bài 3 hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác a) Hình lăng trụ đứng tam giác: Xem cụ thể Câu căn vặn mục 1 trang 55, 56Hình này tại đây có: a) những mặt mũi mặt là hình chữ nhật và nhì lòng là hình tam giác? b) những mặt mũi mặt là hình chữ nhật và nhì lòng là hình tứ giác? Xem điều giải

Câu căn vặn mục 2 trang 56

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác sở hữu độ dài rộng tía cạnh lòng là 2 centimet, 3 centimet, 4 centimet và độ cao 3,5 centimet theo phía dẫn sau:

Xem điều giải

Bài 1 trang 57Quan sát nhì hình lăng trụ đứng nhập hình 6. Tìm phỏng nhiều năm những cạnh: a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a) b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b) Xem điều giải Bài 3 trang 57Tấm bìa ở Hình 8 hoàn toàn có thể tạo nên lập trở nên một hình lăng trụ đứng sở hữu lòng là tam giác vuông. Hãy cho biết thêm phỏng nhiều năm nhì cạnh góc vuông của lòng và độ cao của lăng trụ. Xem điều giải Bài 5 trang 58Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác sở hữu lòng là hình thoi cạnh 5 centimet và độ cao 7 centimet ( Hình 10) Xem điều giải

Bài 6 trang 58

Từ tấm bìa như Hình 11 hoàn toàn có thể tạo nên lập được hình lăng trụ đứng sở hữu lòng là hình thang. Hãy cho biết thêm độ cao của hình lăng trụ cơ.

Xem điều giải