giải toán 10 bài 2Lời giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý (sách mới) hoặc, cụ thể được biên soạn bám sát sgk Toán lớp 10 Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời phát minh gom học viên lớp 10 thực hiện bài xích luyện Toán 10 đơn giản rộng lớn. Mời chúng ta theo gót dõi:

Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý (sách mới)

Quảng cáo

Bạn đang xem: giải toán 10 bài 2

Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý và những phép tắc toán bên trên tụ họp - Kết nối tri thức

Mở đầu

 • Mở đầu trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Câu lạc cỗ lịch sử hào hùng đem 12 member (không đem nhị các bạn này trùng tên), tổ chức triển khai nhị đề chính bên trên một ứng dụng họp trực tuyến. ....

  Xem câu nói. giải

1. Các định nghĩa cơ bạn dạng về luyện hợp

 • HĐ1 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Trong trường hợp bên trên, gọi A là tụ họp những member nhập cuộc đề chính 1, B là tụ họp những member nhập cuộc đề chính 2. ....

  Xem câu nói. giải

 • HĐ2 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Cho luyện hợp: C = {châu Á, châu Âu, châu Đại Dương, châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Phi}. a) Hãy đã cho thấy đặc thù đặc thù cho những thành phần của tụ họp C. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 1 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi X là luyện nghiệm của phương trình: x2 – 24x + 143 = 0. Các mệnh đề sau đích hoặc sai? ....

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

 • HĐ3 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi H là tụ họp chúng ta nhập cuộc Chuyên đề 2 nhập trường hợp khai mạc mang tên chính thức bằng văn bản H ....

  Xem câu nói. giải

 • HĐ4 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Sơn và Thu viết lách tụ họp những số chủ yếu phương nhỏ rộng lớn 100 như sau: Sơn: S = {0; 1; 4; 9; 16; 25; 36; 49; 64; 81}; ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 2 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Giả sử C là tụ họp những hình bình hành đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc; D là tụ họp những hình vuông vắn. ....

  Xem câu nói. giải

2. Các tụ họp số

 • HĐ5 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Các mệnh đề sau đích hoặc sai? a) Mọi số nguyên vẹn đều viết lách được bên dưới dạng phân số. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 3 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tụ họp C = {-4; 0; 1; 2}. Các mệnh đề sau đích hoặc sai? a) C là luyện con cái của ℤ; ....

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

 • HĐ6 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện C = {x ∈ ℝ | x ≥ 3} và D = {x ∈ ℝ | x > 3}. Các mệnh đề sau đích hoặc sai? a) C, D là những luyện con cái của ℝ; ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 4 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy ghép từng loại ở cột phía bên trái với 1 loại tương thích ở ở bên phải ....

  Xem câu nói. giải

3. Các phép tắc toán bên trên luyện hợp

 • HĐ7 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Viết tụ họp X bao gồm những member nhập cuộc cả nhị đề chính 1 và 2 nhập trường hợp khai mạc ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 5 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Cho những tụ họp C = [1;5] và D = [-2;3]. Hãy xác lập luyện C ∩ D ....

  Xem câu nói. giải

 • HĐ8 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Trở lại trường hợp khai mạc, hãy những tấp tểnh tụ họp những member nhập cuộc đề chính 1 hoặc đề chính 2 ....

  Xem câu nói. giải

Quảng cáo

 • Luyện luyện 6 trang 17 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy trình diễn tụ họp vì chưng biểu vật Ven, với A, B được cho tới nhập HĐ1. ....

  Xem câu nói. giải

 • HĐ9 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Trở lại trường hợp khai mạc, hãy xác lập tụ họp những member ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 7 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm phần bù của những tụ họp sau nhập R: ....

  Xem câu nói. giải

 • Vận dụng trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Lớp 10A đem 24 các bạn nhập cuộc tranh tài đá bóng và cầu lông, nhập cơ đem 16 các bạn tranh tài đá bóng và 11 các bạn tranh tài cầu lông. ....

  Xem câu nói. giải

Bài tập

 • Bài 1.8 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi X là tụ họp những vương quốc tiếp giáp với nước ta. Hãy liệt kê những thành phần của tụ họp X ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.9 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Kí hiệu E là tụ họp những vương quốc bên trên điểm Khu vực Đông Nam Á. a) Nêu tối thiểu nhị thành phần nằm trong tụ họp E. ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.10 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy viết lách tụ họp sau bằng phương pháp nêu đặc thù đặc thù cho những thành phần của luyện hợp: ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.11 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Trong những tụ họp sau, luyện này là luyện rỗng? A = { x ∈ ℝ | x2  – 6 = 0}; ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.12 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho X = {a; b}. Các cơ hội viết lách sau đích hoặc sai? Giải mến Kết luận thể hiện. a) a ⊂ X; ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.13 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A = {2; 5}, B = {5; x}, C = {2; y}. Tìm x, hắn nhằm A = B = C. ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.14 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Cho A = {x ∈ ℤ | x < 4}; B = {x ∈ ℤ | (5x – 3x2)( x2 + 2x – 3) = 0} ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.15 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy xác lập những tụ họp sau và trình diễn bọn chúng bên trên trục số. a) ( –4; 1] ∩ [0;3); ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 1.16 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Để đáp ứng cho 1 hội nghị quốc tế, ban tổ chức triển khai kêu gọi 35 người thông dịch giờ đồng hồ Anh, 30 người thông dịch giờ đồng hồ Pháp, nhập cơ đem 16 người thông dịch được cả nhị giờ đồng hồ Anh và Pháp ....

  Xem câu nói. giải

Xem tăng câu nói. giải bài xích luyện Toán lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

 • Bài luyện cuối chương I

 • Bài 3: Bất phương trình số 1 nhị ẩn

 • Bài 4: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn


Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý. Các phép tắc toán bên trên tụ họp - Cánh diều

Câu chất vấn khởi động

 • Câu chất vấn phát động trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Khái niệm tụ họp thông thường gặp gỡ nhập toán học tập và nhập cuộc sống. Chẳng hạn: ....

  Xem câu nói. giải

1. Tập hợp

 • Hoạt động 1 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Tại lớp 6, tao đã thử thân quen với định nghĩa tụ họp, kí hiệu và cơ hội viết lách tụ họp, thành phần nằm trong tụ họp. Hãy nêu cơ hội cho 1 tụ họp. ....

  Xem câu nói. giải

 • Hoạt động 2 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Người tao còn minh họa tụ họp vì chưng một vòng kín, từng thành phần của tụ họp được trình diễn vì chưng một chấm mặt mũi trong khoảng kín, còn thành phần ko nằm trong tụ họp này được trình diễn vì chưng một chấm phía bên ngoài vòng kín (Hình 1). Cách minh họa tụ họp vì vậy được gọi là biểu vật Ven. ....

  Xem câu nói. giải

 • Hoạt động 3 trang 12 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu số thành phần của từng tụ họp sau: ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 1 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Nêu số thành phần của từng tụ họp sau: G = {x | x2 + 1 = 0} ....

  Xem câu nói. giải

2. Tập con cái và tụ họp vì chưng nhau

 • Hoạt động 4 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {x | – 3 < x < 3}, B = {x | – 3 ≤  x ≤ 3}. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 2 trang 13 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = { n| n phân tách không còn cho tới 3} ....

  Xem câu nói. giải

 • Hoạt động 5 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {n | n là bội cộng đồng của 2 và 3}, B = { n| n là bội của 6} ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 3 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị tụ họp E = {n | n phân tách không còn cho tới 3 và 4} và G = {n | n phân tách không còn cho tới 12}. Chứng tỏ rằng E = G. ....

  Xem câu nói. giải

3. Giao của nhị luyện hợp

 • Hoạt động 6 trang 14 Toán lớp 10 Tập 1: Lớp trưởng lập nhị list cơ hội các bạn đăng kí nhập cuộc câu lạc cỗ thể thao như sau (biết nhập lớp không tồn tại nhị các bạn này nằm trong tên): ....

  Xem câu nói. giải

4. Hợp của nhị luyện hợp

 • Hoạt động 7 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Hai ngôi trường ý định tổ chức triển khai giải tranh tài thể thao cho tới học viên lớp 10. Trường loại nhất khuyến nghị phụ thân môn tranh tài là: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng rổ. Trường loại nhị khuyến nghị phụ thân môn tranh tài là: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông. Lập list những môn tranh tài mặc cả nhị ngôi trường tiếp tục khuyến nghị. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 4 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {x | x ≤ 0}, B = {x | x ≥ 0}....

  Xem câu nói. giải

5. Phần bù. Hiệu của nhị luyện hợp

 • Hoạt động 8 trang 15 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi  là tụ họp những số thực, I là tụ họp những số vô tỉ. Khi cơ I ⊂ . Tìm tụ họp những số thực ko cần là số vô tỉ. ....

  Xem câu nói. giải

 • Hoạt động 9 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {2; 3; 5; 7; 14}, B = {3; 5; 7; 9; 11}. Liệt kê những thành phần nằm trong tụ họp A tuy nhiên ko nằm trong tụ họp B. ....

  Xem câu nói. giải

 • Luyện luyện 5 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Cho nhị luyện hợp: A = {x | – 2 ≤ x ≤ 3}, B = {x | x2 – x – 6 = 0} ....

  Xem câu nói. giải

Bài tập

 • Bài 1 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Cho tụ họp X = {a; b; c}. Viết toàn bộ những luyện con cái của tụ họp X. ....

  Xem thêm: đau đầu vận mạch uống thuốc gì

  Xem câu nói. giải

 • Bài 2 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Sắp xếp những tụ họp sau theo gót mối liên hệ “⊂”: [2; 5], (2; 5), [2; 5), (1; 5]. ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 3 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Xác tấp tểnh những tụ họp sau và trình diễn bọn chúng bên trên trục số: ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 4 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi A là luyện nghiệm của phương trình x2 + x – 2 = 0, B là luyện nghiệm của phương trình 2x2 + x – 6 = 0. ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 5 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Tìm D = E ∩ G biết E và G thứu tự là luyện nghiệm của nhị bất phương trình trong những tình huống sau: ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 6 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Gọi A là luyện nghiệm của nhiều thức P(x). Viết tụ họp những số thực x sao cho tới biểu thức ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 7 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Lớp 10B đem 28 học viên nhập cuộc câu lạc cỗ thể thao và 19 học viên nhập cuộc câu lạc cỗ âm thanh. tường rằng đem 10 học viên nhập cuộc cả nhị câu lạc cỗ bên trên. ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 8 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Một group đem 12 học viên sẵn sàng cho tới hội biểu diễn văn nghệ. Trong list đăng kí nhập cuộc tiết mục múa và tiết mục hát của group cơ, đem 5 học viên nhập cuộc tiết mục múa, 3 học viên nhập cuộc cả nhị tiết mục. Hỏi đem từng nào học viên nhập group nhập cuộc tiết mục hát? tường 4 học viên của group ko nhập cuộc tiết mục nào? ....

  Xem câu nói. giải

Xem tăng câu nói. giải bài xích luyện Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

 • Bài luyện cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình số 1 nhị ẩn

 • Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn


Giải Toán 10 Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý - Chân trời sáng sủa tạo

Giải Toán 10 trang 16

 • Hoạt động phát động trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Giả sử các bạn mang trong mình 1 giá chỉ sách và những cuốn sách như hình sau đây. Quý Khách tiếp tục xếp những cuốn sách của tớ lên giá chỉ như vậy nào? Hãy lý giải. ....

  Xem câu nói. giải

1. Nhắc lại về luyện hợp

 • Thực hành 1 trang 16 Toán lớp 10 Tập 1: Lấy phụ thân ví dụ về tụ họp và đã cho thấy một vài thành phần của bọn chúng ....

  Xem câu nói. giải

Giải Toán 10 trang 18

 • Thực hành 2 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những tụ họp tại đây bên dưới dạng liệt kê những thành phần và dò xét số thành phần của từng tụ họp cơ ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 3 trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những tụ họp tại đây bên dưới dạng đã cho thấy đặc thù đặc thù cho những thành phần. A = {1; 3; 5; …; 15} ....

  Xem câu nói. giải

2. Tập con cái và nhị tụ họp vì chưng nhau

 • Hoạt động tò mò trang 18 Toán lớp 10 Tập 1: Trong từng tình huống tại đây, những thành phần của tụ họp A đem nằm trong tụ họp B không? Hãy lý giải. A = {-1; 1} và B = {-1; 0; 1; 2} ....

  Xem câu nói. giải

Giải Toán 10 trang 19

 • Thực hành 4 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Trong từng cặp tụ họp tại đây, tụ họp này là luyện con cái của tụ họp còn lại? Chúng đem cân nhau không? ....

  Xem câu nói. giải

 • Thực hành 5 trang 19 Toán lớp 10 Tập 1: Viết toàn bộ những luyện con cái của luyện A = {a; b} ....

  Xem câu nói. giải

Giải Toán 10 trang 20

 • Vận dụng trang đôi mươi Toán lớp 10 Tập 1: Quý Khách An xác minh rằng: Với những tụ họp A, B, C bất kì, nếu như A ⊂ B và B ⊂ C thì A ⊂ C. Khẳng tấp tểnh của khách hàng An đem đích không? ....

  Xem câu nói. giải

3. Một số luyện con cái của tụ họp số thực

 • Thực hành 6 trang đôi mươi Toán lớp 10 Tập 1: Dùng những kí hiệu đoạn, khoảng tầm, nửa khoảng tầm nhằm viết lách những tụ họp tại đây ....

  Xem câu nói. giải

Bài tập

 • Bài 1 trang đôi mươi Toán lớp 10 Tập 1: Viết những tụ họp tại đây bên dưới dạng liệt kê những phần tử: A = {x ∈ ℤ | |x| < 5} ....

  Xem câu nói. giải

Giải Toán 10 trang 21

 • Bài 2 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Viết những tụ họp tại đây bên dưới dạng chỉ tao đặc thù đặc thù cho những thành phần. Tập hợp ý A = {1; 2; 3; 6; 9; 18} ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 3 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Trong từng cặp tụ họp tại đây, tụ họp này là luyện con cái của luyện còn lại? Chúng đem cân nhau không? ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 4 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Hãy viết lách toàn bộ những tụ họp con cái của B = {0; 1; 2} ....

  Xem câu nói. giải

 • Bài 5 trang 21 Toán lớp 10 Tập 1: Dùng những kí hiệu đoạn, khoảng tầm, nửa khoảng tầm viết lách những tụ họp sau đây: {x ∈ ℝ | -2π < x < 2π} ....

  Xem câu nói. giải

Xem tăng câu nói. giải bài xích luyện Toán lớp 10 Chân trời phát minh hoặc, cụ thể khác:

 • Bài 3: Các phép tắc toán bên trên luyện hợp

 • Bài luyện cuối chương 1

 • Bài 1: Bất phương trình số 1 nhị ẩn

(Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2 khác

Để coi câu nói. giải Toán 10 Bài 2 Chân trời phát minh không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Hàm số bậc hai

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Định lí côsin và tấp tểnh lí sin

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Tổng và hiệu của nhị vectơ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Mô miêu tả và trình diễn tài liệu bên trên những bảng và biểu đồ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Dùng bảng tính nhằm tính những số đặc thù của khuôn mẫu số liệu thống kê

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Giải bất phương trình bậc nhị một ẩn

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp ý và tổ hợp

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Đường trực tiếp nhập mặt mũi phẳng lì toạ độ

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Xác suất của trở nên cố

  Xem chi tiết

 • (Chân trời sáng sủa tạo) Giải Toán 10 Bài 2: Vẽ phụ thân đàng conic vì chưng ứng dụng Geogebra

  Xem chi tiết

(Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2 khác

Để coi câu nói. giải Toán 10 Bài 2 Cánh diều không giống, các bạn nhập tên bài hoặc Xem chi tiết.

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Hàm số bậc nhị. Đồ thị hàm số bậc nhị và ứng dụng

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Giải tam giác. Tính diện tích S tam giác

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Hoán vị. Chỉnh hợp

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Các số đặc thù đo xu thế trung tâm cho tới khuôn mẫu số liệu ko ghép nhóm

  Xem chi tiết

 • (Cánh diều) Giải Toán 10 Bài 2: Biểu thức tọa phỏng của những phép tắc toán vectơ

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Giải Toán 10 Bài 2: Tập hợp ý sách cũ

Đã đem câu nói. giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học