đề toán 8Bộ 200 Đề thi đua Toán lớp 8 năm học tập 2023 tiên tiến nhất không thiếu thốn Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đề thi đua thân thuộc kì, đề thi đua học tập kì với đáp án cụ thể, cực kỳ sát đề thi đua đầu tiên gom học viên ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua Toán 8.

Bạn đang xem: đề toán 8

Đề thi đua Toán 8 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề GK2 Toán 8 Xem demo Đề CK2 Toán 8

Chỉ kể từ 130k mua sắm đầy đủ cỗ Đề thi đua Toán 8 Giữa/Cuối kì 2 bạn dạng word với lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 8

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 8 với đáp án năm 2023 (11 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 21 Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa học tập kì một năm 2023 với ma mãnh trận (19 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Top 4 Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa kì một năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 8 thủ đô năm 2023 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 8 Thành Phố Đà Nẵng năm 2023 (5 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa học tập kì 1 Toán lớp 8 Xì Gòn năm 2023 (6 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua thân thuộc kì 1 Toán lớp 8 Tự luận năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua thân thuộc kì 1 Toán lớp 8 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2023 (5 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Học kì 1 Toán 8

 • (mới) [Năm 2023] Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 8 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • (mới) Bộ 10 Đề thi đua Toán lớp 8 Học kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • (mới) Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 với ma mãnh trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 8 Học kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Top 4 Đề thi đua Học kì 1 Toán 8 năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 8

 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 8 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Toán lớp 8 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 8 năm 2023 với ma mãnh trận (8 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Học kì 2 Toán 8

 • Top 30 Đề thi đua Toán 8 Học kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 8 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề thi đua Toán lớp 8 Học kì hai năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán lớp 8 năm 2023 với ma mãnh trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề thi đua Toán lớp 8 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đề thi đua Toán lớp 8 (60 đề)

  Xem đề thi

Đề thi đua Toán 8 Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 8 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 8 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 8 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán 8 Kết nối trí thức (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề thi đua Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 8 Chân trời phát minh (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 8 Chân trời phát minh (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 8 Chân trời phát minh (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán 8 Chân trời phát minh (có đáp án)

  Xem đề thi

Đề thi đua Toán 8 Cánh diều

 • Đề thi đua Giữa kì 1 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán 8 Cánh diều (có đáp án)

  Xem đề thi
Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Giữa kì 1

Môn: Toán lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: 90 phút

(Đề số 1)

Câu 1 (2 điểm) Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử

a. 8x2 - 8xy - 4x + 4y       b. x3 + 10x2 + 25x - xy2

c. x2 + x - 6       d. 2x2 + 4x - 16

Câu 2 (2 điểm) Tìm độ quý hiếm của x, biết:

a. x3 - 16x = 0       b. (2x + 1)2 - (x - 1)2 = 0

Câu 3 (2 điểm) Chứng minh biểu thức sau ko tùy thuộc vào x

a. A = (2x - 1)(4x2 + 2x + 1) - (2x + 1)(4x2 - 2x + 1)

b. B = x(2x + 1) - x2(x + 2) + x3 - x + 5

Câu 4 (1 điểm) Tính độ quý hiếm nhỏ nhất của biểu thức P.. = x2 - 2xy + 6y2 - 12x + 2y + 45

Câu 5 (2 điểm) Cho hình thang ABDC (AB // CD). Trên cạnh AD lấy điểm M và N sao mang đến AM = MN = NC. Từ M và N kẻ những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với nhì lòng rời BC theo đòi trật tự E và F. Chứng minh rằng:

a. BE = EF = FD

b. Cho CD = 8cm, ME = 6cm. Tính chừng nhiều năm AB và FN

Xem thêm: hình avatar cặp đôi ngầu

Câu 6 (0.5 điểm) Cho x, nó, z là những số dương. Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của:

Đề thi đua Giữa kì 1 Toán lớp 8 năm 2023 với đáp án (Đề số 1)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 1

Môn: Toán 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: 90 phút

(Đề số 1)

Bài 1: (1,5 điểm) Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử:

a) x2 + xy –x – y

b) a2 – b2 + 8a + 16

Bài 2: (2 điểm) Tìm x, biết:

a) 4x(x + 1) + (3 – 2x)(3 + 2x) = 15

b) 3x(x – 20012) – x + 20012 = 0

Bài 3: (1,5 điểm) Cho biểu thức:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

a) Tìm ĐK của x nhằm biểu thức A xác định

b) Rút gọn gàng biểu thức A

Bài 4: (1 điểm) Tính tổng x4 + y4 biết x2 + y2 = 18 và xy = 5.

Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông bên trên A (AB < AC) . M là trung điểm cạnh BC. Vẽ MD vuông góc với AB bên trên D và ME vuông góc với AC bên trên E.

a) Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.

b) Chứng minh E là trung điểm của đoạn trực tiếp AC và tứ giác CMDE là hình bình hành.

c) Vẽ đàng cao AH của tam giác ABC. Chứng minh tứ giác MHDE là hình thang cân

d) Qua A vẽ đường thẳng liền mạch tuy nhiên song với DH rời DE bên trên K. Chứng minh HK vuông góc với AC.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua thân thuộc kì 2

Môn: Toán lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: 90 phút

(Đề số 1)

Câu 1: (3 điểm) Giải những phương trình sau:

a) 3x - 9 = 0

b) 3x + 2(x + 1) = 6x - 7

c) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 8 với đáp án (Đề số 1)

Câu 2: (1,5 điểm) Giải toán bằng phương pháp lập phương trình:

Lúc 6 giờ sáng sủa một ôtô khởi trở thành kể từ A nhằm tiếp cận B. Đến 7 giờ nửa tiếng một ôtô loại nhì cũng xuất hành kể từ A nhằm tiếp cận B với véc tơ vận tốc tức thời to hơn véc tơ vận tốc tức thời ôtô loại nhất là 20km/h và nhì xe cộ gặp gỡ nhau khi 10 giờ 30. Tính véc tơ vận tốc tức thời từng ôtô? (ô tô không trở nên hỏng lỗi hoặc tạm dừng dọc đường)

Câu 3: (1,5 điểm)

a) Giải bất phương trình 7x + 4 ≥ 5x - 8 và màn trình diễn tụ hợp nghiệm bên trên trục số.

b) Chứng minh rằng nếu: a + b = 1 thì Đề thi đua Giữa kì 2 Toán lớp 8 với đáp án (Đề số 1)

Câu 4: (1 điểm)

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ với độ cao AA’ = 6cm, lòng là tam giác vuông với nhì cạnh góc vuông AB = 4cm và AC = 5cm. Tính thể tích của hình lăng trụ.

Câu 5: (3 điểm)

Cho tam giác ABC vuông ở A. Vẽ đường thẳng liền mạch (d) trải qua A và tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch BC, BH vuông góc với (d) bên trên H .

a) Chứng minh ΔABC ∼ ΔHAB

b) Gọi K là hình chiếu của C bên trên (d). Chứng minh AH.AK = BH.CK

c) Gọi M là gửi gắm điểm của nhì đoạn trực tiếp AB và HC. Tính chừng nhiều năm đoạn trực tiếp HA và diện tích S ΔMBC, khi AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi đua Học kì 2

Môn: Toán lớp 8

Thời gian ngoan thực hiện bài: 90 phút

(Đề số 1)

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1: x = 4 là nghiệm của phương trình

A/ 3x - 1 = x - 5       B/ 2x - 1 = x + 3

C/ x - 3 = x - 2       D/ 3x + 5 =-x - 2

Câu 2: Cho nhì phương trình : x(x - 1) (I) và 3x - 3 = 0(II)

A/ (I)tương đương (II)

B/ (I) là hệ trái ngược của phương trình (II)

C/ (II) là hệ trái ngược của phương trình (I)

D/ Cả tía đều sai

Câu 3: Cho biết 2x - 4 = 0.Tính 3x - 4 bằng:

A/ 0       B/ 2       C/ 17       D/ 11

Câu 4: Phương trình Bộ Đề thi đua Toán lớp 8 với nghiệm là :

A/{-1}       B/ {-1; 3}       C/ {-1; 4}       D/ S = R

Câu 5: Bất phương trình :x2 + 2x + 3 > 0 với luyện nghiệm là :

A/ Mọi x ∈ R       B/ x ∈ φ       C/ x > -2       D/ x ≥ -2

Câu 6: Để biểu thức (3x + 4) - x ko âm độ quý hiếm của x nên là :

A/ x ≥ -2       B/ -x ≥ 2       C/ x ≥ 4       D/ x ≤ -4

Câu 7: Cho hình vẽ : NQ//PK ; hiểu MN = 1cm ;MQ = 3cm ; MK = 12cm. Độ nhiều năm NP là:

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

A/ 0,5 centimet       B/ 2cm       C/ 4cm       D/ 3cm

Câu 8: ΔABC đồng dạng với Δ DEF theo đòi tỉ số đồng dạng k1 ;ΔDEF đồng dạng với ΔGHK theo đòi tỉ số đồng dạng k2 . ΔABC đồng dạng với Δ GHK theo đòi tỉ số :

A/ k1/k2       B/ k1 + k2       C/ k1 - k2       D/ k1 .k2

Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Giải phương trình và bất phương trình sau:

a) |3x| = x + 6

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

c) (x + 1)(2x – 2) – 3 > –5x – (2x + 1)(3 – x)

Bài 2: (2 điểm) Một tổ phát triển theo đòi plan thường ngày nên phát triển 50 thành phầm. Khi triển khai thường ngày tổ phát triển 57 thành phầm. Do cơ, tổ tiếp tục hoàn thiện trước plan một ngày và còn vượt quá ngưỡng 13 thành phầm. Hỏi theo đòi plan, tổ nên phát triển từng nào sản phẩm?

Bài 3: (0,5 điểm) Chứng minh rằng nếu như a > 0, b > 0, c > 0 và a < b thì

Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

Bài 4: (3,5 điểm) Cho tam giác nhọn ABC, những đàng cao AD, BE, CF rời nhau bên trên H.

a) Chứng minh ΔAEB và ΔAFC đồng dạng. Từ cơ suy ra: AF.AB = AE.AC

b) Chứng minh ∠AEF = ∠ABC

c) Cho AE = 3cm, AB = 6cm. Chứng minh rằng SABC = 4SAEF

d) Chứng minh Bộ Đề thi đua Toán lớp 8

....................................

....................................

....................................

Lưu trữ: Đề thi đua Toán lớp 8 theo đòi Chương

Xem demo Đề GK2 Toán 8 Xem demo Đề CK2 Toán 8

Xem tăng cỗ đề thi đua những môn học tập lớp 8 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Bộ 100 đề thi đua Ngữ văn lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Vật Lí lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Hóa học tập lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Tiếng Anh lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Tiếng Anh lớp 8 mới mẻ năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Sinh học tập lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Địa Lí lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Lịch Sử lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Công nghệ lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua Tin học tập lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 đề thi đua GDCD lớp 8 năm học tập 2023 - 2024

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Tổng phù hợp Bộ đề thi đua Toán lớp 8 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 với đáp án của Shop chúng tôi được biên soạn và thuế tầm kể từ đề thi đua môn Toán của những ngôi trường trung học cơ sở bên trên toàn nước.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: người giám hộ là gì