except là gì

Tiếng Anh[sửa]

Cách phân phát âm[sửa]

 • IPA: /ɪk.ˈsɛpt/
Hoa Kỳ[ɪk.ˈsɛpt]

Ngoại động từ[sửa]

except ngoại động từ /ɪk.ˈsɛpt/

Bạn đang xem: except là gì

 1. Trừ đi ra, loại đi ra.

Chia động từ[sửa]

except

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to except
Phân kể từ hiện tại tại excepting
Phân kể từ quá khứ excepted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ excepts hoặc excepteth¹ except except except
Quá khứ excepted excepted hoặc exceptedst¹ excepted excepted excepted excepted
Tương lai will/shall² except will/shall except hoặc wilt/shalt¹ except will/shall except will/shall except will/shall except will/shall except
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ except except except except
Quá khứ excepted excepted excepted excepted excepted excepted
Tương lai were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại except let’s except except
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Nội động từ[sửa]

except nội động từ /ɪk.ˈsɛpt/

 1. Phản đối, ngăn chặn.
  to except against someone's statement — phản đối ngược lại điều tuyên phụ vương của ai

Giới từ[sửa]

except /ɪk.ˈsɛpt/

Xem thêm: đặc sản kon tum

 1. Trừ, trừ đi ra, ko kể.

Liên từ[sửa]

except /ɪk.ˈsɛpt/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Trừ phi.

Chia động từ[sửa]

except

Dạng không chỉ có ngôi
Động kể từ vẹn toàn mẫu to except
Phân kể từ hiện tại tại excepting
Phân kể từ quá khứ excepted
Dạng chỉ ngôi
số ít nhiều
ngôi thứ nhất thứ hai thứ ba thứ nhất thứ hai thứ ba
Lối trình bày I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ excepts hoặc excepteth¹ except except except
Quá khứ excepted excepted hoặc exceptedst¹ excepted excepted excepted excepted
Tương lai will/shall² except will/shall except hoặc wilt/shalt¹ except will/shall except will/shall except will/shall except will/shall except
Lối cầu khẩn I you/thou¹ he/she/it/one we you/ye¹ they
Hiện tại except except hoặc exceptest¹ except except except except
Quá khứ excepted excepted excepted excepted excepted excepted
Tương lai were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except were to except hoặc should except
Lối mệnh lệnh you/thou¹ we you/ye¹
Hiện tại except let’s except except
 1. Cách phân tách động kể từ cổ.
 2. Thường phát biểu will; chỉ phát biểu shall nhằm nhấn mạnh vấn đề. Ngày xưa, ở thứ bậc nhất, thông thường phát biểu shall và chỉ phát biểu will nhằm nhấn mạnh vấn đề.

Tham khảo[sửa]

 • "except". Hồ Ngọc Đức, Dự án Từ điển giờ đồng hồ Việt không tính tiền (chi tiết)

Lấy kể từ “https://mamnonconmeovang.edu.vn/w/index.php?title=except&oldid=1836686”

Xem thêm: kiểu tóc ngang vai