các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây

Câu hỏi:

01/12/2021 trăng tròn,043

A. loại → Chi (giống) → Họ → Sở → Lớp → Ngành → Giới

Bạn đang xem: các bậc phân loại sinh vật từ thấp đến cao theo trình tự nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

B. Chi (giống) → loại → Họ → Sở → Lớp → Ngành → Giới 

C. Giới → Ngành → Lớp → Sở → Họ → Chi (giống) → Loài 

D. loại → Chi (giống) → Sở → Họ → Lớp → Ngành → Giới Đáp án: A

Đáp án: A

Các bậc phân loại loại vật kể từ thấp cho tới cao tiếp tục chính thức kể từ cấp cho nhỏ nhất là loại và kết thúc giục tự cấp cho lớn số 1 là giới. Cụ thể là: loại → Chi (giống) → Họ → Sở → Lớp → Ngành → Giới.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao trùng phụt đem lục lạp và năng lực tự động tổ hợp hóa học cơ học tuy nhiên lại ko được xếp nhập giới Thực vật?

A. Vì bọn chúng đem độ dài rộng nhỏ 

B. Vì bọn chúng đem năng lực di chuyển 

C. Vì bọn chúng là khung hình đơn bào 

D. Vì bọn chúng đem roi

Câu 2:

Hệ thống phân loại loại vật bao hàm những giới nào?

A. Động vật, Thực vật, Nấm 

B. Nấm, Nguyên sinh, Thực vật, Virus 

C. Khởi sinh, Động vật, Thực vật, Nấm, Virus 

D. Khởi sinh, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật

Câu 3:

Vi trùng lam đem khung hình đơn bào, nhân sơ, đem diệp lục và năng lực tự động tổ hợp hóa học cơ học. Vi trùng lam nằm trong giới nào?

A. Khởi sinh 

B. Nguyên sinh 

Xem thêm: biểu hiện của nói tục chửi thề

C. Nấm 

D. Thực vật

Câu 4:

Vì sao cần được phân loại toàn cầu sống?

A. Để đặt điều và gọi thương hiệu những loại loại vật khi quan trọng. 

B. Để xác lập con số những loại loại vật bên trên Trái Đất. 

C. Để xác xác định trí của những loại loại vật hỗ trợ cho việc mò mẫm rời khỏi bọn chúng Một trong những loại vật trở thành đơn giản và dễ dàng rộng lớn. 

D. Để thấy được sự không giống nhau Một trong những loại loại vật.

Câu 5:

Việc phân loại toàn cầu sinh sống tăng thêm ý nghĩa gì với bọn chúng ta?

(1) Gọi đích thương hiệu sinh vật

(2) Đưa loại vật nhập đích group phân loại

(3) Thấy được tầm quan trọng của loại vật nhập ngẫu nhiên và nhập thực tiễn

(4) Nhận rời khỏi sự đa dạng mẫu mã của sinh giới

A. (1), (2), (3) 

B. (2), (3), (4)

C. (1), (2), (4) 

D. (1), (3), (4)

Câu 6:

Tên phổ thông của những loại được hiểu là?

A. Cách gọi truyền thống cuội nguồn của những người dân phiên bản địa theo gót vùng miền, quốc gia 

B. Tên như là + thương hiệu loại + (Tên người sáng tác, năm công bố) 

C. Cách gọi thông dụng của loại đem nhập hạng mục tra cứu 

Xem thêm: use the word given in capitals at the end of each line to form a word that fits in the same line

D. Tên loại + thương hiệu như là + (tên người sáng tác, năm công bố)