cho các bộ phận sau mô phân sinh định không có ở

Câu hỏi:

20/02/2020 6,581

D. (2), (5) và (6).

Bạn đang xem: cho các bộ phận sau mô phân sinh định không có ở

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Mô phân sinh đỉnh đem ở chồi ngọn, chồi nách, đỉnh rễ. Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở thân thuộc, lá, hoa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình cố định và thắt chặt nitơ ở những vi trùng cố định và thắt chặt nitơ tự tại tùy theo loại enzim

A. đecacboxilaza.

B. đeaminaza.

C. nitrogenaza.

D. peroxiđaza.

Câu 2:

Năng lượng nhập tế bào thông thường tồn bên trên tàng ẩn và đa số ở dạng

A. quang đãng năng.

B. hóa năng.

C. nhiệt năng.

D. cơ năng.

Câu 3:

Kiểu phân bổ theo gót group của những thành viên nhập quần thể động vật hoang dã thông thường bắt gặp khi?

A. Điều khiếu nại sinh sống phân bổ đồng đều, không tồn tại sự tuyên chiến đối đầu nóng bức Một trong những thành viên nhập quần thể.

B. Điều kiên sinh sống phân bổ ko đồng đều, đem sự tuyên chiến đối đầu nóng bức Một trong những thành viên nhập quần thể.

Xem thêm: xếp các từ

C. Điều khiếu nại sinh sống phân bổ đồng đều, những thành viên đem tính bờ cõi cao.

D. Điều khiếu nại sinh sống phân bổ ko đồng đều, những thành viên đem Xu thế sinh sống tụ phù hợp với nhau.

Câu 4:

Thao tác nào là tại đây không với mọi chằm của nghệ thuật gửi gen?

A. Cắt và nối ADN của tế bào cho tới và tế bào tách plasmit thoát ra khỏi tế bào.

B. Tách ADN NST của tế bào cho tới và tách plasmit thoát ra khỏi tế bào nhận.

C. Chuyển ADN tái mét tổng hợp nhập tế bào nhận.

D. Dung hợp ý nhị tế bào trần không giống loại.

Câu 5:

Phải sử dụng thể truyền nhằm gửi một ren kể từ tế bào này lịch sự tế bào không giống vì như thế còn nếu không hoàn toàn có thể truyền thì

A. ren ko thể tạo nên thành phầm nằm trong tế bào nhận.

B. gen nhập tế bào nhận sẽ không còn nhân lên và phân li về những tế bào con cái.

C. khó hoàn toàn có thể thu được không ít thành phầm của ren nhập tế bào nhận.

D. gen cần thiết gửi sẽ không còn đưa vào được tế bào nhận.

Câu 6:

Tập hợp ý loại vật nào là tại đây không nên là quần thể?

A. Tập hợp ý ốc bươu vàng nhập một ruộng lúa.

B. Tập hợp ý cá nhập hồ nước Tây.

C. Tập hợp ý những cây cọ bên trên một ngược gò ở Phú Thọ.

Xem thêm: b) (3xy x ^ 2 + y) * 2/3 * x ^ 2 * y

D. Tập hợp ý cá trắm cỏ nhập một chiếc ao.