dãy điện hóaDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể (Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu gom học viên đơn giản rộng lớn trong công việc lưu giữ dãy điện hóa, VietJack biên soạn phiên bản Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể (Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn buột tay kiến thức và kỹ năng và công thức giúp đỡ bạn học tập chất lượng tốt môn Hóa học tập.

Bạn đang xem: dãy điện hóa

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung đặc biệt cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải cầm được kiến thức và kỹ năng này, chúng ta mới mẻ hoàn toàn có thể học tập chất lượng tốt phần chất hóa học vô sinh nhập lịch trình học tập.

Tuy nhiên, dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại kha khá nhiều năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, lưu giữ lâu dãy điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở thành một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Hay hoàn toàn có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Hay nhằm lưu giữ tăng địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe hoàn toàn có thể lưu giữ vì thế đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bạn nào là học tập chất lượng tốt Văn thì hoàn toàn có thể lưu giữ bài bác thơ sau: “Mấy lời nói về sản phẩm năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo đuổi quy ước alpha

Nhưng cần được hiểu sâu sắc xa

Trước sau ý nghĩa sâu sắc mới mẻ là trở thành công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko chịu đựng hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu chậm rì rì cũng ngay tắp lự theo đuổi chân

Hiđro, Đồng, Bội Bạc, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa chịu đựng phần đứng sau.

Ba kim (loại) vượt trội nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối bột nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối bột lại gặp gỡ kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối bột trước thời đẩy sau.

Với axit, lưu giữ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), nên đâu đơn giản.

Từ Đồng cho tới cuối sản phẩm,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan một chút nào.

Vài lời nói thảo luận, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” sung sướng nào là sung sướng hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước sở hữu tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation đàng sau sở hữu tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại sát nhau trở thành một group và đổi khác trở thành đoạn thơ nào là tuy nhiên bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng lưu giữ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhận electron nhằm phát triển thành nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại hoàn toàn có thể nhượng bộ electron muốn tạo trở thành cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tố sắt kẽm kim loại tạo ra cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại là sản phẩm những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và tách dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu đuối và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu đuối thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na sở hữu tính khử mạnh bởi vậy ion Na+ sở hữu tính lão hóa yếu đuối.

+ Ion Ag+ sở hữu tính lão hóa mạnh bởi vậy sắt kẽm kim loại Ag sở hữu tính khử yếu đuối.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ tách dần dần theo đuổi trật tự nào là sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động nhập dãy điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ trái ngược lịch sự nên nhập dãy điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều tách dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác toan chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được cho phép Dự kiến chiều của phản xạ thân ái nhì cặp lão hóa – khử theo đuổi quy tắc alpha (α): Phản ứng thân ái nhì cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh đi ra hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn và hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo đuổi quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử sở hữu nhì cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong bại liệt cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y nhập dãy điện hóa). Xác toan chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhì cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự nhập dãy điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bước 2: gí dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác toan chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác toan chiều phản xạ xẩy ra thân ái nhì cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động dãy điện hóa sở hữu cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: gí dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác toan chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe muốn tạo đi ra Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử sở hữu xẩy ra hay là không cần thiết cầm được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn + hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng nào là tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra vì thế tính lão hóa của Zn2+ yếu đuối rộng lớn Cu2+, bởi vậy Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở thành Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu sở hữu phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy ghi chép phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta sở hữu Fe sở hữu tính khử mạnh rộng lớn Ag, bởi vậy Fe hoàn toàn có thể khử được Ag+ trở thành Ag. Do bại liệt khi mang lại bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 sẽ sở hữu được phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- gí dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại liệt vì thế AgNO3 dư, nối tiếp sở hữu phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy khi mang lại bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc ghi chép vì thế 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý khi thực hiện bài bác tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro nhập dãy điện hóa hoàn toàn có thể ứng dụng được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải hòa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước sở hữu tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, nên ứng chất hóa học xẩy ra khi mang lại sắt kẽm kim loại nhập hỗn hợp muối bột đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu đuối rộng lớn thoát khỏi muối bột.

- Khi mang lại sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử mạnh rộng lớn ứng dụng với cùng một hỗn hợp chứa chấp lếu láo thích hợp những muối bột tan của tương đối nhiều sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử yếu đuối rộng lớn cần thiết Note cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục ứng dụng với ion sắt kẽm kim loại sở hữu tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, sở hữu những tình huống nước ngoài lệ nhập quy tắc α như:

+ Khi mang lại sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc 1 số ít sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) nhập hỗn hợp muối bột thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh đi ra tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối bột.

Ví dụ: Cho Na nhập hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) quánh, nguội và axit sunfuric (H2SO4) quánh, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối dãy điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn ứng dụng được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ tách dần dần theo đuổi trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động nhập dãy điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái ngược lịch sự nên nhập dãy điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều tách dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn tách dần dần theo đuổi loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động nhập dãy điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ trái ngược lịch sự nên nhập dãy điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại tách dần dần.

Chiều tách dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo đuổi trật tự tách dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Xem thêm: nước nào có diện tích lớn nhất thế giới

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn + hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều tách dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa nhập dãy điện hóa sở hữu chiều tách dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại sở hữu tính khử càng yếu đuối thì ion sắt kẽm kim loại sở hữu tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo dãy điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, bởi vậy Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong sản phẩm năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận nào là tiếp sau đây không đúng?

A. Cu2+ sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu sở hữu tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá vì thế ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo đuổi chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu đuối rộng lớn + hóa học khử yếu đuối rộng lớn.

→ A sai vì như thế Ag+ sở hữu tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe nhập hỗn hợp AgNO3 dư, sau khoản thời gian kết thúc giục thí sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta sở hữu những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại liệt nối tiếp sở hữu phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan sở hữu nhập hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe sạch sẽ nhập 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết thúc giục lấy đinh Fe đi ra cọ nhẹ nhõm và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng chừng CuSO4 lúc đầu là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh đi ra (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư nhập hỗn hợp AgNO3 nhận được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư nhập hỗn hợp X nhận được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư nhập AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư nhập hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động nhập dãy điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai vì thế cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe bởi vậy Cu ko thể khử được Fe2+ trở thành Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe nhập 200 ml hỗn hợp lếu láo thích hợp AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau khi kết thúc giục phản xạ nhận được hóa học rắn sở hữu lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo đuổi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe nhập 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau khi phản xạ kết thúc giục thì lượng Ag nhận được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo đuổi trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe nhập 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết thúc giục thì lượng thanh Fe

A. tách 0,56 g.

B. tách 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali nhập lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì nhận được thành phầm sau cùng gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm sau cùng gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem tăng những bài bác tổ hợp kiến thức và kỹ năng và công thức Hóa học tập cơ phiên bản tương đối đầy đủ và cụ thể khác:

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 đặc biệt hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập hữu cùng cực hay

  • Công thức giải thời gian nhanh trắc nghiệm Hóa học tập vô cùng cực hay

  • Hệ thống kiến thức và kỹ năng, công thức cơ phiên bản Hóa học tập lớp 8, 9 tương đối đầy đủ, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại tương đối đầy đủ, cụ thể | Cách lưu giữ thời gian nhanh dãy điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nhà giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook free mang lại teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: công thức đạo hàm logarit