công nghệ 10 bài 4Trọn cỗ điều giải Công nghệ 10 Bài 4 của tất cả tía cuốn sách mới mẻ Kết nối trí thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra hay, cụt gọn gàng gom học viên lớp 10 đơn giản và dễ dàng vấn đáp thắc mắc và thực hiện bài bác luyện Công nghệ 10 Bài 4.

Giải Công nghệ 10 Bài 4 cả tía sách

Quảng cáo

Bạn đang xem: công nghệ 10 bài 4

Giải Công nghệ 10 Bài 4: Sử dụng, tôn tạo và đảm bảo khu đất trồng - Kết nối tri thức

 • Mở đầu trang 23 Công nghệ 10: Thế nào là là khu đất chua, khu đất đậm và khu đất bạc màu? Lý do nào là thực hiện cho tới khu đất bị chua, bị đậm ....

  Xem điều giải

Giải Công nghệ 10 trang 24

I. Sử dụng và đảm bảo khu đất trồng

 • Kết nối năng lượng trang 24 Công nghệ 10: Giải quí hạ tầng khoa học tập của việc luân canh, trồng xen, trồng gối và sắp xếp thời vụ quí hợp? ....

  Xem điều giải

II. Một số phương án tôn tạo khu đất trồng

 • Khám huỷ trang 24 Công nghệ 10: Nêu nguyên vẹn nhân chủ yếu thực hiện cho tới khu đất bị chua? ....

  Xem điều giải

 • Khám huỷ trang 24 Công nghệ 10: Nêu những phương án tôn tạo khu đất chua và phân tích và lý giải hạ tầng khoa học tập của phương án đó? ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

Giải Công nghệ 10 trang 25

 • Kết nối năng lượng trang 25 Công nghệ 10: Sử dụng mạng internet, sách, báo, ... nhằm mò mẫm hiểu những vùng khu đất nhiễm đậm của VN ....

  Xem điều giải

 • Khám huỷ trang 25 Công nghệ 10: Theo em, trong số phương án tôn tạo khu đất đậm, phương án nào là cần thiết nhất? Vì sao? ....

  Xem điều giải

Giải Công nghệ 10 trang 26

 • Kết nối năng lượng trang 26 Công nghệ 10: Sử dụng mạng internet, sách, báo, … nhằm mò mẫm hiểu về những vùng khu đất bạc mầu của VN ....

  Xem điều giải

 • Kết nối năng lượng trang 26 Công nghệ 10: Giải quí hạ tầng khoa học tập của những phương án tôn tạo khu đất bạc màu? ....

  Xem điều giải

Quảng cáo

Luyện tập

 • Luyện luyện 1 trang 26 Công nghệ 10: Thế nào là là khu đất chua, dất đậm và khu đất bạc màu? Các loại khu đất cơ tác động thế nào ....

  Xem điều giải

 • Luyện luyện 2 trang 26 Công nghệ 10: Tại sao nên khuôn tạo ra và đảm bảo đất? Kể thương hiệu một số trong những phương án tôn tạo đất? ....

  Xem điều giải

Vận dụng

 • Vận dụng trang 26 Công nghệ 10: Đề xuất một số trong những loại cây xanh, một số trong những loại phân bón phù phù hợp với vùng khu đất chua, đậm và bạc màu?....

  Xem điều giải

Lời giải bài bác luyện Công nghệ lớp 10 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hoặc khác:

 • Bài 5: Giá thể trồng cây

 • Bài 6: Thực hành: Xác tấp tểnh chừng chua và chừng đậm cùa đất

 • Ôn luyện chương II

Giải Công nghệ 10 Bài 4: Một số technology mới mẻ - Kết nối tri thức

Quảng cáo

 • Mở đầu trang 23 Công nghệ 10: Quan sát và cho thấy thêm Hình 4.1 tế bào miêu tả technology nào; Kể thương hiệu một số trong những nghành nghề dịch vụ phần mềm technology đó; Kể thương hiệu một số trong những technology mới mẻ ....

  Xem điều giải

I. Khái quát mắng về technology mới

II. Một số technology mới

Giải Công nghệ 10 trang 24

 • Khám huỷ trang 24 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.2 và cho thấy thêm technology nano hoàn toàn có thể được vận dụng trong mỗi thành phầm nào? ....

  Xem điều giải

 • Kết nối năng lượng trang 24 Công nghệ 10: Tìm hiểu bên trên mạng internet hoặc qua quýt sách, báo, … và kể thương hiệu những thành phầm phần mềm không giống của technology nano ....

  Xem điều giải

Giải Công nghệ 10 trang 25

 • Khám huỷ trang 25 Công nghệ 10: Quan sát và cho thấy thêm những Hình 4.4 a, b, c ứng với công việc nào là vô Hình 4.3 ....

  Xem điều giải

 • Khám huỷ trang 25 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.5 và cho thấy thêm chừng nhẵn mặt phẳng của thành phầm in 3 chiều tùy thuộc vào nguyên tố nào? ....

  Xem điều giải

 • Kết nối năng lượng trang 25 Công nghệ 10: So sánh cơ hội dẫn đến thành phầm vật liệu nhựa vày technology in 3 chiều và technology không giống về phong thái thực hiện, ưu thế và giới hạn. ....

  Xem điều giải

Luyện tập

 • Luyện luyện trang 26 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.6 và nêu thương hiệu của một số trong những nghành nghề dịch vụ dùng technology in 3 chiều. ....

  Xem điều giải

Giải Công nghệ 10 trang 27

 • Khám huỷ trang 27 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.7 và cho thấy thêm vô hình với những technology tích điện khởi tạo nào? ....

  Xem điều giải

 • Kết nối năng lượng trang 27 Công nghệ 10: Em hãy lựa lựa chọn một technology khởi tạo nhằm phát hành đi ra năng lượng điện phù phù hợp với mái ấm gia đình em. Hãy phân tích và lý giải lựa lựa chọn đó? ....

  Xem điều giải

 • Khám huỷ trang 27 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.8 và cho thấy thêm technology trí tuệ tự tạo hoàn toàn có thể được phần mềm ở những nghành nghề dịch vụ nào? ....

  Xem điều giải

Giải Công nghệ 10 trang 28

 • Khám huỷ trang 28 Công nghệ 10: Quan sát và cho thấy thêm vô Hình 4.9 tế bào miêu tả technology Intemet vạn vật hoàn toàn có thể được phần mềm trong số vũ trang nào? ....

  Xem điều giải

 • Kết nối năng lượng trang 28 Công nghệ 10: Tìm hiểu và khuyến nghị một việc làm ví dụ nên dùng robot lanh lợi thay cho thế cho tới con cái người? ....

  Xem điều giải

Vận dụng

 • Vận dụng trang 28 Công nghệ 10: Nếu tổ chức thực hiện một technology mới mẻ vô mái ấm gia đình, em lựa lựa chọn technology nào là. Hãy lí giải về việc lựa lựa chọn của em? ....

  Xem thêm: bài tập phép chia 2 chữ số lớp 3

  Xem điều giải

Lời giải bài bác luyện Công nghệ lớp 10 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường hoặc khác:

 • Bài 5: Đánh giá bán công nghệ

 • Bài 6: Cách mạng công nghiệp

 • Bài 7: Ngành nghề nghiệp kinh nghiệm, công nghệ


Giải Công nghệ 10 Bài 4: Thành phần và đặc điểm của khu đất trồng - Cánh diều

 • Mở đầu trang 21 Công nghệ 10: Em hãy thể hiện đánh giá về hình dáng của phẫu diện một số trong những loại khu đất trồng ....

  Xem điều giải

1. Khái niệm khu đất trồng

 • Câu căn vặn 1 trang 21 Công nghệ 10: Đất trồng là gì? ....

  Xem điều giải

 • Câu căn vặn 2 trang 21 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.2 và cho thấy thêm cỗ rễ cây xanh phân chia hầu hết tại tầng khu đất nào? ....

  Xem điều giải

2. Thành phần của khu đất trồng

 • Câu căn vặn trang 22 Công nghệ 10: Đất trồng với những bộ phận nào? Hãy nêu tầm quan trọng của những bộ phận cơ. ....

  Xem điều giải

3. Một số đặc điểm của khu đất trồng

 • Vận dụng 1 trang 23 Công nghệ 10: Vì sao Khi lựa chọn khu đất trồng cây cần thiết địa thế căn cứ vô bộ phận cơ giới của đất? ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng 2 trang 23 Công nghệ 10: Tại khu vực em với những loại khu đất trồng nào? ....

  Xem điều giải

 • Câu căn vặn trang 23 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.4 và tế bào miêu tả cấu trúc của phân tử keo dán giấy khu đất. ....

  Xem điều giải

 • Luyện luyện trang 23 Công nghệ 10: Quan sát Hình 4.5 và tế bào miêu tả hình thức trao thay đổi ion thân thích keo dán giấy khu đất và rễ cây. ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng 3 trang 24 Công nghệ 10: Khả năng hấp phụ của khu đất tùy thuộc vào nguyên tố nào là tại đây ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng 4 trang 24 Công nghệ 10: Tại sao bón vôi lại hạn chế được chừng chua của khu đất trồng? ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng 5 trang 24 Công nghệ 10: Theo em, cần phải làm những gì nhằm tăng mức độ pH của khu đất chua và hạn chế chừng pH của khu đất kiềm? ....

  Xem điều giải

4. Độ phì nhiêu của đất

 • Câu căn vặn trang 24 Công nghệ 10: Những nguyên tố nào là đưa ra quyết định chừng phì nhiêu của đất? ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng trang 24 Công nghệ 10: Cần nên vận dụng những phương án kinh nghiệm nào là nhằm tăng mức độ phì nhiêu của đất? ....

  Xem điều giải

Lời giải bài bác luyện Công nghệ lớp 10 Cánh diều hoặc khác:

 • Bài 5: Biện pháp tôn tạo, dùng và đảm bảo khu đất trồng

 • Bài 6: Ứng dụng technology cao vô phát hành một số trong những giá bán thể trồng cây

 • Ôn luyện chủ thể 2: Đất trồng


Giải Công nghệ 10 Bài 4: Thị ngôi trường làm việc vô nghành nghề dịch vụ kinh nghiệm, technology - Cánh diều

 • Khởi động trang trăng tròn Công nghệ 10: Tại sao có không ít ngành kinh nghiệm, technology được banh đi ra ở những ngôi trường ĐH ....

  Xem điều giải

I. Triển vọng của thị ngôi trường lao động

 • Câu căn vặn trang trăng tròn Công nghệ 10: Em hãy cho thấy thêm những lí bởi nào là tiếp tục tạo ra triển vọng cho tới thị ngôi trường làm việc ....

  Xem điều giải

II. Yêu cầu của thị ngôi trường lao động

 • Câu căn vặn trang 21 Công nghệ 10: Yêu cầu của thị ngôi trường làm việc vô nghành nghề dịch vụ kinh nghiệm, technology bao gồm những gì? ....

  Xem điều giải

III. Các vấn đề chủ yếu về thị ngôi trường làm việc vô nghành nghề dịch vụ kinh nghiệm, công nghệ

 • Câu căn vặn trang 22 Công nghệ 10: Nêu những vấn đề chủ yếu về thị ngôi trường làm việc kinh nghiệm technology ....

  Xem điều giải

IV. Lựa lựa chọn công việc và nghề nghiệp vô nghành nghề dịch vụ kinh nghiệm, công nghệ

 • Luyện luyện trang 23 Công nghệ 10: Theo em, những địa thế căn cứ nhằm lựa lựa chọn một công việc và nghề nghiệp cho tới phiên bản thân thích là gì? ....

  Xem điều giải

 • Vận dụng trang 23 Công nghệ 10: Em hãy trao thay đổi với các bạn về một ngành nghề nghiệp kinh nghiệm nhưng mà em quí ....

  Xem điều giải

Lời giải bài bác luyện Công nghệ lớp 10 Cánh diều hoặc khác:

 • Ôn luyện chủ thể 1: Khái quát mắng về công nghệ

 • Bài 5: Các cuộc cách mệnh công nghiệp

 • Bài 6: Ứng dụng của một số trong những technology mới


Giải Công nghệ 10 Chân trời sáng sủa tạo

Môn Công nghệ 10 của cuốn sách Chân trời tạo ra ko được duyệt. Các ngôi trường hoàn toàn có thể lựa chọn môn Công nghệ 10 của nhì cuốn sách Kết nối trí thức hoặc Cánh diều.
Lưu trữ: Giải Công nghệ lớp 10 Bài 4 sách cũ

Đã với điều giải bài bác luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học