bài tập về hình hộp chữ nhật

CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH LẬP PHƯƠNG, HÌNH HỘP CHỮ NHẬT LỚP 5

Ví dụ 1.  Một thùng đựng sản phẩm có nắp đậy hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng lớn 1,8m và độ cao 2m. Người thợ thuyền cần thiết từng nào ki-lô-gam tát nhằm đầy đủ tát nhì mặt mày của cái thùng cơ ? hiểu rằng từng ki-lô-gam tát sơn được 5m2 mặt thùng. 

Giải:

Bạn đang xem: bài tập về hình hộp chữ nhật

Diện tích xung xung quanh của thùng đựng sản phẩm đó:

(2,5 + 1,8) x 2 x 2 = 17,2 (m2)

Diện tích 2 lòng của thùng đựng sản phẩm là:

2,5 x 1,8 x 2 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của thùng đựng sản phẩm đó:

17,2 + 9 = 26,2 (m2)

Diện tích mặt phẳng cần thiết quét tước tát là:

26,2 x 2 = 52,4 (m2)

Số ki-lô-gam tát nên dùng là:

52,4 : 5 = 10,48 (kg)

Đáp số: 10,48 kilogam tát. 

Ví dụ 2.  Thiết bị máy được xếp nhập những hình lập phương đem diện tích S toàn phần vị 96dm2. Người tao xếp những vỏ hộp cơ nhập vào một thùng hình lập phương thực hiện vị tôn ko có nắp đậy. Khi gò một thùng như vậy không còn 3,2m2 tôn (diện tích những mép hàn ko xứng đáng kể). Hỏi từng thùng đựng được từng nào vỏ hộp khí giới trình bày trên?

Gỉai: Đổi 3,2m2 = 320 dm2

Diện tích một mặt của vỏ hộp khí giới là: 

96 : 6 = 16 (dm2)

Suy rời khỏi cạnh của vỏ hộp khí giới là 4dm, vì thế 4 x 4 = 16

Diện tích một phía của thùng đựng sản phẩm là:

320 : 5 = 64 (dm2)

Vì 64 = 8 x 8 nên cạnh của thùng đựng sản phẩm là 8dm

Thể tích một vỏ hộp đựng khí giới là:

4 x 4 x 4 = 64 (dm3)

Thể tích thùng đựng sản phẩm là:

8 x 8 x 8 = 512 (dm3)

Số vỏ hộp khí giới đựng được nhập một thùng là:

512 : 64 = 8 (hộp)

Xếp từng lớp 4 vỏ hộp và xếp được 2 lớp như thế

Đáp số: 8 hộp

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

  • Khóa học tập toán lớp 5 (0912.698.216): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán trực tuyến đem nhà giáo (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán offline bên trên TP Hà Nội (0984.886.277): - Xem ngay

Ví dụ 3. Một hồ bơi đem chiều lâu năm 12m, chiều rộng lớn 5m và sâu sắc 2,75m. Hỏi người thợ thuyền cần sử dụng từng nào viên gạch men men nhằm lát lòng và xung xung quanh trở thành bể đó? hiểu rằng từng viên gạch men đem chiều lâu năm 25cm, chiều rộng lớn trăng tròn centimet và diện tích S mạch xi măng lát ko đáng chú ý. 

Gỉai:

Xem thêm: cây cỏ sống được là nhờ ánh sáng

Diện tích xung xung quanh và diện tích S lòng bể là:

(12 + 5) x 2 x 2,75 = 93,5 (m2)

Diện tích một viên gạch men men là:

20 x 25 = 500 (cm2)

Số viên gạch men men nên dùng là:

93,5 : 0,05 = 1870 (viên)

Đáp số: 1870 viên gạch men men

 dụ 4. Một bể cá hình trạng vỏ hộp chữ nhật thực hiện vị kính ( không tồn tại nắp) đem chiều lâu năm 80cm, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 45cm.

Mực nước lúc đầu nhập bể cao 35cm.

a) Tính diện tích S kính dùng làm thực hiện bể cá cơ.

b) Người tao mang đến nhập bể một hòn đá rất có thể tích 10dm3. Hỏi mực nước nhập bể thời điểm hiện nay cao từng nào xăng – ti-mét?

Giải:

Diện tích xung xung quanh bể là:

(80 + 50) x 2 x 45 = 11700 (cm2)

Diện tích lòng bể là:

80 x 50 = 4000 (cm2)

Diện tích kính dùng làm thực hiện bể cá đó:

11700 + 4000 = 15700 (cm2

Đổi 10 dm3 = 10000 cm3

Thể tích nước nhấc lên đó là thể tích hòn đá vì thế thể tích nước nhấc lên là: 10000 cm3

Mực nước nhấc lên số xăng – ti - mét là: 10000 : (50 x 80) = 2,5 (cm)

Mực nước nhập bể thời điểm hiện nay cao số xăng – ti - mét là: 2,5 + 35 = 37,5 (cm)

Đáp số: 15700cm2  và  37,5 cm

Bài tập dượt tự động luyện:

Bài 1. Một xí nghiệp sản xuất thực hiện bánh nên dùng 30 000 cái vỏ hộp vị bìa cứng nhằm đựng bánh. Hộp đem lòng là 1 hình vuông vắn cạnh 25cm và cao 6cm. Hỏi cần thiết từng nào mét vuông bìa nhằm thực hiện đầy đủ số  hộp kể bên trên, hiểu được những mép vội vã dán vỏ hộp cướp khoảng 8/100 diện tích S hộp

Bài 2. Một căn chống hình vỏ hộp chữ nhật lâu năm 4,2m, rộng lớn 3,6m và cao 3,4m. Người tao mong muốn quét tước vôi tường và xà nhà. Hỏi diện tích S cần thiết quét tước vôi là từng nào mét vuông, hiểu được tổng diện tích S những cửa ngõ vị 5,8m2.

Bài 3. Một loại vỏ hộp hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm trăng tròn centimet, chiều rộng lớn 15 centimet và độ cao 10cm. quý khách Bình dán giấy má red color nhập những mặt mày xung xung quanh và dán giấy má gold color nhập nhì mặt mày đấy của vỏ hộp cơ (chỉ dán mặt mày ngoài). Hỏi diện tích S giấy má color nào là to hơn và to hơn từng nào xăng - ti -mét vuông?

Bài 4. Một viên gạch men hình trạng vỏ hộp chữ nhật đem chiều lâu năm 22cm, chiều rộng lớn 10cm, độ cao 5,5 centimet.Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của diện tích S toàn phần của khối gạch men hình trạng vỏ hộp chữ nhật vì thế 6 viên gạch men xếp trở thành.

Xem thêm: có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ các số 1 2 3 4 5

Bài 6. Một bể cá cảnh hình vỏ hộp chữ nhật đem chiều 1,2m, chiều rộng lớn 0,4m và độ cao 0,6m. Mực nước nhập bể cao 35cm. Sau khi thả hòn Non Sở nhập vào bể thì mực nước nhập bể cao 47cm. Tính thể tích hòn Non Sở.