bài tập tứ giác lớp 8

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Với Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải môn Toán lớp 8 phần Hình học tập sẽ hỗ trợ học viên nắm rõ lý thuyết, biết phương pháp thực hiện những dạng bài xích tập dượt kể từ bại kế hoạch ôn tập dượt hiệu suất cao nhằm đạt sản phẩm cao trong những bài xích ganh đua môn Toán 8.

                          Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Bạn đang xem: bài tập tứ giác lớp 8

I. Kiến thức cần thiết nhớ

1. Định nghĩa tứ giác

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

+ Tứ giác ABCD là hình bao gồm tư đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA nhập bại bất kì nhì đoạn trực tiếp nào thì cũng ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

+ Tứ giác ABCD bên trên gọi là tứ giác lồi.

+ Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn nằm trong 1/2 mặt mày phẳng lặng sở hữu bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp bất kì cạnh nào là của tứ giác.

Chú ý: Nếu chỉ nói đến tứ giác, tớ hiểu này là tứ giác lồi.

2. Tính hóa học của tứ giác

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

a) Tính hóa học lối chéo

Người tớ minh chứng được rằng:

+ Trong một tứ giác lồi, hai tuyến phố chéo cánh hạn chế nhau bên trên một điểm nằm trong miền nhập của tứ giác.

+ trái lại, nếu như một tứ giác sở hữu hai tuyến phố chéo cánh hạn chế nhau bên trên một điểm nằm trong miền nhập của chính nó thì tứ giác ấy là tứ giác lồi.

b) Tính hóa học góc

Định lý: Tổng những góc của một tứ giác bởi 3600 .

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Tứ giác ABCD có: Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Chú ý: Góc ngoài của tứ giác là góc kề bù với 1 góc của tứ giác. 

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Góc CBx là góc ngoài bên trên đỉnh B của tứ giác ABCD nên Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

                                Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

II. Ví dụ minh họa

Dạng 1. Tính số đo những góc của tứ giác

Phương pháp giải: kề dụng tấp tểnh lý tổng những góc của một tứ giác bởi 3600.

Ví dụ: Cho tứ giác ABCD sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Tính số đo góc C.

Lời giải:

Áp dụng tấp tểnh lý tổng những góc của tứ giác bởi  khi bại tứ giác ABCD có: 

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Thay số tớ được: Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Dạng 2. Chứng minh Việc phụ thuộc vào tấp tểnh lý tổng những góc nhập tứ giác

Phương pháp giải: Vận dụng tấp tểnh lí kết phù hợp với những đặc điểm định nghĩa đang được học tập như hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên, nhì tam giác cân nhau...

Ví dụ 1: Cho tứ giác ABCD sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Các tia phân giác của góc C và D hạn chế nhau bên trên O. Tính số đo Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải.

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Lời giải:

Áp dụng tấp tểnh lý tổng những góc của tứ giác bởi 3600 Khi bại tứ giác ABCD có: 

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Thay số tớ được: Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Vì CO, DO theo thứ tự là tia phân giác của góc BCD và góc CDA nên Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Thay (1) nhập (2) tớ được Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Áp dụng tấp tểnh lý tổng tía góc của tam giác COD có: Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Vậy  Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Ví dụ 2: Chứng minh tấp tểnh lý banh rộng: Tổng tư góc ngoài ở tư đỉnh của một tứ giác bởi 3600 (tại từng đỉnh của tứ giác chỉ lựa chọn một góc ngoài).

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Lời giải:

Gọi Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải là những góc ngoài của tứ giác ABCD. Khi bại Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải theo thứ tự kề bù với Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Vậy tớ có:

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Xem thêm: bài 2 đường trung bình của tam giác

Áp dụng tấp tểnh lý tổng 4 góc mang đến tứ giác ABCD tớ có:

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Khi đó: Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Vậy tổng tư góc ngoài ở tư đỉnh của một tứ giác bởi 3600 .

III. Bài tập dượt tự động luyện

Bài 1. Điền nhập địa điểm chấm đáp án chỉ số đo x ứng với từng hình vẽ:

a) 

 Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

x = …...

b)

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

x = ……

c) 

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

x = ……

Bài 2. Tứ giác ABCD sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Tính số đo những góc A và B.

Bài 3. Cho tứ giác ABCD biết Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

a) Tính những góc của tứ giác ABCD.

b) Các tia phân giác của Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải hạn chế nhau bên trên E. Các lối phân giác của góc ngoài bên trên những đỉnh C và D hạn chế nhau bên trên F. Tính số đo Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Bài 4. Tính số đo những góc Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải của tứ giác ABCD biết Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Bài 5. Cho tứ giác ABCD sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Tính số đo những góc của tứ giác ABCD.

Bài 6. Cho tứ giác ABCD sở hữu AB = AD, CB = CD.

a) Chứng minh AC là lối trung trực của BD;

b) Tính số đo Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải biết Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Bài 7. Tứ giác MNPQ sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Tính số đo góc ngoài bên trên đỉnh Q.

Bài 8. Tứ giác ABCD sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Các tia phân giác của hạn chế nhau bên trên I và Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Tính những góc Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Bài 9. Tứ giác ABCD sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Tính số đo những góc của tứ giác.

Bài 10. Chứng minh rằng những góc của một tứ giác ko thể đều là góc nhọn, ko thể đều là góc tù.

Bài 11. Cho tứ giác ABCD, biết AB = AD, Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

a) Tính góc C và minh chứng rằng BD = BC.                   

b) Từ A kẻ AE ⊥ CD bên trên E, tính những góc của ΔAEC .

Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải 

Bài 12. Cho tứ giác ABCD sở hữu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải. Các tia phân giác của góc C và D hạn chế nhau ở E. Các lối phân giác của góc ngoài bên trên những đỉnh C và D hạn chế nhau ở F. Tính Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

Bài 13. Cho tứ giác ABCD, AB hạn chế CD bên trên E, BC hạn chế AD bên trên F. Các tia phân giác của Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải cắt nhau bên trên I. Chứng minh:

a) Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải

b) Nếu Các dạng bài xích tập dượt về góc nhập tứ giác và cơ hội giải thì IE ⊥ IF .

Xem thêm thắt những dạng bài xích tập dượt Toán lớp 8 tinh lọc hoặc khác:

 • Các dạng bài xích tập dượt về hình thang, hình thang vuông, hình thang cân
 • Các dạng toán về đối xứng trục, đối xứng tâm
 • Các dạng bài xích tập dượt về lối khoảng của tam giác, hình thang
 • Các dạng toán về hình bình hành
 • Các dạng toán về hình chữ nhật

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập đảm bảo chất lượng Toán lớp 8 hoặc khác:

 • Giải bài xích tập dượt Toán 8
 • Giải sách bài xích tập dượt Toán 8
 • Top 75 Đề ganh đua Toán 8 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bài 12 địa 7 chân trời sáng tạo

Loạt bài xích Lý thuyết & 700 Bài tập dượt Toán lớp 8 sở hữu điều giải chi tiết sở hữu không thiếu Lý thuyết và những dạng bài xích sở hữu điều giải cụ thể được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Đại số 8 và Hình học tập 8.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học