dẫn xuất halogen

Dẫn xuất halogen được nhắc rất ít tuy nhiên trên đây lại là loại thích hợp hóa học trung gian giảo cần thiết thân ái hidrocacbon và những thích hợp hóa học cơ học sở hữu group chức

Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon

Bạn đang xem: dẫn xuất halogen

Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon

I. KHÁI NIỆM

- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là thành phầm chiếm được Khi thay cho thế vẹn toàn tử H vô phân tử hiđrocacbon vị vẹn toàn tử halogen như Clo, Brom, Iot, Flo.
- Công thức chung: CnH2n+2-2k-xXx với X là những thành phần halogen hoặc CxHyXz.

II. PHÂN LOẠI

- Theo thành phần halogen sở hữu dẫn xuất Clo, dẫn xuất Brom, dẫn xuất Flo, dẫn xuất Iot.
- Theo con số halogen sở hữu dẫn xuất monohalogen, dẫn xuất đihalogen, trihalogen...
- Theo gốc hidrocacbon sở hữu dẫn xuất no, dẫn xuất ko no, dẫn xuất thơm phức.
- Theo bậc dẫn xuất là bậc của vẹn toàn tử C links với halogen.
- Quan vô nhất là phân loại phụ thuộc vào địa điểm kha khá của halogen với nối đôi:
     + Dẫn xuất loại vinyl: vẹn toàn tử halogen links thẳng với C sở hữu links đôi
     + Dẫn xuất loại ankyl: vẹn toàn tử halogen links với C không ở gần links song (từ nhì links đơn trở lên)
     + Dẫn xuất loại alyl: vẹn toàn tử halogen links với C no ở cạnh C sở hữu links song.

III. DANH PHÁP

Tên thường: clorofom, bromofom, …
Tên gốc - chức = thương hiệu gốc hiđrocacbon + halogenua
Tên thay cho thế = chỉ số nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu (coi những halogen là nhánh)

IV. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

     Các dẫn xuất halogen là hóa học khí, hoặc hóa học lỏng ko tan nội địa nặng trĩu rộng lớn nước, hoặc hóa học rắn.

dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Bảng nhiệt độ nhiệt độ chảy của một số trong những dẫn xuất halogen

Xem thêm: nêu khái niệm hình chiếu

V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

- Phản ứng thế vẹn toàn tử halogen vị group OH:     
R-X + NaOHdung dịch → R-OH + NaX
Khả năng thế của dẫn xuất alyl và benzyl > dẫn xuất ankyl > dẫn xuất phenyl và vinyl.

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Kết ngược thử nghiệm thủy phân những dẫn xuất halogen

- Phản ứng tách HX:                                                    
CnH2n+1X + NaOHancol → CnH2n + NaX + H2O

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Xem thêm: 35 tuan be nang bao nhieu kg

- Phản ứng tách X2:                                                      
CnH2nX2 + Zn → CnH2n + ZnX2
- Phản ứng với Mg:                                                      
R-Cl + Mg → R-MgCl

VI. ĐIỀU CHẾ

- Phản ứng thế vẹn toàn tử halogen vô hidrocacbon no, thơm phức..
- Phản ứng nằm trong halogen, HX vô hidrocacbon ko no.

Bài ghi chép liên quan: 

  • Hệ thống hóa hidrocacbon
  • Lý thuyết về Ankan