đề toán 9Bộ 200 Đề ganh đua Toán lớp 9 năm học tập 2023 - 2024 tiên tiến nhất tương đối đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 bao gồm đề ganh đua thân thiện kì, đề ganh đua học tập kì với đáp án cụ thể, cực kỳ sát đề ganh đua đầu tiên chung học viên ôn luyện & đạt điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán 9.

Bạn đang xem: đề toán 9

Đề ganh đua Toán 9 năm 2023 (có đáp án)

Xem test Đề Toán 9 GK1 Xem test Đề Toán 9 CK1 Xem test Đề Toán 9 GK2 Xem test Đề Toán 9 CK2

Chỉ kể từ 130k mua sắm trọn vẹn cỗ Đề ganh đua Toán 9 Giữa/Cuối kì 1 và Giữa/Cuối kì 2 bạn dạng word với tiếng giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tưởng cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án năm 2023 (10 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đôi mươi Đề ganh đua Toán 9 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Hệ thống kỹ năng và kiến thức Toán 9 Giữa học tập kì một năm 2023 (16 đề + quỷ trận)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề ganh đua Toán 9 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 9 Giữa kì 1 với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán 9 Thành Phố Hà Nội năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán 9 Thành Phố Đà Nẵng năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Toán 9 Xì Gòn năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua thân thiện kì 1 Toán 9 Tự luận năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua thân thiện kì 1 Toán 9 Trắc nghiệm + Tự luận năm 2023 (7 đề)

  Xem đề thi

Đề ganh đua Học kì 1 Toán 9

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 1 Toán 9 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 11 Đề ganh đua Toán 9 Học kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán 9 năm 2023 với quỷ trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề ganh đua Toán 9 Học kì một năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 9 Học kì 1 với đáp án(5 đề)

  Xem đề thi

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 9

 • Top 30 Đề ganh đua Toán 9 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Toán 9 Giữa học tập kì 2 với đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 9 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề ganh đua Toán 9 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán 9 năm 2023 với quỷ trận (8 đề)

  Xem đề thi

Đề ganh đua Học kì 2 Toán 9

 • Top 40 Đề ganh đua Toán 9 năm học tập 2023 - 2024 Học kì 2 với đáp án

  Xem đề thi

 • [Năm 2023] Đề ganh đua Học kì 2 Toán 9 với đáp án (6 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ 10 Đề ganh đua Toán 9 Học kì hai năm 2023 chuyên chở nhiều nhất

  Xem đề thi

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán 9 năm 2023 với quỷ trận (8 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ Đề ganh đua Toán 9 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

  Xem đề thi

 • Bộ đề ganh đua Toán 9 (60 đề)

  Xem đề thi

Đề ganh đua Toán 9 năm 2023 (100 đề)
Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 1)

Bài 1: (1,0 đ) : Tìm ĐK của x nhằm những căn thức sau với nghĩa.

[Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

Bài 2 : (2,0 đ) Tính :

[Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

Bài 3 : (1,0 đ) Cho biểu thức [Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

a)Rút gọn gàng A.

b)Tìm x nhằm A = 6

Bài 4 : (2,0 đ): Cho biểu thức [Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

a) Rút gọn gàng biểu thức M

b) Tính độ quý hiếm của M khi [Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

c) Tìm độ quý hiếm của x nhằm M > 0

Bài 5 (3,0 đ): Cho tam giác ABC vuông bên trên A với đàng cao AH phân tách cạnh huyền BC trở nên nhị đoạn : BH = 4 centimet và HC = 6 centimet.

a) Tính phỏng lâu năm những đoạn AH, AB, AC.

b) Gọi M là trung điểm của AC. Tính số đo góc AMB (làm tròn xoe cho tới độ).

c) Kẻ AK vuông góc với BM (K nằm trong BM). Chứng minh : BK.BM = BH.BC

Bài 6 (1,0đ): Giải phương trình sau.

[Năm 2023] Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán 9 với đáp án (10 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 1)

Bài 1: (1.5 điểm) Thực hiện nay những quy tắc tính:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề ganh đua Toán 9

Bài 2: (1.5 điểm) Cho hàm số hắn = 2x + 3 với vật dụng thị (d1) và hàm số hắn = – x với vật dụng thị (d2).

a) Vẽ (d1) và (d2) bên trên và một mặt mũi phẳng lặng tọa phỏng.

Xem thêm: vuong gia thien hạ

b) Tìm tọa phỏng kí thác điểm của (d1) và (d2) vì chưng quy tắc toán.

Bài 3: (1.5 điểm) Cho biểu thức:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề ganh đua Toán 9

a) Thu gọn gàng biểu thức A.

b) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của A.

Bài 4: (2 điểm) Giải những phương trình:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề ganh đua Toán 9

Bài 5: (3.5 điểm) Cho đàng tròn xoe (O;R) và điểm M nằm trong đàng tròn xoe (O). Đường trung trực của đoạn trực tiếp OM rời đàng tròn xoe (O) bên trên A và B và rời OM bên trên H.

a) Chứng minh H là trung điểm của AB và tam giác OMA đều.

b) Chứng minh tứ giác OAMB là hình thoi.

c) Tiếp tuyến bên trên A của (O) rời tia OM bên trên C. Chứng minh CB = CA.

d) Đường trực tiếp vuông góc với OA bên trên O rời BC bên trên N. Chứng minh MN là tiếp tuyến của đàng tròn xoe (O).

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Giữa học tập kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 1)

Bài 1 (2 điểm) Giải những hệ phương trình sau:

a. Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3 b. Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3

Bài 2 (2 điểm) Gải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình hoặc hệ phương trình’

Hai tổ tạo ra nhập mon loại nhất thực hiện được 1000 thành phầm. Sang mon loại nhị, vì thế nâng cấp kinh nghiệm nên tổ một vượt ngưỡng 20%, tổ nhị vượt ngưỡng 15% đối với mon loại nhất. Vì vậy, cả nhị tổ tạo ra được 1170 thành phầm. Hỏi mon loại nhất, từng tổ tạo ra được từng nào sản phẩm?

Bài 3 (2 điểm)

Cho đường thẳng liền mạch (d) với phương trình hắn = ax + b. Tìm a, b biết (d) tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch (d’) với phương trình: hắn = -3x + 5 và trải qua điểm A nằm trong Parabol (P) với phương trình hắn = x2 với hoành phỏng vì chưng – 2.

Bài 4 (3,5 điểm) Cho đàng tròn xoe (O; R), kẻ 2 lần bán kính AB. Điểm M bất kì bên trên (O) sao mang lại Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3. Từ M kẻ Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3tại H. Vẽ đàng tròn xoe (I) 2 lần bán kính MH rời MA, MB theo thứ tự bên trên E và F.

a. Chứng minh: Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3 và tía điểm E, I, F trực tiếp mặt hàng.

b. Kẻ 2 lần bán kính MD của đàng tròn xoe (O), MD rời đàng tròn xoe (I) bên trên điểm loại nhị là N Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3. Chứng minh tứ giác BONF nội tiếp.

c. MD rời EF bên trên K. Chứng minh Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3

d. Đường tròn xoe (I) rời đàng tròn xoe (O) bên trên điểm loại nhị là P.. Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3. Chứng minh tía đường thẳng liền mạch MP, FE và BA đồng quy.

Bài 5 (0,5 điểm) Cho những số ko âm x, hắn, z vừa lòng x + hắn + z = 1. Tìm độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức Đề đánh giá lớp 9 kì 2 đề 3

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề ganh đua Học kì 2

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán 9

Thời lừa lọc thực hiện bài: phút

(Đề ganh đua số 1)

Câu 1: Cho hàm số hắn = -3x2. Kết luận nào là sau đấy là chính :

A. Hàm số bên trên luôn luôn đồng trở thành

B. Hàm số bên trên luôn luôn nghịch ngợm trở thành

C. Hàm số bên trên đồng trở thành khi x > 0, nghịch ngợm trở thành khi x < 0

D. Hàm số bên trên đồng trở thành khi x < 0, nghịch ngợm trở thành khi x > 0

Câu 2: Cho phương trình bậc nhị x2 – 2(m + 1) x + 4m = 0. Phương trình với nghiệm kép khi m bằng:

A. 1       C. Với từng m

B. –1       D. Một sản phẩm không giống

Câu 3: Cung AB của đàng tròn xoe (O; R) với số đo là 60o. Khi cơ diện tích S hình quạt AOB là:

Đề đánh giá Toán 9 | Đề ganh đua Toán 9

Câu 4: Tứ giác MNPQ nội tiếp đàng tròn xoe khi:

A.∠(MNP) + ∠(NPQ) = 180o

B.∠(MNP) = ∠(MPQ)

C. MNPQ là hình thang cân nặng

D. MNPQ là hình thoi

Phần tự động luận (8 điểm)

Bài 1 (2,0 điểm)

1) Tìm ĐK xác lập của biểu thức Đề đánh giá Toán 9 | Đề ganh đua Toán 9

2) Cho biểu thức Đề đánh giá Toán 9 | Đề ganh đua Toán 9 với x > 0; x ≠ 1

a) Rút gọn gàng biểu thức B

b) Tìm độ quý hiếm nhỏ nhất của P.. = A.B với x > 1

Bài 2 (1,5 điểm) Giải vấn đề bằng phương pháp lập phương trình hoặc hệ phương trình

Một tấm bìa hình chữ nhật với chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 3dm. Nếu rời chiều rộng lớn cút 1dm và tăng chiều lâu năm tăng 1dm thì diện tích S tấm bìa là 66 Tính chiều rộng lớn và chiều lâu năm của tấm bìa khi ban sơ.

Bài 3 (2,0 điểm)

1) Cho phương trình x4 + mx2 - m - 1 = 0(m là tham ô số)

a) Giải phương trình khi m = 2

b) Tìm độ quý hiếm của m nhằm phương trình với 4 nghiệm phân biệt.

2) Trong mặt mũi phẳng lặng tọa phỏng Oxy mang lại parabol (P): hắn = x2 và đường thẳng liền mạch (d): hắn = 2x + m (m là tham ô số).

a) Xác ấn định m nhằm đường thẳng liền mạch (d) xúc tiếp với parabol (P). Tìm hoành phỏng tiếp điểm.

b) Tìm độ quý hiếm của m nhằm đường thẳng liền mạch (d) rời parabol (P) bên trên nhị điểm A, B ở về nhị phía của trục tung, sao mang lại diện tích S với diện tích S cấp nhị lượt diện tích S (M là kí thác điểm của đường thẳng liền mạch d với trục tung).

Bài 4 (3,5 điểm) Cho đàng tròn xoe (O; R), thừng AB. Trên cung rộng lớn AB lấy điểm C sao mang lại A < CB. Các đàng cao AE và BF của tam giác ABC rời nhau bên trên I.

a) Chứng minh tứ giác AFEB là tứ giác nội tiếp

b) Chứng minh CF.CB = CE.CA

c) Nếu thừng AB có tính lâu năm vì chưng R√3 , hãy tính số đo của (ACB)

d) Đường tròn xoe nước ngoài tiếp tam giác CEF rời đàng tròn xoe (O; R) bên trên điểm loại nhị là K (K không giống C). Vẽ 2 lần bán kính CD của (O; R). Gọi P.. là trung điểm của AB. Chứng minh rằng tía điểm K, P.., D trực tiếp mặt hàng.

....................................

....................................

....................................

Xem test Đề Toán 9 GK1 Xem test Đề Toán 9 CK1 Xem test Đề Toán 9 GK2 Xem test Đề Toán 9 CK2

Lưu trữ: Đề ganh đua Toán 9 theo dõi Chương

Xem tăng cỗ đề ganh đua những môn học tập lớp 9 năm học tập 2023 - 2024 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Bộ 100 Đề ganh đua Toán 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Ngữ văn 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Tiếng Anh 9 mới nhất năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Vật Lí 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Hóa học tập 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Lịch Sử 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Tin học tập 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua Công nghệ 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ 100 Đề ganh đua GDCD 9 năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ Đề ganh đua nhập lớp 10 môn Hóa năm học tập 2023 - 2024

 • Bộ Đề ganh đua nhập lớp 10 môn GDCD năm học tập 2023 - 2024

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và khóa đào tạo và huấn luyện giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán lớp 9 năm học tập 2022 - 2023 học tập kì 1 và học tập kì 2 được biên soạn bám sát cấu hình đi ra đề ganh đua mới nhất Tự luận và Trắc nghiệm khiến cho bạn giành được điểm trên cao trong những bài bác ganh đua Toán lớp 9.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: đại học thăng long học phí