chắc chắn

Từ điển ngỏ Wiktionary

Bạn đang xem: chắc chắn

Bước cho tới điều hướng Bước cho tới thăm dò kiếm

Cách vạc âm[sửa]

IPA bám theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨak˧˥ ʨan˧˥ʨa̰k˩˧ ʨa̰ŋ˩˧ʨak˧˥ ʨaŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨak˩˩ ʨan˩˩ʨa̰k˩˧ ʨa̰n˩˧

Tính từ[sửa]

chắc chắn

 1. Có năng lực Chịu hiệu quả bất lợi kể từ phía bên ngoài vẫn không thay đổi phẩm hóa học nhằm đẩy mạnh thuộc tính, hiệu lực hiện hành quả như đòi hỏi.
  Nền móng vô cùng chắc chắn.
 2. Có đặc điểm xác minh dứt khoát, rất có thể tin cậy chắc chắn là trúng như vậy.
  Hứa chắc chắn.
  Chưa sở hữu gì chắc chắn cả.

Đồng nghĩa[sửa]

có năng lực Chịu hiệu quả bất lợi
 • cứng
 • vững
 • vững chắc

Dịch[sửa]

có năng lực Chịu hiệu quả bất lợi
 • Tiếng Anh: resilient, firm, stable
có đặc điểm xác minh dứt khoát
 • Tiếng Anh: sure, certain

Phó từ[sửa]

chắc chắn

 1. (Dùng thực hiện phần phụ nhập câu) cũng có thể xác minh dứt khoát là như vậy.
  Anh tao chắc chắn biết việc ấy.

Dịch[sửa]

 • Tiếng Anh: for sure, for certain, certainly

Động từ[sửa]

Xem thêm: ác quỷ anime nam ngầu

chắc chắn

 1. Tin một cơ hội trái ngược quyết là trúng như vậy.
  Tôi chắc chắn anh tao không tồn tại ở nhà.

Lấy kể từ “https://mamnonconmeovang.edu.vn/w/index.php?title=chắc_chắn&oldid=2028786”