công thức tính phần trăm khối lượng

Cách tính Xác Suất khối lượng với mọi bài xích tập luyện tương quan là 1 trong trong mỗi phần kỹ năng cần thiết của Hóa học tập. Chúng tớ hãy nằm trong mò mẫm hiểu cụ thể rộng lớn ở sau đây.

Bạn đang xem: công thức tính phần trăm khối lượng

1. Tính Xác Suất lượng lúc biết khối lượng
 

Để tính Xác Suất lượng vô tình huống ni, tớ cần thiết tuân theo quá trình sau:


Bước 1. Tính bộ phận Xác Suất lượng của những thành phần vô láo hợp


Công thức:

Phần trăm lượng = (khối lượng chất/khối lượng láo hợp) x 100%.


Trong đó:
- Khối lượng chất: Sẽ được đề bài xích thể hiện. Nếu như vô đề bài xích ko nhắc đến, chúng ta xem thêm phương pháp tính % lượng ko biết lượng phía bên dưới.
- Khối lượng láo hợp ý là lượng những hóa học tạo nên láo hợp ý cơ.

cách tính Xác Suất khối lượng

Một số công thức tính phần trăm khối lượng

Bước 2. Tính lượng láo hợp 


Trong tình huống hiểu rằng lượng của hợp ý hóa học hoặc thành phần, tớ chỉ việc nằm trong bọn chúng lại cùng nhau để sở hữu được lượng láo hợp/dung dịch cơ. Đây là công thức cộng đồng tính Xác Suất lượng.

 • Ví dụ: Tính % lượng của 5g natri hidroxit Lúc hòa tan với 100g nước.
 • => Natri Hidroxit vô bài xích là 5g, nước là 100g nên lượng láo hợp ý là 105g.

Bước 3. Xác ấn định lượng hóa học cần thiết mò mẫm Xác Suất khối lượng


Đề bài xích đòi hỏi tính Xác Suất lượng của hóa học nào là cơ, Tức là tớ cần thiết mò mẫm lượng hóa học cơ theo đòi tỷ trọng Xác Suất với tổng lượng toàn bộ bộ phận. Viết lượng hóa học cần thiết mò mẫm % lượng. Đó là tử số vô công thức tính phần trăm khối lượng.

 • Ví dụ: Khối lượng của Natri Hiđroxit là 5g (chất cần thiết mò mẫm % khối lượng).

Bước 4. Thay những trở thành số vô phương trình tính Xác Suất khối lượng


Khi chúng ta vẫn xác lập giá tốt trị từng trở thành số, tớ chỉ việc thay cho bọn chúng đích vô vào công thức.

 • Ví dụ: Phần trăm lượng = 5/105 x 100
 •  

Bước 5. Tính Xác Suất khối lượng


Khi phương trình và đã được điều một cơ hội khá đầy đủ, tớ chỉ việc tính % lượng. quý khách hàng chỉ việc lấy lượng hóa học nhân với 100 và phân chia mang đến lượng láo hợp ý là đi ra Xác Suất lượng hóa học cơ.

 • Ví dụ: 5/105 x 100 = 4,761 (%). Vì thế, Xác Suất lượng của 5g Natri Hidroxit vô 100g nước bởi vì 4,761%.

2. Tính Xác Suất lượng lúc không biết khối lượng


Bước 1. Xác ấn định phương trình tính Xác Suất lượng vô hợp ý chất


Công thức:

Tính Xác Suất lượng = (khối lượng mol vẹn toàn tố/khối lượng phân tử hợp ý chất) x 100%


Công thức chất hóa học láo hợp:

Trong đó:
- Khối lượng mol thành phần là lượng của một mol thành phần.
- Khối lượng phân tử đó là lượng của một mol hợp ý hóa học.
- Đơn vị của nhị độ quý hiếm này là g/mol.
- Khi bài xích không tồn tại lượng, chúng ta nên người sử dụng lượng mol.
- mA = x.MA, mB = nó.MB, mC = z.MC.

 

 • Ví dụ 1: Tính % lượng hidro vô một phân tử nước.
 • Ví dụ 2: Tính % lượng của cacbon vô một phân tử glucozo

cách tính Xác Suất khối lượng

Xem thêm: cổng inox 2 cánh

Công thức xác lập Xác Suất lượng từng chất

Bước 2. Viết công thức hóa học


Ta cần thiết ghi chép công thức chất hóa học của những hóa học, phân tử. Nếu như đề bài xích vẫn mang đến công thức chất hóa học, chúng ta nên chuyển sang bước "Tìm lượng của vẹn toàn tố".
 

 • Ví dụ 1: Nước đem công thức chất hóa học là H2O.
 •  
 • Ví dụ 2: Glucozơ đem công thức chất hóa học là C6H12O12.

Bước 3. Tìm lượng thành phần vô hợp ý chất


Sử dụng bảng tuần trả nhằm tra cứu giúp trọng lượng phân tử thành phần. Khối lượng vẹn toàn tử sẽ tiến hành ghi chép ở phía bên dưới ký hiệu chất hóa học. Sau cơ, tớ cần thiết ghi chép lượng thành phần vô hợp ý hóa học cơ.

 • Ví dụ 1: Oxi đem vẹn toàn tử khối là 16, Hidro đem vẹn toàn tử khối là 1 trong những.
 • Ví dụ 2: Cacbon đem vẹn toàn tử khối là 12, Oxi đem vẹn toàn tử khối là 16 và Hidro đem vẹn toàn tử khối là 1 trong những.

Bước 4. Nhân vẹn toàn tử khối với số mol


Khi xác lập được số mol của những thành phần vô hợp ý hóa học, tỷ số cơ sẽ tiến hành tính bởi vì số lượng nhỏ bên dưới vô công thức chất hóa học hợp ý hóa học.

 • Ví dụ 1: Nước: H2O
 • - H2 = 1 x 2 = 2.
 • - O = 16.
 • Ví dụ 2: Glucozo: C6H12O6
 • - C6 = 12 x 6 = 72.
 • - H12 = 1 x 12 = 12.
 • - O6 = 16 x 6 = 96.

Bước 5. Tính lượng tổng của hợp ý chất


Cộng lượng những thành phần vô hợp ý hóa học, kể từ cơ tính lượng tổng của hợp ý hóa học phụ thuộc lượng tính theo đòi tỷ số mol.

 • Ví dụ 1: Khối lượng của hợp ý hóa học H2O = 2 + 16 = 18 (g/mol).
 • Ví dụ 2: Khối lượng hợp ý hóa học Glucozơ C6H12O6 = 72 + 12 + 96 = 180 (g/mol).

Bước 6. Xác ấn định lượng thành phần cần thiết tính Xác Suất khối lượng


Đề bài xích đòi hỏi tính % lượng, đem nghĩa tiếp tục nên mò mẫm lượng thành phần rõ ràng vô hợp ý hóa học với tỷ trọng Xác Suất tổng lượng toàn bộ thành phần cơ. Khi xác lập, ghi chép đi ra những lượng thành phần cơ.

 • Ví dụ 1: Khối lượng của H vô hợp ý hóa học nước H2O là 2 g/mol.
 • Ví dụ 2: lượng của C vô hợp ý hóa học Glucozơ là 72g/mol.

Bước 7. Thay những trở thành số vô phương trình Xác Suất khối lượng


Khi vẫn xác lập giá tốt trị trở thành số, tớ thay cho vô vào công thức là rất có thể tính được % lượng.

 • Ví dụ 1: % lượng = 2/18 x 100.
 • Ví dụ 2: % lượng = 72/180 x 100.

Bước 8. Tính Xác Suất khối lượng


Khi vẫn thay cho những số vô công thức, tớ chỉ việc tính là đoạn. Đó là Xác Suất lượng thành phần vô hợp ý hóa học.

 • Ví dụ 1: % lượng = 2/18 x 100 = 11,1 (%).
 • Ví dụ 2: % lượng = 72/180 x 100 = 40 (%).


3. Một số bài xích tập luyện kiểu đem đáp án
 

Bài 1. Tính Xác Suất lượng thành phần đem ở vô hợp ý hóa học Na2O.


Giải:
Trong 1 mol Na2O đem 2 mol vẹn toàn tử Na và 1 mol vẹn toàn tử O. Do cơ, Xác Suất lượng thành phần vô Na2O là:
- %mNa = (2 x 23/(23x2 + 16)) x 100 = 74,2 (%).
- %mO = (16/(23x2 + 16)) x 100 = 25,8 (%).

Bài 2: Oxi hóa trọn vẹn 0,6 gam hợp ý hóa học cơ học A nhận được 0,672 lit khí CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tính bộ phận Xác Suất lượng của những thành phần vô phân tử hóa học A?
 

Giải:
Oxi hóa A nhận được CO2 và H2O
⇒ hợp ý hóa học A đem C, H rất có thể đem O.
nCO2=0,67222,4=0,03mol
nH2O=0,7218=0,04mol
⇒nC=nCO2=0,03mol
nH=2nH2O=0,08mol
Vậy:
%mC = 12.0,030,6.100% = 60%; 
%mH = 1.0,080,6.100% = 13,33%
%mO = 100% – (60% + 13,33%) = 26,67%

Như vậy, nội dung bài viết bên trên đã hỗ trợ ích cho chính mình vô phương pháp tính Xác Suất lượng, nhưng mà rõ ràng là trong các việc tính Xác Suất lượng thành phần. Hi vọng rằng kỹ năng này sẽ hỗ trợ ích được mang đến chúng ta trong các việc giải những bài xích tập luyện Hóa học tập nhé!

Xem thêm: cách xào bắp