cấu trúc allow

Cấu trúc Allow thường người sử dụng với ý nghĩa sâu sắc được cho phép ai cơ làm cái gi. Điểm ngữ pháp này thông thường thực hiện lầm lẫn với cấu hình Permit, Let, Advise nhập giờ Anh. Vì vậy, nhằm bắt Chắn chắn cấu hình Allow, hãy nằm trong theo dõi dõi nội dung bài viết sau đây của ELSA Speak nhé.

Bạn đang xem: cấu trúc allow

Ý nghĩa và cách sử dụng cấu hình Allow

Động kể từ Allow nhập giờ Anh tức là được cho phép, quá nhận, đồng ý. 

Kiểm tra phân phát âm với bài bác tập dượt sau:

{{ sentences[sIndex].text }}

Click to tát start recording!

Recording... Click to tát stop!

loading

Cách người sử dụng cấu hình Allow: 

 • Cho phép tắc ai cơ làm cái gi. 
 • Đề nghị hỗ trợ người không giống với thái chừng lịch thiệp, sang chảnh. 

Ví dụ: 

 • Elly allowed bầm to tát see her diary. (Elly được cho phép tôi coi nhật ký của cô ấy ấy.)
 • It’s raining heavily. Allow bầm to tát take you trang chủ. (Trời đang được mưa rộng lớn quá, được cho phép anh được trả em về mái ấm nhé.)

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với Allow:

acknowledge

 /ækˈnɑlɪdʒ/

accept

/ækˈsɛpt/

admit 

/ædˈmɪt/

agree 

/əˈgri/

authorize

/ˈɔθəˌraɪz/

concede

/kənˈsid/

consent

/kənˈsɛnt/

empower

/ɛmˈpaʊɚ/

enable

/ɛnˈeɪbəl/

grant

/grænt/

let

/lɛt/

permit 

/pərˈmɪt/

sanction

/ˈsæŋkʃən/

approve

/əˈpruv/

assent

/əˈsɛnt/

tolerate

/ˈtɑləˌreɪt/

suffer

/ˈsʌfər/

endure

/ɛnˈdʊr, -ˈdjʊr/

green-light

/grēn′līt′/

give

/gɪv/

Cách người sử dụng cấu hình Allow

>> cũng có thể chúng ta quan tiền tâm:

 • cấu trúc Prefer
 • Cấu trúc remember
 • Cấu trúc however

Cấu trúc Allow nhập giờ Anh

Cấu trúc 1: S + Allow + Sb + to tát V + Sth

Cấu trúc Allow + sb + to tát V + sth dùng làm thao diễn miêu tả sự được cho phép ai cơ làm cái gi. Khi ở dạng phủ toan, chúng ta chỉ việc tăng doesn’t hoặc don’t nhập trước Allow và sau công ty ngữ.

Ví dụ:

 • My mother allows bầm to tát go swimming tomorrow. (Mẹ tôi được cho phép tôi chuồn bơi lội vào trong ngày mai.)
 • My dad doesn’t allow bầm to tát dye my hair. (Bố tôi ko được cho phép tôi đổi màu tóc.)

Cấu trúc 2: S + Allow + for + Sb/Sth

Cấu trúc Allow + for + sb/sth dùng làm thao diễn miêu tả việc ai cơ đồng ý vật gì hoặc người này cơ.

Ví dụ: 

 • She allowed for bầm to tát stay at her house. (Cô ấy được cho phép tôi ở lại nhà đất của cô ấy.)
 • My mother doesn’t allow for people to tát smoke in my house. (Mẹ tôi ko được cho phép người xem hút thuốc lá nhập mái ấm.)

Cấu trúc 3: S + Allow + Sb + out/up/in

Cấu trúc này dùng làm thao diễn miêu tả sự được cho phép ai cơ rời chuồn, vùng lên, nhập đâu nhằm thao tác làm việc gì.

Ví dụ:

 • The board of directors did not allow bầm out while the meeting was in progress. (Ban giám đốc ko được cho phép tôi ra bên ngoài khi buổi họp đang được ra mắt.) 
 • I’m not allowed up without her consent. (Tôi ko được phép tắc đứng lên nếu mà chưa xuất hiện sự đồng ý của cô ấy ấy.) 

Cấu trúc Allow nhập câu bị động

Câu tiêu cực với cấu hình Allow được sử dụng với ý nghĩa sâu sắc là: Ai, điều gì, vật gì được được cho phép thao tác làm việc gì.

Chủ độngBị động
Cấu trúcS + let + O + V…S(O) + to tát be + allowed + to tát V + by O(S)
Ví dụ 1My father let bầm drive his motorcycle last week.

Bố tôi tiếp tục được cho phép tôi lái xe máy của ông ấy nhập tuần trước đó.

I was allowed to tát drive my father’s motorcycle last week.

→ Tôi đã và đang được phép tắc lái xe máy của tía tôi nhập tuần trước đó.

Ví dụ 2The doctor let my parents enter the hospital room to tát visit my brother. 

→ Bác sĩ được cho phép phụ huynh tôi nhập chống căn bệnh nhằm thăm hỏi em trai tôi.

My parents are allowed to tát enter the hospital room to tát visit my brother by the doctor.

→ Thầy u tôi được chưng sĩ được cho phép nhập chống căn bệnh nhằm thăm hỏi em trai tôi.

So sánh cấu hình Allow và Let, Permit, Advise

1. Allow và Permit

Giống nhauNghĩa như thể nhau: Cho phép tắc, đồng ý.

→ cũng có thể thay cho thế lẫn nhau.

They allowed us to tát be 5 minutes late.

= They permitted us to tát be 5 minutes late.

Họ được cho phép công ty chúng tôi cho tới trễ 5 phút.

Khác nhauPermit dùng nhập câu sang chảnh rộng lớn.This khách sạn does not permit us to tát keep pets.

Khách sạn này sẽ không được cho phép công ty chúng tôi đem theo dõi thú nuôi. 

Khác nhau→ Allow: Dùng với trạng kể từ.

→ Permit: Không người sử dụng với trạng kể từ.

1. He wouldn’t allow bầm in.
→ Đúng.

2. He wouldn’t permit bầm in.
→ Sai.

Xem thêm: trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống

Anh ấy ko được cho phép tôi nhập.

Khác nhauCâu tiêu cực sở hữu công ty ngữ It

→ Chỉ người sử dụng cấu hình Permit

It‘s not permitted to tát bring food into the cinema.

Không được phép tắc đem đồ ăn nhập rạp chiếu phim.

2. Allow và Let

Giống nhauSắc thái nghĩa tương đương: Cho phép tắc, nhằm ai thực hiện gìThe manager allowed us to tát leave work earlier than vãn yesterday.

= The manager let us leave work earlier than vãn yesterday.

Quản lý được cho phép công ty chúng tôi tan thực hiện sớm rộng lớn trong ngày hôm qua.

Khác nhauAllow + To V: Lịch sự và trang trọng

Let + V: Thân thiện và kém cỏi sang chảnh hơn

1. Please allow bầm to dance the tango with you.

→ Cho phép tắc tôi được nhảy 1 điệu tango nằm trong em nhé.

2. Let bầm dance the tango with you.

→ Hãy nhằm tôi nhảy 1 điệu tango nằm trong em.

Khác nhauLet thông thường không dùng ở dạng bị động1. He is not let to tát voluntarily leave his post during his shift.
→ Sai

2. He is not allowed to tát voluntarily leave his post during his shift.
→ Đúng

Anh ấy ko được tự động ý rời ngoài địa điểm khi đang được nhập ca thực hiện.

So sánh cấu hình Allow và Let, Permit, Advise

3. Allow và Advise

Giống nhau→ Allow + To V

→ Advise + To V

1. My mother allows bầm to go out tomorrow.

Mẹ được cho phép tôi được đi dạo vào trong ngày mai.

2. My mother advised bầm to go out tomorrow.

Mẹ khuyên răn tôi ngày mai nên đi dạo.

Khác nhau→ Allow: Cho phép tắc ai thực hiện gì

→ Advise: Khuyên bảo ai cơ thực hiện gì

1. I advise him not to tát smoke.

Tôi khuyên răn anh ấy tránh việc hút thuốc lá.

2. I don’t allow him to tát smoke.

→ Tôi ko được cho phép anh ấy hút thuốc lá. 

>> cũng có thể chúng ta quan tiền tâm:

 • Cấu trúc the last time
 • Cấu trúc let’s

Bài tập dượt áp dụng cấu hình Allow nhập giờ Anh

Bài tập

Bài tập dượt 1: Chia động kể từ nhập ngoặc

1. They don’t allow visitors___________(take) photos in the sightseeing area.

2. The doctor doesn’t permit__________(eat) meat.

3. She wasn’t allowed_____________(go) to tát the swimming.

4. They won’t let you___________(know) what they are going to tát tự with him.

5. She never allows anybody_________(give) advice.

6. My father permits me________________(go) out tonight.

Bài tập dượt 2: Viết lại câu sao mang đến nghĩa ko đổi

1. My parents don’t allow bầm to tát go out.

My parents don’t let ……………………………

2. The authorities in France would not let her leave the country.

The authorities in France tự not allow ……………………

3. Mary will not let her husband go on a business trip 

Mary will not allow ………………………………

4. Our teacher didn’t let us speak freely.

Our teacher didn’t allow ………………………………

5. Will your girlfriend let you go out tonight?

Will your girlfriend allow……………………………………

Đáp án chi tiết

Bài tập dượt 1:

1. to tát take 2. eating 3. to tát go 
4. know 5. to tát give6. to tát go 

Bài tập dượt 2:

1. My parents don’t let bầm go out.

2. The authorities in France tự not allow her to tát leave the country.

3. Mary will not allow her husband to tát go on a business trip.

4. Our teacher didn’t allow us to tát speak freely.

5. Will your girlfriend allow you to tát go out tonight?

Trên đấy là toàn cỗ kiến thức và kỹ năng về cấu hình Allow nhập giờ Anh và cơ hội phân biệt với Let, Permit, Advise. Hy vọng những vấn đề có ích này tiếp tục giúp đỡ bạn tiếp xúc na ná thực hiện bài bác tập dượt ngữ pháp chất lượng rộng lớn nhé.

Ngoài rời khỏi, nhằm tự động học tập giờ Anh online hiệu suất cao tận nơi, các bạn hãy rèn luyện nằm trong phần mềm ELSA Speak. Nhờ technology A.I. hiện đại, ELSA Speak hoàn toàn có thể phát hiện tiếng nói và sửa lỗi sai phân phát âm ngay lập tức ngay tắp lự. Người người sử dụng sẽ tiến hành chỉ dẫn cụ thể cơ hội nhấn âm, nhả tương đối, đặt điều lưỡi.

Học giờ Anh nằm trong phần mềm ELSA Speak

Đặc biệt, sau khoản thời gian chuyên chở App về Smartphone, các bạn sẽ được sản xuất bài bác đánh giá nguồn vào và kiến thiết trong suốt lộ trình học tập riêng lẻ dựa trên năng lượng cá thể. Trợ lý ảo ELSA tiếp tục nhắc nhở bàn sinh hoạt tập dượt thường ngày, giới hạn hiện tượng sao nhãng.

ELSA Speak đã hỗ trợ 40 triệu học tập viên bên trên toàn cầu, 10 triệu học tập viên bên trên nước ta mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc và thưa giờ Anh chuẩn chỉnh phiên bản ngữ. Chỉ với 10 phút rèn luyện thông thường xuyên thường ngày, các bạn sẽ nâng cao trình độ chuyên môn lên tới mức 40%. 

Còn chần chừ gì tuy nhiên ko ĐK ELSA Pro nhằm tinh giảm tuyến phố đoạt được giờ Anh ngay lập tức hôm nay!

Xem thêm: đăng ký kết hôn cần gì