đề tiếng việt lớp 1

Đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Bạn đang xem: đề tiếng việt lớp 1

35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt là cỗ đề đánh giá học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt được VnDoc.com thuế tầm và tuyển chọn lựa chọn, nhằm mục đích chung quý thầy cô và những vị bố mẹ được thêm tư liệu chỉ dẫn những bé nhỏ ôn luyện và gia tăng kỹ năng hiệu suất cao. Mời quý thầy cô, những vị bố mẹ và những em học viên nằm trong xem thêm những đề thi đua học tập kì 1 lớp 1

  • 1000 Đề thi đua học tập kì 2 lớp một năm 2022 Tải nhiều
  • Bộ 52 đề thi đua học tập kì 2 lớp 1 - Tất cả những môn (05 cuốn sách mới)

1. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

Phòng GD& ĐT thị trấn ……….

Trường đái học tập ……….

Ma trận đề đánh giá cuối học tập kì I

Môn Tiếng Việt Lớp 1

Năm học tập ……..

(Thực hiện nay theo dõi thông tư 27)

Năng lực, phẩm chất

Số câu và số điểm

Mức 1

(Nhận biết)

Mức 2

(Thông hiểu)

Mức 3

(Vận dụng)

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc

- Đọc chính những vần, giờ, kể từ vẫn học; Đọc được đoạn văn ngắn ngủi với những giờ chứa chấp vần vẫn học tập.

- lõi dùng những ngữ liệu vẫn học tập nhằm tạo nên những giờ, kể từ viết lách theo như đúng quy tắc.

- Hiểu được nghĩa của những giờ, những kể từ và biết ghép giờ trở nên kể từ, ghép kể từ trở nên câu.

Số câu

1

3

1

1

1

5

Câu số

1

2, 3,4

6

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

Tổng

Số câu

1

3

1

1

1

5

Số điểm

1

6,5

0,5

2

0,5

9,5

viết

- Viết chính những vần, kể từ, câu chứa chấp giờ với vần vẫn học tập (theo mẫu)

Số câu

1

3

1

6

Câu số

1

2, 4,5

3

Số điểm

2

5

3

10

Tổng

Số câu

1

3

1

5

Số điểm

2

5

3

10

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1 Thông tư 27 - Kết nối tri thức

Năm học tập.......

Bài thi đua môn: Tiếng Việt lớp 1

Thời gian tham thực hiện bài: ........phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Trường Tiểu học tập ……

Lớp: ...........

Họ và tên:...............................................

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I

LỚP 1 - NĂM HỌC: ………..

Môn: Tiếng Việt

Thời gian: 60 phút

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc trở nên tiếng: (6 điểm)

- Đọc vần: Đọc vần trong những bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài bác 51 cho tới bài bác 79 (chỉ đòi hỏi gọi 3 - 4 vần) (1 điểm)

- Đọc tiếng: Đọc giờ trong những bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài bác 51 cho tới bài bác 79 (chỉ đòi hỏi gọi 3 -5 tiếng) (2 điểm)

- Đọc câu: Đọc câu trong những bài học kinh nghiệm vần mới/SGK Tiếng Việt lớp 1 Tập 1 kể từ bài bác 51 cho tới bài bác 79. (Chỉ đòi hỏi gọi 2 – 3 câu) (3 điểm)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: a. Nối (1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Kết nối trí thức với cuộc sống

Câu 2: a. Nối (1,5 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2021-2022

Câu 3: (0,5 điểm) Khoanh nhập vần âm trước cơ hội bố trí những kể từ ngữ nhập ngoặc trở nên câu chính (về quê, cho tới, bé nhỏ, tía mẹ)

A. Về quê cho tới bé nhỏ phụ huynh.

B. Thầy u cho tới bé nhỏ về quê.

C. Bé cho tới phụ huynh về quê.

II. KIỂM TRA VIẾT (8 điểm)

I – Viết theo dõi mẫu:

Câu 1: Viết vần: oa, anh, ương.

Câu 2: Viết từ: đàn bướm, chim khướu

Câu 3: Viết câu: Các chúng ta đồng thao diễn thể dục thể thao.

...........................................................................................

II – Bài luyện chủ yếu tả:

Câu 1: Điền nhập khu vực trống: (1 điểm)

a) Điền g hay gh:

...........õ trống trải bàn .............ế

b) Điền n hay ng:

con đườ…..…... vươ…...…. vai

Câu 2: (1 điểm) Điền nhập khu vực trống: oc, ôc, uc, ưc?

máy x ......;

lọ m...........;

cái c........;

con s......

Đáp án đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

A / KIỂM TRA ĐỌC (10 điểm)

1. Đọc trở nên tiếng: (6 điểm)

1.1. Đọc chính từng vần được 0,25 – 0,33 điểm (tùy theo dõi nấc độ) (1 điểm) (Mức 1)

1.2. Đọc chính từng giờ được 0, 4 điểm – 0, 6 điểm (Tùy theo dõi nấc Mức độ cạnh tranh của từng tiếng) (2 điểm) (Mức 2)

1.3. Đọc chính từng câu được một điểm (3 điểm) (Mức 2)

2. Đọc hiểu: (4 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm) (Mức 2)

Nối chính 2 kể từ, từng kể từ 0,5 điểm; Viết chính 1 kể từ được 0,5 điểm. (Mức 3)

(Xanh mướt hoặc xanh rớt nước biển)

Câu 2: (2 điểm) (Mức 3)

Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1

Nối chính từng câu được 0, 25 điểm. Viết lại chính 1 câu được 0, 5 điểm

Câu 4: (0,5 điểm) (mức 3)

B đúng

B. KIỂM TRA VIẾT

I – Viết theo dõi mẫu:(8 điểm)

* Yêu cầu viết lách chính phỏng cao, phạm vi, khoảng cách. Sai phỏng cao trừ một điểm, sai phạm vi trừ một điểm, sai khoảng cách trừ 1 điểm; Bài viết lách dơ trừ một điểm.

Viết vần (2 điểm) (mức 1); Viết kể từ (3 điểm) (mức 2); Viết câu (3 điểm) (mức 3)

II – Bài luyện chủ yếu tả: (2 điểm)

Câu 1: (Mức 2)

a) gõ trống trải bàn ghế

b) con đàng vươn vai

Điền chính từng âm được 0,25 điểm

Câu 2: (Mức 2)

Máy xúc, thanh lọc mực, loại ly, con cái sóc

Điền chính từng vần được 0,25 điểm

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

1. Đọc

Lời kính chào lên đường trước

Đi cho tới điểm nào

Lời kính chào lên đường trước

Lời kính chào dẫn bước

Chẳng sợ hãi lạc nhà

Lời kính chào kết bạn

Con đàng hạn chế xa

Lời kính chào là hoa

Nở kể từ lòng tốt

Là cơn dông tố mát

Buổi sáng sủa đầu ngày

Như 1 bàn tay

Chân trở nên túa mở

Ai ai ai cũng có

Chẳng nặng trĩu là bao

Bạn ơi, lên đường đâu

Nhớ đưa theo nhé!

Nguyễn Hoàng Sơn

2. Dựa nhập bài bác gọi, hãy vấn đáp những câu bên dưới đây

HOA MAI VÀNG

Nhà chưng Khải thiệt lắm hoa, với vài ba trăm loại, rải rác rến từng cả khu đất nền. Các cánh hoa lâu năm ngắn ngủi, đầy đủ sắc xanh rớt, đỏ ửng, white, vàng, đầy đủ hình đầy đủ dạng.

Mai quí hoa đại, hoa lài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

- Hoa mái ấm Bác Khải với những sắc color gì?

- Mai quí những loại hoa gì?

3. Viết

Giỗ Tổ

Tháng tía từng năm, lễ giỗ Tổ. Hàng vạn dân Phú Thọ và hàng nghìn dân những làng mạc sát mộ Tổ thực hiện lễ dưng hoa và dưng lễ phẩm.

4. Chọn chữ phù phù hợp với dù vuông

a. c hoặc k?

...ủ sắn

Mưu ...ế

b. ng hoặc ngh?

...oan ...oãn

Suy ...ĩ

c. g hoặc gh?

...ánh rau

...ế ...ỗ

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

1. Đọc

Yêu cầu chung:

- Đọc chính, chủ yếu xác

- Đọc to tát, rõ ràng ràng

- lõi ngắt nghỉ ngơi, ngắt nhịp đúng

- Đọc thao diễn cảm theo dõi nội dung của bài bác đọc

2. Đọc và vấn đáp câu hỏi

- Hoa mái ấm Bác Khải với những color sắc: xanh rớt, đỏ ửng, white, vàng

- Mai quí hoa đại, hoa lài, hoa mai, nhất là hoa mai vàng.

3. Viết

- Viết chính chủ yếu tả

- Viết sạch sẽ và đẹp mắt, rời tẩy xóa

- Viết chính dòng sản phẩm, chính cỡ chữ

4. Chọn kể từ ngữ tương thích điền nhập khu vực trống:

a. c hoặc k?

củ sắn

mưu kế

b. ng hoặc ngh?

ngoan ngoãn

Suy nghĩ

c. g hoặc gh?

gánh rau

ghế g

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

1. Đọc

Ai trồng cây

Người cơ nổi tiếng hát

Trên vòm cây

Chim hót tiếng miệt mài say

Ai trồng cây

Người cơ với ngọn gió

Rung cành cây

Hoa lá đùa lắc lay

Ai trồng cây

Người cơ với bóng mát

Trong vòm cây

Quên nắng nóng xa cách đàng dài

Ai trồng cây

Người cơ với hạnh phúc

Mong đợi cây

Mau rộng lớn theo dõi từng ngày

Ai trồng cây...

Em trồng cây...

Em trồng cây...

Bế Kiến Quốc

2. Dựa nhập bài bác gọi, hãy vấn đáp ( trả thiện) những câu bên dưới đây:

NHỚ BÀ

Bà vẫn ở quê. Bé rất rất lưu giữ bà.

Bà vẫn già nua, đôi mắt vẫn loà, thế nhưng mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự động thực hiện cả. Bà vẫn rất rất ham thực hiện.

- Vì sao bé nhỏ rất rất lưu giữ bà?

- Bà vẫn già nua vẫn ham thực hiện những việc gì?

3. Viết

Suối chảy rì rào

Gió reo lao xao

Bé ngồi thổi sáo.

4. Chọn chữ phù phù hợp với dù vuông

a. ui hoặc uôi?

v... vẻ; con cái s...´...

b. ưi hoặc ươi?

tươi c....`

khung c..᾿....

c. g hoặc gh?

bao ...ạo

...é. thăm

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

1. Đọc

Yêu cầu chung:

- Đọc chính, chủ yếu xác

- Đọc to tát, rõ ràng ràng

- lõi ngắt nghỉ ngơi, ngắt nhịp đúng

- Đọc thao diễn cảm theo dõi nội dung của bài bác đọc

2. Đọc và vấn đáp câu hỏi

Bà vẫn ở quê. Bé rất rất lưu giữ bà.

Bà vẫn già nua, đôi mắt vẫn loà, thế nhưng mà bà đan lát, cạp rổ, cạp rá bà tự động thực hiện cả. Bà vẫn rất rất ham thực hiện.

- Bé lưu giữ bà vì như thế bà vẫn ở quê.

- Bà vẫn già nua vẫn tự động đan lát, cạp rổ, cạp rá.

3. Viết

- Viết chính chủ yếu tả

- Viết sạch sẽ và đẹp mắt, rời tẩy xóa

- Viết chính dòng sản phẩm, chính cỡ chữ

4. Chọn kể từ ngữ tương thích điền nhập khu vực trống:

a. ui hoặc uôi?

vui vẻ

con suối

b. ưi hoặc ươi?

tươi cười

khung cửi

c. g hoặc gh?

bao gạo

ghé thăm

2. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt sách Chân trời sáng sủa tạo

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KÌ I
Năm học tập 2022 - 2023

Môn: Tiếng Việt
Thời gian: ………..

A. KIỂM TRA ĐỌC

I. Đọc trở nên giờ các

k

ngh

th

gi

ut

ep

anh

iêng

lan

cộng

núp

hình

II. Nối hình với giờ, kể từ tương thích. Em gọi giờ và gọi kể từ.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

III. Thay hình vì chưng kể từ và rằng câu trả chỉnh:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

IV. Đọc đoạn ngắn ngủi và vấn đáp câu hỏi:

Tấm và cám

Tấm và Cám là nhị u nằm trong phụ thân không giống mẹ! Ngày cơ, mẹ ghẻ bảo nhị u đi ra đồng xúc tép. Tấm chăm chỉ bắt được giỏ chan chứa. Cám ham nghịch tặc chẳng bắt được gì.

Trả tiếng câu hỏi:

1. Đánh vệt ✔️vào ⬜ trước câu vấn đáp em chọn:

Dòng này tiếp sau đây chứa chấp những giờ với vần gc, gc, iêng, ươc?

⬜ không giống, xúc, siêng, chan chứa, được

⬜ không giống, xúc, siêng, được

⬜ không giống, cơ, siêng, được

2. Đúng ghi đ, sai ghi s nhập ⬜

Hai u đi ra đồng:

⬜ gặt lúa

⬜ xúc tép

3. Điền kể từ không đủ nhập khu vực trống:

Tấm........bắt được .......

4. Qua mẩu chuyện, em học tập được đức tính đảm bảo chất lượng nào?

............................................................................................................

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết vần âm, vần vẫn học tập (2 vần âm, 2 vần)

2. Viết kể từ ngữ chứa chấp giờ với vần vẫn học: (4 từ)

3. Viết 2 câu

4. Điền kể từ nhập khu vực trống trải nhằm hoàn thiện câu:

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

Hướng dẫn chấm đề đánh giá môn Tiếng Việt lớp 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

Giáo viên trừng trị phiếu cho tới học viên sẵn sàng trước 2 phút. Khi học viên gọi, nghề giáo trả phiếu của tôi cho tới học viên gọi và người sử dụng phiếu của học viên nhằm Reviews.

Kiểm tra gọi (kết ăn ý đánh giá nghe nói)

I. Đọc trở nên giờ những vần âm và tổng hợp vần âm thu thanh, ghi vần vẫn học:

Giáo viên chỉ không tuân theo trật tự nhằm học viên gọi bất kì ràng 1 chữ thu thanh, 1 vần, 1 giờ, 1 kể từ.

Đọc chính, to tát, rõ nét 1 chữ thu thanh, 1 vần, 1 giờ, 1 kể từ được 0,5 điểm (0,5đ x 4 = 2 điểm).

II. Đọc giờ và gọi kể từ phối kết hợp hiểu nghĩa kể từ với khêu gợi ý vì chưng hình ảnh;

Giáo viên chỉ không tuân theo trật tự nhằm học viên gọi 2 giờ, 2 từ

HS nối, gọi chính, to tát, rõ nét (mỗi giờ, kể từ chính được 0,5đ): 0,5đ x 4 = 2 điểm.

Đề thi đua Tiếng Việt lớp 1 học tập kì 1 Chân trời sáng sủa tạo

III. Đọc cấu kết phù hợp với hiểu nghĩa với khêu gợi ý vì chưng hình ảnh;

HS gọi 2 câu chính, to tát, rõ nét, phân minh, từng 1 câu được một điểm (1đ x 2 = 2 điểm).

Mỗi giờ gọi sai trừ 0,5 điểm.

Bạn Nam rất rất quí bơi lội.

Mặt trời chiếu tia nắng ấm cúng.

IV. Đọc đoạn ngắn ngủi và vấn đáp thắc mắc nhằm nhận ra được vấn đề cần thiết trong khúc.

HS gọi thì thầm đoạn văn, vấn đáp từng 1 câu được một điểm (1đ/1 câu x 4 = 4 điểm).

Mỗi giờ gọi sai trừ 0,5 điểm.

Trả tiếng những câu hỏi

1. Dòng này tiếp sau đây chứa chấp những giờ với vần ac, uc, iêng, ươc?

khác, xúc, siêng, được

2. Đúng ghi đ, sai ghi s vào

Hai u đi ra đồng:

S: gặt lúa

Đ: xúc tép

3. Điền kể từ không đủ nhập khu vực trống:

Tấm siêng năng bắt được giỏ chan chứa.

4. Qua mẩu chuyện em học tập được đức tính đảm bảo chất lượng nào?

- HS viết lách được câu vấn đáp theo dõi nội dung câu hỏi( 1 đ)

B. KIỂM TRA VIẾT

1. Viết vần âm, vần vẫn học: 2 vần âm, 2 vần / 2 điểm – (g, ph, uông, yêu)

2. Viết giờ, kể từ với vần vẫn học; 2 giờ, 2 kể từ / 2 điểm – ( hạc, lớp, bánh ướt át,ướt đẫm, giờ hát)

3. Viết 2 câu ngắn: 5 cho tới 7 chữ/ 4 điểm

Em chăm chỉ học tập.

Sương sớm ứ bên trên lá non.

Học sinh viết lách chính cỡ chữ vừa phải (nhỡ), rõ nét, trực tiếp hàng

4. Điền kể từ nhập khu vực trống trải nhằm hoàn thiện câu; 2 từ/ 2 điểm ( cầu trượt, tắm biển)

Lưu ý: Mỗi giờ viết lách thiếu hụt hoặc sai vệt thanh trừ 0,5 điểm, nghề giáo ghi nhận lại những chữ học viên còn sơ sót nhằm tập luyện lại cho những em.

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

A. Đọc bài bác sau:

Ngày đầu năm

Ngày đầu năm mới mới mẻ, em và phụ huynh quý phái thăm hỏi mái ấm các cụ. Nhà các cụ tô điểm vô nằm trong xinh đẹp mắt và êm ấm. Bé miệt mài nhất đĩa mứt nhiều sắc tố bởi chủ yếu tay bà thực hiện. Món nào thì cũng ngon vô nằm trong. Thấy bé nhỏ quý phái nghịch tặc, ông cho tới bé nhỏ một phong bao mừng tuổi đỏ ửng thắm. Bé vòng đeo tay lại, dạ ông rồi mới mẻ trả nhị tay đi ra nhận. Cầm bên trên tay phần quà của ông, bé nhỏ sung sướng lắm. Liền ôm chầm lấy ông thực hiện mọi người cười cợt vang.

Dựa nhập bài bác Ngày đầu năm, triển khai những đòi hỏi sau:

1. Đánh vệt tích vào  đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi với bao nhiêu giờ chứa chấp vần ang?

 3 tiếng

 4 tiếng

 5 tiếng

b. Ngày đầu năm mới, bé nhỏ và mọi người lên đường đâu?

 Đi cho tới mái ấm ông bà

 Đi cho tới công viên

 Đi cho tới ngôi trường học

2. Chọn kể từ ngữ tương thích thay cho nhập dù trống:

(vòng tay lại, dạ ông - một phong bao mừng tuổi đỏ ửng thắm)

Ông cho tới bé nhỏ ...........

............ rồi mới mẻ trả nhị tay đi ra nhận.

B. Đọc bài bác sau:

CHÚ MÈO MUN

Nhà bà em với nuôi một chú mèo mun thương hiệu là Mỡ. Năm ni chú mới mẻ rộng lớn năm mon tuy nhiên coi vẫn rộng lớn lắm rồi. Chiếc nệm tròn trặn bà mua sắm cho tới nó hồi còn bé nhỏ, giờ vẫn không hề vừa phải nữa rồi.

Bộ lông của Mỡ đen thui như mực. Nếu đứng ở nhập bóng tối thì khó khăn nhưng mà thám thính đi ra được. Hằng ngày, Mỡ quí nhất là ở phơi bầy nắng nóng bên trên cái mái ấm. Khi cơ, chú nằm ngửa lưng đi ra, tư duỗi thẳng chân, kêu lên từng giờ meo… meo… meo.

Thật là xứng đáng yêu!

C. Chính tả:

1. Chép lại nhị câu nhập bài bác Chú mèo mun:

Hằng ngày, Mỡ quí nhất là ở phơi bầy nắng nóng bên trên cái mái ấm. Khi cơ, chú nằm ngửa lưng đi ra, tư duỗi thẳng chân, kêu lên từng giờ meo… meo… meo.

2. Chọn chữ tương thích thay cho nhập dù vuông:

a - uôi / uôn / uôm?

ch... ch....

nh.... vải

con s....´

c..... giấy

b - ach / êch / ich?

x....´ đu

Xem thêm: bỗng rượu

con ....´

s....´ vở

chim ch....´

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Đọc bài bác sau:

1. Đánh vệt tích nhập  đứng trước câu vấn đáp em chọn:

a. Bài gọi Ngày đầu năm mới có xuất hiện nay từng nào giờ với vần ang:

-> Đáp án: 4 tiếng: quý phái, trang, quý phái, vang

b. Ngày đầu năm mới, bé nhỏ và mọi người lên đường đâu?

-> Đáp án: Đi cho tới mái ấm ông bà

2. Chọn kể từ ngữ tương thích nhập ngoặc đơn nhằm điền nhập khu vực trống:

Ông cho tới bé nhỏ một phong bao mừng tuổi đỏ ửng thắm.

vòng tay lại, dạ ông rồi mới mẻ trả nhị tay đi ra nhận.

B. Đọc bài bác sau:

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ với nhập đề trước lúc gọi trở nên giờ.

- Chú ý trừng trị âm rõ nét từng giờ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt vượt lên trên lâu thân thiện câu.

C. Chính tả

1. Yêu cầu:

- HS chép chính những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, chính quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

2. Chọn chữ tương thích thay cho nhập dù vuông:

a - uôi / uôn / uôm?

chuồn chuồn

nhuộm vải

con suối

cuộn giấy

b - ach / êch / ich?

xích đu

con ếch

sách vở

chim chích

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

A. Đọc hiểu:

vẽ

Bé ngồi vẽ

Cái mái ấm to

Kề bậc cửa

Bác ốc bò

Chú chó mực

Nhắc gâu gâu

Chắc chú giục

Đi học tập mau.

Lê Hải

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 1. * Khoanh tròn trặn vần âm trước ý đúng:

1. Bài gọi Bé vẽ có xuất hiện nay từng nào giờ với vần âu?

a. 1

b. 2

c. 3

2. Bé vẽ những loài vật nào?

a. chưng ốc bò

b. chú chó mực

c. Cả a và b

Câu 2. Dựa nhập nội dung ở bài bác gọi tại đoạn I, em hãy ghi lại (x) nhập dù tương thích.

Ý

Đúng

Sai

Bé ngồi vẽ loại mái ấm to tát, kề bậc cửa ngõ.

Chú chó mực nhắc gâu gâu, lên đường ngủ mau.

B. Đọc bài bác sau:

Mùa đông

Mấy thời điểm ngày hôm nay, trời mới mẻ thiệt sự là ngày đông. Buổi sáng sủa thức dậy, xuất hiện buột đi ra, thấy rét buốt. Gió rít từng đợt qua chuyện kẽ lá. Bầu trời âm u, nhiều mây. Mấy chú chim lên đường trốn rét không còn cả, vòm cây lặng yên ổn xuyên suốt bao nhiêu ngày ngay tắp lự.

Cành cây bàng trước mái ấm trơ trọi. Chỉ còn lưa thưa vài ba cái lá đỏ ửng chuẩn bị rơi rụng. Trông thiệt buồn buồn bực làm thế nào. Dưới phố, người lên đường đàng thu bản thân nhập lớp áo dày. Tập trung dịch chuyển nhằm thời gian nhanh được cho tới điểm êm ấm. Vậy nên, coi ai ai cũng thiệt giá tiền lùng.

C. Chính tả:

1. Chép lại nhị câu nhập bài bác Mùa đông:

Dưới phố, người lên đường đàng thu bản thân nhập lớp áo dày. Tập trung dịch chuyển nhằm thời gian nhanh được cho tới điểm êm ấm. Vậy nên, coi ai ai cũng thiệt giá tiền lùng.

2. Chọn chữ tương thích thay cho nhập dù vuông:

- c / k?

...on đường

thước ...ẻ

...on ...ênh

lạnh ....óng

- g / gh?

....ế ...ỗ

...ánh hoa

cố ...ắng

...i nhớ

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Đọc hiểu:

Câu 1:

1. Đáp án đúng: b.2

2. Đáp án chính c. Cả a và b

Câu 2:

Ý

Đúng

Sai

Bé ngồi vẽ loại mái ấm to tát, kề bậc cửa ngõ.

x

Chú chó mực nhắc gâu gâu, lên đường ngủ mau.

x

B. Đọc bài bác sau:

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ với nhập đề trước lúc gọi trở nên giờ.

- Chú ý trừng trị âm rõ nét từng giờ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt vượt lên trên lâu thân thiện câu.

C. Chính tả

1. Yêu cầu:

- HS chép chính những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, chính quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

2. Chọn chữ tương thích thay cho nhập dù vuông:

- c / k?

con đường

thước k

con kênh

lạnh cóng

- g / gh?

ghế g

gánh hoa

cố gắng

ghi nhớ

3. Đề thi đua học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 Cánh Diều

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 1

A. Kiểm tra gọi (10 điểm)

1. Kiểm tra gọi trở nên giờ (7 điểm)

- Gv thực hiện 10 thăm hỏi, HS bốc thăm hỏi và gọi.

HS gọi một quãng văn/ bài bác ngắn ngủi (có dung tích theo dõi quy ấn định của công tác Tiếng Việt 1) không tồn tại nhập sách giáo khoa (do GV lựa lựa chọn và sẵn sàng trước)

+ HS vấn đáp 1 thắc mắc về nội dung đoạn gọi bởi GV nêu đi ra.

2. Kiểm tra gọi hiểu (3 điểm).

Đọc thì thầm và vấn đáp câu hỏi

Bố cho tới bé nhỏ Thư lên đường sở thú. Tại sở thú với chim sâm cụ. Gần bờ hồ nước với cá trắm, cá lia thia và cả rùa nữa chứ. Sở thú trái ngược là thiệt đẹp!

Khoanh nhập đáp án chính và vấn đáp câu hỏi

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Thầy cho tới bé nhỏ Thư lên đường đâu?

A. Nhà hát

B. Sở thú

C. Công viên

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Tại sở thú với chim gì?

A. Chim cút

B. Chim vẹt.

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ nước với cá gì?

A. Cá mè

B. Cá lia thia

C. Cua

Câu 4: (M3 – 1 điểm) Những vần âm này được viết lách hoa?

II. Kiểm tra viết lách (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

GV gọi bài bác sau cho tới HS chép (Thời gian tham viết lách đoạn văn khoảng tầm 15 phút)

Đêm trăng rằm, trăng sáng sủa vằng vặc. Thầy u cho tới Hoa và bé nhỏ Mai quý phái mái ấm chú chỉ nhằm đập phá cố. Mâm cỗ đử loại quả: này là xoài, cam, quýt và đối với tất cả bánh trung thu. Bé Mai rất rất yêu thích, reo hò.

2. Bài luyện (4 điểm): (từ đôi mươi - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm) Điền nhập khu vực chấm g hoặc gh

Bàn …...ế

Nhà …..a

Câu 2: (M1- 1 điểm) Nối từng hình vẽ với dù chữ cho tới phù hợp

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm) Chọn kể từ nhập ngoặc điền nhập khu vực trống trải nhập câu cho tới phù hợp

Sên thì ........chậm.

(đi, trườn, chạy)

Câu 4: (M3- 1 điểm): Em đã hỗ trợ phụ huynh thực hiện những việc làm gì?

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

A. Kiểm tra gọi (10 điểm)

1. Kiểm tra gọi trở nên giờ (7 điểm)

2. Kiểm tra gọi hiểu (3 điểm).

Câu 1: (M1- 0.5 điểm) Thầy cho tới bé nhỏ Thư lên đường đâu?

B. Sở thú

Câu 2: (M1-0.5 điểm) Tại sở thú với chim gì?

C. Chim sâm cầm

Câu 3: (M2- 1 điểm). Bờ hồ nước với cá gì?

B. Cá lia thia

Câu 4: (M3 – 1 điểm)

Những vần âm này được viết lách hoa là những kể từ sau vệt chấm câu và kể từ chỉ thương hiệu riêng biệt "Thư".

II. Kiểm tra viết lách (10 điểm)

1. Chính tả: (6 điểm)

2. Bài luyện (4 điểm): (từ đôi mươi - 25 phút)

Câu 1:( M1 – 1 điểm)

Bàn ghế

Nhà ga

Câu 2: (M1- 1 điểm)

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 3:(M2 - 1 điểm)

Sên thì trườn lờ đờ.

Câu 4: (M3- 1 điểm):

Quét Nhà, nhặt rau xanh, cho tới mèo ăn,...

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 2

Phần 1: Đọc

thuồng luồng

cuộc thi

dòng nước

tháng Giêng

chú chuột

ông Bụt

- Rùa vẫn thắng thỏ nhập cuộc đua ngày qua.

- Tháng Giêng là mon bé nhỏ sẽ tiến hành nghỉ ngơi Tết.

Phần 2: Viết

Câu 1: Nối

Câu 2: Điền nhập khu vực trống trải c/k:

Câu 3: Tập chép:

Đêm rằm,trăng sáng sủa vằng vặc. Thầy u cho tới Hằng và bé nhỏ Lê quý phái mái ấm chú Bắc nhằm đập phá cỗ. Mâm cỗ với đầy đủ loại trái ngược.

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Phần 1: Đọc

- HS tiến công vần (đọc thầm) một lượt những giờ với nhập đề trước lúc gọi trở nên giờ.

- Chú ý trừng trị âm rõ nét từng giờ một.

- Đọc ngay tắp lự mạch những giờ cạnh nhau, ko tự động ý ngừng hoặc ngắt vượt lên trên lâu thân thiện câu.

Phần 2: Viết

Câu 1:

Đáp án Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt

Câu 2: Điền từ:

Tiếng Việt 1

Câu 3:

- HS chép chính những chữ

- Khoảng cơ hội trong số những chữ đều nhau, chính quy định

- Chữ viết lách đẹp mắt, đều, ngay tắp lự nét

- Trình bày thật sạch sẽ, gọn gàng gàng

Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt - Đề 3

PHÒNG GD&ĐT …..

TRƯỜNG TH ……

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 1 ( Đọc trở nên tiếng)

Phiếu gọi 1

Thăm mái ấm dì Hiền

Nghỉ Tết, u cho tới bé nhỏ về Côn Sơn thăm hỏi dì Hiền. Nhà dì với chú cún con cái rất rất đẹp mắt. Bé vuốt ve sầu nó xuyên suốt.

Câu hỏi: Nhà dì Hiền với gì?

Phiếu gọi 2:

Về quê

Nghỉ hè , bé nhỏ về quê. Bà trả bé nhỏ lên đường chợ. Chợ với cá rô phi, cá mè, cá chép…Chợ cung cấp trái ngược cam, trái ngược bầm, trái ngược lê … Bà mua sắm cam làm quà tặng cho tới bé nhỏ.

Câu hỏi: Nghỉ hè bé nhỏ lên đường đâu?

II. Đọc thì thầm bài bác văn:

Thăm bà

Mẹ chuẩn bị đồ gia dụng cho tới bé nhỏ Thắm về quê thăm hỏi bà. Bé trong nhà bà kể từ nhỏ. Bà thường xuyên cho tới bé nhỏ lắm. Bà bế ẵm, tắm cọ, ru cho tới bé nhỏ ngủ.Chả thế nhưng mà Thắm lưu giữ bà lắm.

Dựa nhập nội dung bài bác gọi em hãy khoanh tròn trặn nhập vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Mẹ cho tới bé nhỏ lên đường đâu?

A. Đi chơi

B. Đi chợ

C. Đi về quê thăm hỏi bà

Câu 2: Bà thường xuyên bé nhỏ như vậy nào?

A. Bà bế ẵm, tắm cọ, ru cho tới bé nhỏ ngủ

B. Bà thường xuyên bé nhỏ lắm

C. Bà bế ẵm, ru bé nhỏ ngủ

Câu 3: Nối đúng:

Câu 3

Câu 4: Em hãy viết lách 1 câu thể hiện nay tình thương bà giành cho con cháu.

II. Chính tả:

1. Bài tập:

Bài 1: Điền g hoặc gh:

……ế…..ỗ

Bài 2: Nối đúng

Câu 2

Bài 3: Xếp những dù chữ nhằm viết lách trở nên câu:

Câu 3

2. Tập chép: Bé nắn nót viết lách chữ nhằm tặng mẹ

Ma trận nội dung đánh giá kỹ năng và gọi hiểu môn Tiếng Việt 1

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

Đọc

Đọc trở nên tiếng

Số câu

1

01

Số điểm

3

2

1

06

Đọc hiểu

Số câu

1

1

1

03

Số điểm

2

1

1

04

Tổng đọc

Số câu

2

2

2

06

Số điểm

5

3

2

10

Viết

Viết chủ yếu tả

Số câu

1

01

Số điểm

3

2

1

06

BT chủ yếu mô tả và câu

Số câu

1

1

1

03

Số điểm

2

1

1

04

Tổng viết

Số câu

2

2

2

06

Số điểm

5

3

2

10

Ma trận thắc mắc đề đánh giá môn Tiếng Việt lớp 1

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc trở nên tiếng

Số câu

1 TL

1

Câu số

1

2

Đọc hiểu

Số câu

1

1

1

3

Câu số

2

3

4

3

Viết chủ yếu tả

Số câu

1 TL

1

Câu số

5

4

BT chủ yếu mô tả và câu

Số câu

1

1

1

3

Câu số

6

7

8

Tổng số câu

1

2

1

2

2

8

4. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 Tải nhiều

  • 42 đề thi đua học tập kì 1 môn Toán lớp 1 theo dõi Thông tư 27 năm 2022-2023
  • Bộ 16 đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Cánh Diều
  • Bộ đôi mươi đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Kết nối tri thức
  • Bộ 08 đề thi đua học tập kì 1 lớp một năm 2022 - 2023 Chân trời sáng sủa tạo

Ngoài 35 đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2022 - 2023 trên, những em học viên lớp 1 còn rất có thể xem thêm đề thi đua học tập kì 1 lớp 1 hoặc đề thi đua lớp 1 kì 2 của những môn Toán lớp 1, Tiếng Việt lớp 1 và Tiếng Anh lớp 1 nhưng mà VnDoc.com vẫn thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 1 rộng lớn.

Xem thêm: đặc sản kon tum