đoạn và khoảng

Câu hỏi:

27/03/2020 70,992

Nêu khái niệm đoạn [a; b], khoảng chừng (a; b), nửa khoảng chừng [a; b), (a; b], (-∞; b], [a; +∞). Viết tụ họp R những số bên dưới dạng một khoảng chừng.

Bạn đang xem: đoạn và khoảng

- Đoạn: [a; b] = {x ∈ R | a ≤ x ≤ b}

- Khoảng: (a; b) = {x ∈ R | a < x < b}

- Nửa khoảng:

        [a; b) = {x ∈ R | a ≤ x < b}

        (a; b] = {x ∈ R | a < x ≤ b}

        (-∞; b] = {x ∈ R | x ≤ b}

        [a; +∞) = {x ∈ R | x ≥ a}

- Tập thích hợp R = (-∞; +∞)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

Xem thêm: bài 26 khtn 7 chân trời sáng tạo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xét quan hệ bao hàm trong những tụ họp sau:

A là tụ họp những hình tứ giác;

B là tụ họp những hình bình hành;

C là tụ họp những hình thang;

D là tụ họp những hình chữ nhật;

E là tụ họp những hình vuông;

G là tụ họp những hình thoi.

Câu 2:

Nêu những khái niệm thích hợp, uỷ thác, hiệu và phần bù của nhị tụ họp. Minh họa những định nghĩa cơ bởi vì hình vẽ.

Câu 3:

Xác ấn định những tụ họp sau: (-3; 7) ∩ (0; 10)

Câu 4:

Thế này là mệnh đề hòn đảo của mệnh đề A ⇒ B ? Nếu A ⇒ B là mệnh đề chính thì mệnh đề hòn đảo của chính nó đúng không nào ? Cho ví dụ minh họa.

Xem thêm: phân tích bài quê hương tế hanh

Câu 5:

Liệt kê những thành phần của từng tụ họp sau: A = {3k – 2 | k = 0, 1, 2, 3, 4, 5}

Câu 6:

Liệt kê những thành phần của từng tụ họp sau:C = {(-1)n | n ∈ N}.