cách tính lãi suất vay ngân hàng theo năm

(*) Công cụ tính lãi vay vay mượn sở hữu đặc điểm tìm hiểu thêm. Vui lòng contact ngân hàng và để được tư vấn ví dụ.

Bạn đang xem: cách tính lãi suất vay ngân hàng theo năm

Cách 1: Cách tính lãi vay vay mượn theo gót số dư nợ gốc

Với phương pháp tính lãi vay vay mượn theo gót số dư nợ gốc, chi phí lãi của từng kỳ trả lãi tiếp tục đều nhau vô toàn cỗ quy trình vay mượn và được xem theo gót số chi phí gốc ban sơ.

Tiền lãi mỗi tháng = Dư nợ gốc x Lãi suất vay/Thời gian trá vay

Ví dụ:

A vay mượn 300 triệu đồng vô 12 mon với nút lãi vay là 12%/năm.

Số chi phí gốc nên trả ngân hàng mỗi tháng là: 300 triệu/12 mon = 25.000.000 đồng

Số lãi nên trả ngân hàng mỗi tháng là: (300 triệu x 12%)/12 mon = 3.000.000 đồng

Số chi phí nên trả mỗi tháng là 28.000.000 đồng

Cách 2: Cách tính lãi vay vay mượn theo gót số dư nợ rời dần

Trường phù hợp tính lãi vay vay mượn theo gót số dư nợ rời dần dần thì số dư nợ dựa vào số chi phí thực tiễn còn nợ sau thời điểm đang được trừ lên đường phần nợ gốc người vay mượn đang được trả trong mỗi mon trước tê liệt. Số dư nợ rời dần dần thì chi phí lãi nhưng mà người vay mượn nên trả cũng rời dần dần.

Công thức tính lãi vay theo gót dư nợ rời dần dần ví dụ như sau:

- Tiền gốc mỗi tháng = Số chi phí vay/số mon vay

- Tiền lãi tháng thứ nhất = Số chi phí vay mượn x Lãi suất vay mượn theo gót tháng

- Tiền lãi những mon tiếp sau = Số chi phí gốc còn sót lại x Lãi suất vay

Ví dụ:

B vay mượn 300 triệu bên cạnh đó hạn vô 12 mon với nút lãi vay 12%/năm

Tiền gốc trả mỗi tháng = 300triệu/12 = 25.000.000 đồng

Tiền lãi tháng thứ nhất = (300 triệu x 12%)/12 = 3.000.000 đồng. Tổng số chi phí nên trả tháng thứ nhất là 25 triệu + 3 triệu = 28.000.000 đồng.

Tiền lãi mon thứ hai = (300 triệu - 25 triệu) x 12%/12 = 2.750.000 đồng. Tổng chi phí nên trả mon thứ hai là 25 triệu + 2.750.000 = 27.750.000 đồng.

Tiền lãi mon loại 3 = (275 triệu - 25 triệu) x 12%/12 = 2.500.000 đồng. Tổng chi phí nên trả mon loại 3 là 25 triệu + 2,5 triệu = 27.500.000 đồng.

Các mon tiếp sau tính tương tự động vì vậy cho tới Lúc không còn nợ.

Xem thêm: bản phiên âm tiếng anh

Giảm lãi vay chi phí gửi từ thời điểm ngày 25/5/2023

Ngày 23/5/2023, Ngân sản phẩm Nhà nước nước Việt Nam phát hành Quyết lăm le 951/QĐ-NHNN về nút lãi vay tối nhiều với chi phí gửi bằng đồng đúc nước Việt Nam của tổ chức triển khai, cá thể bên trên tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng quốc tế.

24/05/2023

Cập nhật nút lãi vay ngân hàng tiên tiến nhất được phát hành 2023

Cập nhật nút lãi vay ngân hàng tiên tiến nhất được phát hành 2023

LuatVietnam đang được update nút lãi vay ngân hàng tiên tiến nhất được phát hành 2023. Trong số đó bao hàm những nút lãi vay cho vay vốn thời gian ngắn, lãi vay cho vay vốn mua sắm ngôi nhà, lãi vay chi phí gửi thời gian ngắn...

19/06/2023

Từ 10/5/2023, lãi vay cho vay vốn mua sắm nhà tại xã hội là 4,8%/năm

Ngày 10/5/2023, Thủ tướng tá nhà nước đang được phát hành Quyết lăm le 486/QĐ-TTg về nút lãi vay cho vay vốn ưu đãi bên trên Ngân sản phẩm Chính sách xã hội vận dụng so với những khoản vay mượn sở hữu dư nợ để sở hữ, mướn mua sắm nhà tại xã hội, xây mới hoặc tôn tạo thay thế ngôi nhà nhằm ở.

10/05/2023

Lãi suất là gì? Tác động của lãi vay cho tới nền tài chính thị trường

Lãi suất là gì? Tác động của lãi vay cho tới nền tài chính thị trường

Chúng tớ nghe thật nhiều về lãi vay ngân hàng, lãi vay mang lại vay… Vậy lãi suất là gì? Có bao nhiêu loại lãi suất? Tác động của lãi vay cho tới nền tài chính như vậy nào? Hãy gọi nội dung bài viết sau để sở hữu câu vấn đáp.

18/04/2023

Giảm nút lãi vay chi phí gửi từ thời điểm ngày 03/4/2023

Ngày 31/3/2023, Ngân sản phẩm Nhà nước đang được phát hành loạt những Quyết lăm le điều chỉnh điều chỉnh nút lãi vay quản lý từ thời điểm ngày 03/4/2023.

02/04/2023

Xem thêm

Xem thêm: trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12