bài 25 phép chia hết phép chia có dư

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 25 phép chia hết phép chia có dư

Tính.

Phương pháp giải:

Thực hiện tại luật lệ phân tách bám theo quy tắc tiếp tục học tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đặt tính rồi tính.

34 : 3                 29 : 5                70 : 9                47 : 8

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính bám theo những quy tắc tiếp tục học tập.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Tô màu sắc nhập những xe hơi ghi luật lệ phân tách với số dư là 4:

Phương pháp giải:

Thực hiện tại luật lệ phân tách rồi tô màu sắc nhập những xe hơi ghi luật lệ phân tách với số dư là 4

Xem thêm: quy tắc phép chia

Lời giải chi tiết:

Ta với 49 : 5 = 9 (dư 4)           23 : 6 = 3 (dư 5)

        22 : 9 = 2 (dư 4)           17 : 7 = 2 (dư 3)

        42 : 7 = 6                     36 : 8 = 4 (dư 4)

        27 : 3 = 9                     56 : 9 = 6 (dư 2)

Ta tô màu sắc những luật lệ phân tách sau:

     

Câu 4

Bà nướng được 36 khuôn mẫu bánh. Bà cho tới bánh nướng được nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp 9 khuôn mẫu bánh. Hỏi bà nướng được từng nào vỏ hộp bánh như vậy?

Phương pháp giải:

Số vỏ hộp bánh = Số khuôn mẫu bánh bà thực hiện được : số khuôn mẫu bánh ở từng hộp

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

9 khuôn mẫu bánh: 1 hộp

36 khuôn mẫu bánh: .... hộp?

Bài giải

Xem thêm: soạn văn 6 nói và nghe

Bà nướng được số vỏ hộp bánh là

36 : 9 = 4 (hộp)

Đáp số: 4 vỏ hộp bánh