dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Dịch mã là quy trình cần thiết. Vậy rõ ràng quy trình dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử?

Bạn đang xem: dịch mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

Câu hỏi: Dịch mã là quy trình tổ hợp nên phân tử?

A. Prôtêin.

B. mARN.

C. ADN.

D. tARN.

Đáp án chính A.

Dịch mã là quy trình tổ hợp nên phân tử prôtêin, vô ê những tARN đem những axit amin ứng đặt điều chính địa điểm bên trên mARN vô ribôxôm nhằm tổ hợp nên chuỗi pôlipeptit.

Lý giải việc lựa chọn đáp án A là đáp án chính do:

Xem thêm: công thức đạo hàm logarit

Quá trình dịch mã (giải mã) là quy trình tổ hợp chuỗi polipeptit (prôtêin) ra mắt vô tế bào hóa học. Các bộ phận nhập cuộc vô quy trình dịch mã bao hàm mạch khuôn mARN đem vấn đề mã hóa axit amin (a.a); Nguyên liệu bao gồm trăng tròn loại a.a nhập cuộc vô quy trình trổng thích hợp chuỗi polipeptit. tARN và riboxom hoàn hảo (tiểu phần nhỏ nhắn, đái phấn rộng lớn link với nhau); Các loại enzyme tạo hình link gắn a.a cùng nhau và a.a với tARN.

Quá trình dịch mã rất có thể phân thành nhị tiến trình là hoạt hoá axit amin và tổ hợp chuỗi pôlipeptit.

– Quá trình hoạt hoá axit amin: Trong tế bào hóa học, nhờ những enzim quánh hiệu và tích điện ATP, từng axit amin được hoạt hoá và gắn kèm với ARN ứng tạo thành tinh vi axit amin – tARN

– Quá trình tổ hợp Prôtêin là quy trình truyền vấn đề DT kể từ mARN lịch sự trình tự động bố trí của những aa vô chuỗi polipeptid (Prôtêin). Quá trình tổ hợp chuỗi polipeptit ra mắt bám theo tía bước:

+ Cách 1. Mở đầu: Tiểu đơn vị chức năng nhỏ nhắn của ribôxôm gắn kèm với mARN ở địa điểm nhận thấy quánh hiệu (gần cỗ tía banh đầu) và dịch chuyển cho tới cỗ tía mở màn (AUG). Tại loại vật nhân thực cỗ tía AUG mã hóa cho tới a.a Methionin còn ở loại vật nhân sơ mã AUG mã hóa cho tới a.a foocmin Methionin. a.a mở màn – tARN tiến thủ vô cỗ tía mở màn (đối mã của chính nó – UAX- khớp với mã mở màn – AUG – bên trên mARN bám theo phương pháp vấp ngã sung), tiếp sau đó đái phần rộng lớn gắn vô tạo ra ribôxôm hoàn hảo.

+ Cách 2. Kéo nhiều năm chuỗi polipeptit: Phức thích hợp aa1 – tARN vô ribôxôm khớp bổ sung cập nhật đối mã với côđon tiếp theo sau mã mở màn bên trên mARN, 1 link peptit được tạo hình thân ái aa mở màn và aa1. Ribôxôm dịch chuyển sang côđon tiếp theo sau, tARN mở màn tách ngoài ribôxôm, tinh vi aa2 – tARN vô ribôxôm khớp bổ sung cập nhật đối mã với côđon ê, 1 link peptit nữa được tạo hình thân ái aa1 và aa2. Quá trình cứ tiếp nối như thế cho tới khi ribôxôm xúc tiếp với mã kết cổ động (UGA, UAG hoặc UAA).

+ Cách 3. Kết thúc: Khi ribôxôm vận động và di chuyển lịch sự cỗ tía kết cổ động (UAA, UAG, UGA) thì quy trình dịch mã ngừng lại, 2 đái phần của ribôxôm tách nhau đi ra. Một enzim quánh hiệu vô hiệu axit amin mở màn và giải hòa chuỗi pôlipeptit, quy trình dịch mã xong xuôi.

Xem thêm: lưu ký chứng khoán là gì