đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là

Câu hỏi:

09/05/2022 2,198

A. Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi cút điểm không giống bởi hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt trồng trọt.

Bạn đang xem: đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá là

Đáp án chủ yếu xác

B. Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

C. Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra đi ra lượng sulfuric acid tác động lâu lâu năm cho tới đặc điểm đa số của đất

D. Có tính chua với pH 4,5

Đáp án đúng: A

Giải thích:

+ Đất xói hao mạnh trơ sỏi đá: Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi cút điểm không giống bởi hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt trồng trọt.

+ Đất mặn: Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

+ Đất phèn: Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra đi ra lượng sulfuric acid tác động lâu lâu năm cho tới đặc điểm đa số của đất

+ Đất xám bạc màu: Có tính chua với pH 4,5

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Có bao nhiêu vẹn toàn nhân kéo đến khu đất xói hao mạnh trơ sỏi đá?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 2:

Đâu là giải pháp canh ty đảm bảo an toàn khu đất trồng?

A. Biện pháp canh tác

B. Biện pháp thủy lợi

C. Biện pháp bón phân

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được tạo thành từ các số 1 2 3 4 5

Câu 3:

Đất xám bạc mầu là:

A. Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi cút điểm không giống bởi hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt trồng trọt.

B. Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

C. Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra đi ra lượng sulfuric acid tác động lâu lâu năm cho tới đặc điểm đa số của đất

D. Có tính chua với pH 4,5

Câu 4:

Đất phèn là:

A. Quá trình lớp khu đất mặt mũi bị gửi cút điểm không giống bởi hiệu quả của những nhân tố vật lí hoặc những nhân tố tương quan cho tới hoạt động và sinh hoạt trồng trọt.

B. Đất đựng được nhiều muối hạt hòa tan

C. Đất sở hữu tiến thủ trình tạo hình tạo ra đi ra lượng sulfuric acid tác động lâu lâu năm cho tới đặc điểm đa số của đất

D. Có tính chua với pH 4,5

Câu 5:

Biện pháp thứ nhất tôn tạo khu đất xám bạc mầu là:

A. Làm đất

B. Thủy lợi

C. Bón phân

D. Ba trí cơ cấu tổ chức cây cỏ ăn ý lí

Câu 6:

Có bao nhiêu giải pháp tôn tạo khu đất mặn?

A. 1

B. 2

C. 3

Xem thêm: tiếng anh 8 tập 2 trang 36

D. 4