cây trồng có mối quan hệ với mấy yếu tố chính

Câu hỏi:

09/05/2022 1,302

Bạn đang xem: cây trồng có mối quan hệ với mấy yếu tố chính

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây trồng sở hữu quan hệ với 7 nguyên tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây sai Lúc nói đến tác động của nhiệt độ chừng cho tới quy trình sinh lí của cây trồng?

A. Nhiệt chừng thấp thực hiện rời hiệu suất quang đãng hợp

B. Nhiệt chừng thấp thực hiện rời hiệu suất hô hấp

C. Nhiệt chừng cao thực hiện tăng hiệu suất hô hấp

D. Nhiệt chừng cao thực hiện tăng hiệu suất quang đãng hợp

Câu 2:

Yếu tố chủ yếu thứ nhất tác dụng cho tới cây cối được trình làng vô bài học kinh nghiệm là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Câu 3:

Nhiệt chừng tác động cho tới cây cối như vậy nào?

A. Hình ảnh hưởng trọn cho tới quy trình sinh lí của cây trồng

B. Hình ảnh hưởng trọn cho tới quy trình phát triển, cải tiến và phát triển của cây trồng

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng lớp 10

D. Cả A và B đều sai

Câu 4:

Kĩ thuật canh tác được vận dụng phù hợp kết phù hợp với việc che chở chất lượng tốt sẽ hỗ trợ cây trồng:

A. Sinh trưởng, cải tiến và phát triển tốt

B. Phòng rời bệnh dịch hại

C. Cho năng suất cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Có từng nào yếu tố được xem là đủ dinh dưỡng của cây trồng?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 6:

Thành phần của cây cối chứa chấp từng nào yếu tố hóa học?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 7:

Ánh sáng sủa tác dụng cho tới cây cối trải qua nguyên tố nào là sau đây?

A. Cường chừng chiếu sáng

B. Chất lượng ánh sáng

C. Thời lừa lọc chiếu sáng

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: soạn văn 6 nói và nghe