get round to là gì

Chúng tôi tiếp tục cùng với nhau nghiên cứu và phân tích nhiều chủ thể giờ Anh không giống nhau. Hôm ni, Cửa Hàng chúng tôi mang lại cho mình một điều gì tê liệt mới nhất mẻ, này đó là chủ thể của một cụm kể từ nhưng mà người xem thường rất không xa lạ. Bài viết lách ngày hôm nay, Mình tiếp tục tổ hợp cách sử dụng và cấu tạo của kể từ “Get Round To” vô giờ Anh một cơ hội dễ dàng nắm bắt nhất. Mời chúng ta nằm trong theo dõi dõi!

Ý nghĩa cụm động kể từ GET ROUND TO là lên đường vòng tới

1/ Cuối nằm trong cũng thành công xuất sắc nhờ nỗ lực làm những gì đó

Ex: It always takes bu ages lớn GET AROUND lớn replying lớn letters.

Nó cướp của tôi một khoản thời hạn nhiều năm nhằm thành công xuất sắc phản hồi lại những lá thư.

2/ Để thực hiện điều gì này mà các bạn tiếp tục dự tính thực hiện kể từ lâu

Ex: I still haven’t got around lớn fixing that tap.

Tôi vẫn ko sửa được cái vòi vĩnh tê liệt.

Ex: I intended lớn tidy the flat at the weekend, but I didn’t get round lớn it.

Tôi dự tính vệ sinh nhà ở vô vào cuối tuần, tuy nhiên tôi dường như không hoàn thành xong nó.

Ex: It’s been at the back of my mind lớn gọi José for several days now, but I haven’t got round lớn it yet.

Xem thêm: đại học thăng long học phí

Tôi tiếp tục suy nghĩ cho tới việc gọi năng lượng điện mang đến José kể từ vài ba thời buổi này, tuy nhiên tôi vẫn thiếu hiểu biết.

Ex: He never did get around lớn putting up the shelves.

Anh ấy ko khi nào loanh xung quanh nhằm xếp những kệ mặt hàng.

Ex: After weeks of putting it off, she finally got around lớn painting the bedroom.

Sau nhiều tuần gác lại, sau cuối cô cũng chính thức đạp buồng ngủ.

Ex: Did you get round lớn doing the shopping?

Bạn sở hữu lên đường sắm sửa được không?

Xem thêm: tòng phu hợp âm

Cụm kể từ liên quan

 • ation
 • act/do sth on your own responsibility idiom
 • activity
 • ADL
 • agency
 • ant
 • fait accompli
 • feel
 • fling yourself into sth
 • get round to sth
 • give yourself over/up to sth
 • go about sth
 • hand
 • step up
 • stop the rot idiom
 • stuff
 • taken
 • talk
 • talk the talk idiom
 • up to

Cụm động kể từ lên đường với GET

 • get across
 • get ahead
 • get along
 • get along with
 • get at
 • get away
 • get away with
 • get by on
 • get down
 • get on
 • get out
 • get out of
 • get round to
 • get to
 • get together