy ở tế bào này nế như đó đang được ở:

- kì thân thích của hạn chế phân I

- kì thân thích của hạn chế phân II

- kết đôn đốc quy trình phân loại tế bào hóa học của hạn chế phân II

Xem thêm: phương trình hóa học biểu diễn gì gồm công thức hóa học của những chất nào

- số kí thác tử được tạo ra trở thành kể từ những tế bào này đó là bao nhiêu?

E. Hoạt động dò xét tòi cởi rộng

1. Theo em, ở kì trung gian ngoan thân thích gấp đôi hạn chế phân, sự nhân song NST sở hữu xẩy ra như ở kì trung gian ngoan trước hạn chế phân I không? Vì sao? Điều cơ tăng thêm ý nghĩa gì?

2. Dựa vô tính đặc thù của cục NST vào cụ thể từng loại và sinh hoạt của NST trong số quy trình nguyên vẹn phân, hạn chế phân và thụ tinh ranh, hãy phân tích và lý giải vì như thế sao người tao rất có thể đơn giản dễ dàng ghép cành thân thích nhị loại không giống nhau, tuy nhiên lai hữu tính lại chỉ thông thường tiến hành trong những loại cây nằm trong loại, cực kỳ khó khăn lai hữu tính thân thích nhị loại không giống nhau.