đề thi vào 10

(Chinhphu.vn) - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên Hà Nội Thủ Đô công tía đề đua và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Bạn đang xem: đề thi vào 10

Đề đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô năm 2023 - Hình ảnh 1.

 Đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng để ý, bên trên đáp án môn Toán sở hữu bổ sung cập nhật tăng đáp án nhập tình huống sỹ tử hiểu sai lầm đề bài xích là vệt âm vì thế đề đua bị in lù mù.

Trước cơ, vào trong ngày 12/6, một số trong những cha mẹ đang được đề nghị với Sở GD&ĐT Hà Nội Thủ Đô về sự đề đua Toán lớp 10 bị in lù mù khiến cho con em mình chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau cơ, Sở GD&ĐT Hà Nội Thủ Đô đang được thao tác làm việc với Hội đồng rời khỏi đề đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành phẩm xác minh, bên trên ý thức đảm bảo quyền hạn và sự công bình tối nhiều mang lại sỹ tử, Sở GD&ĐT Hà Nội Thủ Đô đang được chỉ huy Hội đồng rời khỏi đề đua bổ sung cập nhật đáp án nhập tình huống học viên hiểu sai lầm là sở hữu vệt (-) vì thế mực in ko rõ ràng. Việc chấm bài xích tiếp tục theo đuổi đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài xích sở hữu sự hiểu sai lầm.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô năm 2023 - Hình ảnh 4.

 Đề đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 6.

Xem thêm: công thức đạo hàm logarit

 Đáp án môn đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 7.

Đề đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 11.

Đáp án môn đua giờ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn đua tuyển chọn sinh lớp 10 Hà Nội Thủ Đô 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn phát âm tải: 

Xem thêm: vai trò của giáo dục

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội