công thức tổng quát của anken là

Anken là bài học kinh nghiệm cần thiết của chương 6 – Hidrocacbon ko no, nằm trong công tác Hóa học tập lớp 11. Bài ghi chép tiếp sau đây, Monkey tiếp tục cung ứng cho mình những kiến thức và kỹ năng tổ hợp cụ thể về khái niệm, đặc thù, phần mềm, cơ hội pha trộn của chính nó na ná phân biệt anken và ankan.

Định nghĩa anken là gì? Đồng đẳng - đồng phân và danh pháp

Bạn đang xem: công thức tổng quát của anken là

Theo SGK Hóa học tập 11 (NXB Giáo dục đào tạo Việt Nam) sở hữu khái niệm cực kỳ rõ: “Anken là những hidrocacbon mạch hở tuy nhiên trong phân tử có một links song C=C”.

Tìm hiểu anken là gì? (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Dãy đồng đẳng anken

Etilen (CH2=CH2) và những hóa học tiếp sau sở hữu công thức anken là C3H6, C4H8, C5H10… sở hữu đặc thù tương tự động etilen lập trở nên sản phẩm đồng đẳng sở hữu công thức phân tử công cộng CnH2n (n >=2) được gọi là anken hoặc oletin.

Đồng phân

Tìm hiểu đồng phân anken tất cả chúng ta tiếp tục chuồn vô cụ thể đồng phân kết cấu và đồng phân hình học tập của chính nó.

 • Đồng phân cấu tạo: Etilen và propilen không tồn tại đồng phân anken. Từ C4H8 trở chuồn ứng với cùng 1 công thức phân tử sở hữu những đồng phân anken về địa điểm links song và về mạch cacbon. 
 • Đồng phân hình học: Trong phân tử anken, mạch đó là mạch cacbon lâu năm nhất sở hữu chứa chấp links song C=C. Những anken tuy nhiên từng vẹn toàn tử cacbon ở địa điểm links song liên với nhị group vẹn toàn tử không giống nhau sẽ sở hữu sự phân bổ không khí không giống nhau của mạch chủ yếu xung xung quanh links song. Chính sự phân bổ không giống nhau cơ dẫn đến đồng phân về địa điểm không khí của những group vẹn toàn tử gọi là đồng phân hình học tập.
  • Đồng phân cis: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở và một phía với links C=C.

  • Đồng phân trans: Đồng phân sở hữu mạch chủ yếu ở về 2 phía không giống nhau của links C=C.

Ví dụ: Với công thức kết cấu CH3-CH=CH-CH3 sở hữu những đồng phân hình học tập như hình bên dưới.

Mô hình phân tử cis-but-2-en (a) và trans-but-2-en (b). (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Danh pháp anken là gì?

Cách gọi thương hiệu anken bao hàm thương hiệu thường thì và thương hiệu thay cho thế.

 • Cách gọi thương hiệu anken thông thường: Được gọi là thương hiệu ankan tuy nhiên thay cho đuôi “an” trở nên “ilen”. Ví dụ như etilen (C2H4), propilen (C3H6), butilen (C4H8).
 • Tên thay cho thế của anken: Xuất vạc kể từ thương hiệu ankan ứng bằng phương pháp thay đổi đuôi “an” trở nên “en”. Từ CH4 trở chuồn, vô thương hiệu anken cần thiết tăng số chỉ địa điểm vẹn toàn tử cacbon thứ nhất chứa chấp links song. Mạch cacbon được khắc số kể từ phía sát links song rộng lớn.

Quy tắc được tổ hợp như sau:

 • Chọn mạch C lâu năm nhất và sở hữu chứa chấp links song thực hiện mạch chủ yếu.

 • Đánh số C mạch chủ yếu kể từ phía nằm tại sát links song nhất.

 • Gọi thương hiệu theo gót trật tự như sau: Số chỉ địa điểm nhánh + Tên nhánh + Tên C mạch chủ yếu + Số chỉ links song + en. 

Bảng: Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một số trong những anken

Tên thay cho thế và một vài ba hằng số cơ vật lý của một số trong những anken. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

Tính hóa học cơ vật lý của anken

Nhắc cho tới đặc thù cơ vật lý cả anken, tất cả chúng ta ko thể bỏ dở một vài ba đặc thù cần thiết sau:

Tìm hiểu đặc thù cơ vật lý của anken

 • Trong ĐK thông thường, những anken kể từ C2H4 cho tới C4H8 là hóa học khí; kể từ C5H10 trở chuồn là hóa học rắn hoặc lỏng.

 • Nhiệt nhiệt độ chảy, nhiệt độ chừng sôi, lượng riêng rẽ của anken tăng dần dần theo hướng tăng của phân tử khối.

 • Tất cả những anken đều nhẹ nhõm rộng lớn nước (D <1g/cm3).

 • Anken ko tan nội địa.  

XÂY DỰNG NỀN TẢNG TOÁN HỌC VỮNG CHẮC CHO TRẺ TỪ NHỎ VỚI ĐA PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC, CHI PHÍ CỰC RẺ CHƯA ĐẾN 2K/NGÀY CÙNG MONKEY MATH.

Tính hóa chất của anken

Liên kết song C=C bao gồm links σ và một links π (liên kết π thông thường bền lâu links σ) vậy nên dễ dàng và đơn giản bị phân hạn chế rộng lớn, gây ra đặc thù chất hóa học đặc thù của anken này là dễ dàng và đơn giản nhập cuộc phản xạ nằm trong tạo nên trở nên phù hợp hóa học no ứng.

Tìm hiểu những đặc thù chất hóa học anken. (Shutterstock.com)

Phản ứng cộng

Phản ứng nằm trong anken bao gồm phản xạ nằm trong hidro, phản xạ nằm trong halogen và phản xạ nằm trong HX.

 • Phản ứng nằm trong hidro của anken: Khi đun giá buốt sở hữu sắt kẽm kim loại niken (hoặc platin/ plaid) thực hiện xúc tác, anken kết phù hợp với hidro tạo nên trở nên ankan ứng. Ví dụ: CH2=CH-CH3 + H2 → CH3-CH2-CH3 (Điều kiện: Ni, nhiệt độ độ)
 • Phản ứng nằm trong halogen: Thực hiện nay thử nghiệm dẫn etilen kể từ từ chuồn vô hỗn hợp brom, thấy gray clolor đỏ rực của hỗn hợp bị nhạt nhẽo dần dần. Ta sở hữu phương trình như sau: CH2=CH2 + Br2 (nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan, ko màu)

Tiếp tục triển khai sập hỗn hợp brom vô ly đựng anken (lỏng), để ý thấy hỗn hợp brom bị rơi rụng màu sắc. Ta sở hữu phương trình phản xạ như sau: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

Thí nghiệm hỗn hợp brom ứng dụng với anken lỏng. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

 • Phản ứng nằm trong HX:  Các anken cũng nhập cuộc vô phản xạ lộn với nước, hidro halogen (HBr, HCl, HI) và với những axit mạnh. Một số ví dụ minh họa: CH2=CH2 + H-OH → CH3-CH2-OH (Điều khiếu nại H+) hoặc CH2=CH2 + H-Br → CH3-CH2-Br

Các Anken sở hữu cấu tạo nên phân tử ko đối xứng khi ứng dụng với HX rất có thể sinh rời khỏi lếu láo phù hợp 2 sản phẩm. Ví dụ như:

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CHBr-CH3 (2-brompropan – thành phầm chính)

CH3-CH=CH2 + HBr → CH3-CH2-CH2Br (1-brompropan – thành phầm phụ)

Quy tắc nằm trong HX hoặc còn được gọi là quy tắc Maccopnhicop (Markovnikov) sau:

 • Nguyên tử H tiếp tục gắn kèm với vẹn toàn tử cacbon bậc thấp, ví dụ là C ở links song có khá nhiều H rộng lớn.

 • Nhóm halide (X) tiếp tục gắn kèm với vẹn toàn tử cacbon bậc cao, ví dụ là C ở links song sở hữu không nhiều H rộng lớn.

 • Sản phẩm chủ yếu của phản xạ đó là thành phầm được tạo nên trở nên theo gót quy tắc Maccopnhicop.

Phản ứng trùng hợp

Ở nhiệt độ chừng và áp suất cao với hóa học xúc tác phù hợp, những phân tử anken rất có thể kết phù hợp với nhau tạo nên trở nên những mạch cực kỳ lâu năm và sở hữu phân tử khối rộng lớn.

Ví dụ:

… + CH2=CH2+CH2=CH2+CH2=CH2+…→… -CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-… (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Phương trình thu gọn gàng như sau:

nCH2=CH2 → (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hoặc PE)

Phản ứng trùng khớp nằm trong loại phản xạ polime hóa, là quy trình links nhiều phân tử nhỏ tương tự nhau hoặc tương tự động nhau sẽ tạo trở nên những phân tử rất rộng lớn, gọi là polime. Trong đó:

 • Chất đầu (CH2 = CH2) là monome.

 • -CH2 – CH2– là vướng xích của polime.

 • n là thông số trùng khớp.

Phản ứng oxi hóa 

Phản ứng lão hóa trọn vẹn và phản xạ lão hóa ko trọn vẹn cũng là 1 trong mỗi đặc thù chất hóa học cần thiết của anken.

Phản ứng lão hóa trả toàn

Khi bị châm với oxi, etilen và những đồng đẳng có khả năng sẽ bị cháy và lan rời khỏi nhiệt độ.

CnH2n + 3n/2 O2 → nCO2 + nH2O

Phản ứng lão hóa ko trọn vẹn của anken

Để thực hiện rõ ràng phản xạ lão hóa ko trọn vẹn của anken, tớ triển khai thử nghiệm sục khí etilen vô hỗn hợp KMnO4. Quan sát thấy màu sắc của hỗn hợp tiếp tục nhạt nhẽo dần dần và sở hữu kết tủa gray clolor đen sạm của MnO2.

Ta sở hữu phản xạ như sau:

3CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MNO4 (kết tủa) + 2KOH

Xem thêm: 

 • Ankin là gì? Lý thuyết và giải bài bác tập luyện chi tiết
 • Muối amoni: Chi tiết lý thuyết và bài bác tập luyện kèm cặp điều giải
 • Axit photphoric (H3PO4) là gì? Cấu tạo nên phân tử, đặc thù, phần mềm và cách thức điều chế

Điều chế anken như vậy nào? 

Cách pha trộn anken vô chống thử nghiệm và tạo ra vô công nghiệp sở hữu sự khác lạ.

Cách pha trộn anken vô chống thí nghiệm

Trong chống thử nghiệm, etilen được pha trộn kể từ ancol etylen

C2H5OH → CH2=CH2 + H2O (Điều kiện: H2SO4 quánh, 170 chừng C)

Điều chế etilen kể từ ancol etylic. (Ảnh: Chụp màn hình hiển thị SGK Hóa học tập 11)

Cách pha trộn Anken vô công nghiệp

Trong công nghiệp, anken được pha trộn kể từ ankan:

CnH2n+2 → CnH2n + H2 (Điều kiện: Nhiệt chừng, p, xúc tác)

Các anken và dẫn xuất của anken là vật liệu cho tới quy trình tạo ra chất hóa học. Một số phần mềm cần thiết của anken là:

Ứng dụng của anken vô cuộc sống. (Ảnh: Sưu tầm Internet)

 • Sử dụng vô sản xuất màng mỏng mảnh, ống dẫn nước, bình chứa… bằng phương pháp trùng khớp etilen, propilen, butilen… nhận được polime.

 • Anken cũng rất được phần mềm vô tạo ra rượu, dẫn xuất halogen hoặc một số trong những hóa học không giống.

 • Monome được đem hóa kể từ Etilen nhằm tổ hợp một loạt polime thỏa mãn nhu cầu nhu yếu đa dạng của cuộc sống, nghệ thuật.

Phân biệt anken và ankan

Để phân biệt anken và ankan, tớ dùng hỗn hợp brom. Khi sập brom vô ly đựng anken (lỏng) tiếp tục thấy hỗn hợp brom bị rơi rụng màu sắc trong những lúc cơ ankan thì ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom.

Ngoài brom, tất cả chúng ta cũng rất có thể sử dụng dung dịch tím (KMnO4) nhằm phân biệt anken. Anken làm mất đi màu sắc hỗn hợp dung dịch tím nên dễ dàng dạng nhằm phân biệt.

Bài tập luyện về anken SGK Hóa học tập 11 kèm cặp điều giải chi tiết

Sau khi vẫn dò xét hiểu những kiến thức và kỹ năng lý thuyết về anken, chúng ta hãy tích cực kỳ thực hiện tăng những bài bác tập luyện vô SGK nhằm ôn tập luyện và áp dụng ngay lập tức những gì vừa phải dò xét nắm được.

Làm bài bác tập luyện về anken. (Ảnh: Shutterstock.com)

Xem thêm: cách làm cơm mẻ

Bài tập luyện 2 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Ứng với công thức C5H10 sở hữu từng nào đồng phân kết cấu ?

A. 4; B. 5 ; C. 3 ;    D. 7

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B. 5

Các công thức cấu tạo:

Bài tập luyện 3 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Viết phương trình chất hóa học của phản xạ xẩy ra khi:

a. Propilen ứng dụng với hidro, đun giá buốt (xúc tác Ni).

b. But-2-en ứng dụng với hidro clorua.

c. Metylpropen ứng dụng với nước sở hữu xúc tác axit.

d. Trùng phù hợp but-1-en.

Gợi ý đáp án:

Bài tập luyện 4 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Trình bày cách thức chất hóa học để:

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan kể từ lếu láo phù hợp etilen.

c. Phân biệt nhị bình ko dán nhãn đựng hexan và hex-1-en.

Viết phương trình hoá học tập của phản xạ vẫn sử dụng.

Gợi ý đáp án:

a. Lần lượt cho tới metan và etilen trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học nào là thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là etilen, hóa học nào là ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là metan.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CH2Br (không màu)

CH4 ko ứng dụng với hỗn hợp nước brom

b. Cho lếu láo phù hợp khí (CH4 và C2H4) trải qua hỗn hợp nước brom dư, C2H4 tiếp tục ứng dụng với hỗn hợp nước brom, khí sót lại thoát khỏi bình hỗn hợp nước brom là CH4.(PTHH như câu a)

c. Tương tự động câu a

Lần lượt cho tới hexan và hex-1-en trải qua hỗn hợp nước brom, hóa học nào là thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là hex-1-en, hóa học nào là ko thực hiện hỗn hợp nước brom nhạt nhẽo màu sắc thì này là hexan

PTHH:

CH2=CH-[CH2]3-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-[CH2]3-CH3 (không màu)

Hexan ko ứng dụng với hỗn hợp nước brom

Bài tập luyện 5 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Chất nào là tại đây làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom?

A. Butan

B. but-1-en

C. cacbon đioxi

D. metylpropan

Gợi ý đáp án:

Đáp án thực sự B

PTHH:

CH2=CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Br2(dd nâu đỏ); CH2Br-CHBr-CH2-CH3(không màu)

Bài tập luyện 6 (SGK Hóa học tập 11, trang 132)

Dẫn kể từ từ 3,36 lít lếu láo phù hợp bao gồm etilen và propilen (đktc) vô hỗn hợp brom thấy hỗn hợp bị nhạt nhẽo màu sắc và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 4,90gam.

a. Viết những phương trình chất hóa học và lý giải những hiện tượng kỳ lạ ở thử nghiệm bên trên.

b. Tính bộ phận Phần Trăm về thể tích của từng khí vô lếu láo phù hợp ban sơ.

Gợi ý đáp án:

a. Phương trình hóa học:

CH2=CH2 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CH2Br (không màu)

CH2=CH-CH3 + Br2 (dd, nâu đỏ) → CH2Br-CHBr-CH3 (không màu)

b. Gọi số mol của etilen và propilen theo lần lượt là x và nó mol.

Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tạo thêm đó là lượng của lếu láo phù hợp etilen và propilen.

Ta có:

N(hh) = x+ nó = 3,36/22.4 = 0.15.

M (hh) = 28x = 42y = 4.9

Giải hệ phương trình tớ được x = 0.1 mol và nó = 0.05 mol.

%VC2H4 = nC2H4 = (0.1/0.15) x 100% = 66.67%.

% VC3H6 = 100% - 66,67% = 33.33%.

Bài tập luyện về Anken - Hóa học tập 11 nhằm những em tự động luyện

Ngoài bài bác tập luyện Anken vô SGK, bên dưới đấy là một số trong những bài bác tập luyện không giống nhằm những em tự động luyện:

Bài 1: 2,8 gam anken X làm mất đi màu sắc vừa phải đầy đủ hỗn hợp chứa chấp 8 gam Br2. Hiđrat hóa X chỉ nhận được một ancol có một không hai. X mang tên là gì?

Bài 2: Hỗn phù hợp khí X bao gồm H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua quýt Ni nung giá buốt, nhận được lếu láo phù hợp khí Y sở hữu tỉ khối đối với He là 5. Tính hiệu suất của phản xạ hiđro hoá?

Bài 3: Dẫn 3,36 lít lếu láo phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Tìm CTPT của 2 anken?

Bài 4: Dẫn kể từ từ 6,72 lit (đktc) lếu láo phù hợp X bao gồm etilen và propilen và hỗn hợp brom, hỗn hợp brom bị nhạt nhẽo màu sắc, và không tồn tại khí bay rời khỏi. Khối lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 9,8 gam. Thành phần Phần Trăm theo gót thể tích của etilen vô X là bao nhiêu?

Bài 5: Dẫn 3,36 lít (đktc) lếu láo phù hợp X bao gồm 2 anken là đồng đẳng sau đó vào trong bình nước brom dư, thấy lượng bình gia tăng 7,7 gam. Thành phần phần % về thể tích của nhị anken là bao nhiêu?

Bài 6: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo gót tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, nhận được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 7: Cho H2 và 1 olefin rất có thể tích đều bằng nhau qua quýt niken đun giá buốt tớ được lếu láo phù hợp A. lõi tỉ khối khá của A đối với H2 là 23,2. Hiệu suất phản xạ hiđro hoá là 75%. Công thức phân tử olefin là gì?

Bài 8: Cho hiđrocacbon X phản xạ với brom (trong dung dịch) theo gót tỷ trọng mol 1: 1 thì được hóa học cơ học Y (chứa 74,08% brom về khối lượng). Khi X phản xạ với HBr thì nhận được nhị thành phầm cơ học sở hữu kết cấu không giống nhau. Tên gọi của X là gì?

Bài 9: Trộn 1 mol anken X với cùng 1,6 mol H2 rồi dẫn lếu láo phù hợp qua quýt Ni nung giá buốt nhận được lếu láo phù hợp Y. Dẫn lếu láo phù hợp Y vô brom dư thấy sở hữu 0,2 mol Br2 đã phản xạ. Hiệu suất phản xạ hiđro hóa là gì?

Bài 10: Hỗn phù hợp X bao gồm H2, C2H4, C3H6 sở hữu tỉ khối đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lit X (dktc) vào trong bình đựng kín có trước không nhiều bột Ni. Đun giá buốt bình một thời hạn nhận được lếu láo phù hợp khí Y sở hữu tỉ khối đối với H2 vị 10. Tổng số mol H2 vẫn phản xạ là bao nhiêu?

Hy vọng những vấn đề share vô nội dung bài viết bên trên vẫn khiến cho bạn gọi hiểu rộng lớn về anken và vận dụng đảm bảo chất lượng vô quy trình học hành bên trên lớp. Theo dõi trang web của Monkey thông thường xuyên nhằm update những nội dung bài viết share kiến thức và kỹ năng môn Hóa, Vật lý và Toán cùng rất nhiều chủ thể không giống nữa đấy. 

Xem thêm: ảnh báo hồng chất