giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Sắp cho tới tôi tiếp tục nộp chi phí thuế nhập ngân sách non sông vị kiểu dáng năng lượng điện tử, vậy nên tôi cần phải chỉ dẫn cơ hội điền khuôn giấy má nộp chi phí nhập tình huống này? – Minh Anh (Quảng Nam).

1. Mẫu số C1-02/NS giấy má nộp chi phí nhập Ngân sách Nhà nước năm 2023 và chỉ dẫn dùng khuôn này

Mẫu số C1-02/NS giấy má nộp chi phí nhập Ngân sách Nhà nước năm 2023 và chỉ dẫn dùng khuôn này

Bạn đang xem: giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Mẫu số: C1-02/NS
(Ban hành tất nhiên Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Sở Tài chính)

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt[1] □       Chuyển Khoản[2] □

Loại tiền: [3]        VND □       USD □          Khác:………...

Mã hiệu: ………

Số: ……………

Số tham ô chiếu:…………………

Người nộp thuế: …………………………………………………….. Mã số thuế: ................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

……………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:...............

Người nộp thay: ..........................................................................................................

Địa chỉ: ........................................................................................................................

……………………………………… Quận/Huyện: …………………… Tỉnh, TP:...............

Đề nghị NH/ KBNN:[4] ……………………….. trích TK số:[4] ………………………. hoặc thu chi phí mặt mày để nộp NSNN theo:[5]         TK thu NSNN □      TK tạm thời thu □        TK tịch thu trả thuế GTGT □

vào tài Khoản của KBNN:[6] ……………………………………….  Tỉnh, TP: ....................

Mở bên trên NH ủy nhiệm thu:[7] ..............................................................................................

Nộp theo gót văn phiên bản của ban ngành đem thẩm quyền:[8] Kiểm toán non sông □     Thanh tra tài chủ yếu □

                                                               Thanh tra nhà nước □ Cơ quan liêu đem thẩm quyền không giống □

Tên ban ngành vận hành thu:[9].........................................................................................................

Phần dành riêng cho những người nộp thuế ghi

Phần giành riêng cho NH ủy nhiệm thu/ NH kết hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/ Số đưa ra quyết định / Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung những Khoản nộp NSNN[10]

Số nguyên vẹn tệ

Số chi phí VND[11]

Mã chương

Mã tè Mục

Tổng cộng

Tổng số chi phí ghi vị chữ[12]: ........................................................................................

...................................................................................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: ………………………..

Mã ĐBHC: ………………………..

Xem thêm: ảnh báo hồng chất

Nợ TK: …………………….

Có TK: ……………………..

NGƯỜI NỘP TIỀN[13]
Ngày... mon... năm 2023

NGÂN HÀNG/ KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày... mon... năm...

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(Ghi chức vụ, ký, chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)


[1] Nếu người nộp thuế lựa chọn kiểu dáng nộp thuế vị chi phí mặt mày thì điền vệt X nhập dù này.

[2] Nếu người nộp thuế lựa chọn kiểu dáng nộp thuế vị giao dịch chuyển tiền thì điền vệt X nhập dù này.

[3] Người nộp thuế điền vệt X nhập dù “VND” trên giấy tờ nộp chi phí nhập tình huống người nộp thuế đem nhiệm vụ nộp chi phí nhập ngân sách non sông bằng đồng nguyên khối VN.

- Người nộp thuế điền vệt X nhập dù “USD” hoặc ghi vấn đề loại nước ngoài tệ không giống trên giấy tờ nộp chi phí nhập tình huống người nộp thuế đem nhiệm vụ nộp chi phí nhập ngân sách non sông bằng đồng nguyên khối Đô la Mỹ hoặc nước ngoài tệ không giống theo gót quy quyết định của pháp lý.

[4] Người nộp thuế điền vấn đề ngân hàng và thông tin tài khoản theo gót list tiếp tục ĐK nhằm nộp thuế năng lượng điện tử.

[5] Người nộp thuế lựa chọn dù “TK thu NSNN” hoặc “TK tịch thu trả thuế GTGT” như sau:

- Chọn dù “TK thu NSNN” so với tình huống nộp những khoản chi phí thuế, chi phí lờ lững nộp, chi phí trị hoặc những khoản nộp không giống nhập ngân sách non sông.

- Chọn dù “TK tịch thu trả thuế GTGT” so với tình huống nộp trả lại ngân sách non sông số chi phí thuế độ quý hiếm tăng thêm đang được trả theo gót đưa ra quyết định của ban ngành đem thẩm quyền hoặc người nộp thuế tự động trị hiện nay đang được trả sai đối với quy định; ko bao hàm nộp trả lại số chi phí thuế độ quý hiếm tăng thêm đang được trả theo gót tình huống nộp sai, nộp quá.

[6] Người nộp thuế lựa chọn thương hiệu ban ngành ngân khố non sông tiêu thụ khoản thu bên trên hạng mục ban ngành ngân khố non sông.

[7] Chọn thương hiệu ngân hàng ủy nhiệm thu ứng với ban ngành ngân khố non sông đang được lựa chọn bên trên hạng mục vì thế khối hệ thống hỗ trợ.

[8] - Người nộp thuế điền vấn đề nộp theo gót văn phiên bản của ban ngành đem thẩm quyền (nếu có): Chọn một trong số dù ứng với ban ngành phát hành là “Kiểm toán căn nhà nước”, “Thanh tra Chính phủ”, “Thanh tra Tài chính”, “Cơ quan liêu đem thẩm quyền khác”.

- Trường hợp ý tiến hành nộp thuế theo gót đưa ra quyết định của ban ngành thuế những cung cấp thì lựa chọn dù “Cơ quan liêu đem thẩm quyền khác”.

[9] Hệ thống tiếp tục tự động hóa hiển thị thương hiệu ban ngành thuế vận hành thẳng người nộp thuế. Trường hợp ý khoản thu nằm trong ban ngành thuế không giống vận hành, người nộp thuế lựa chọn lại thương hiệu ban ngành vận hành thu nhập hạng mục ban ngành thuế.

[10] Người nộp truy vấn khoản nên nộp bên trên khối hệ thống nộp thuế năng lượng điện tử và lựa chọn một hoặc một vài khoản nộp nhập list khoản nộp được hiện trên khối hệ thống. Người nộp thuế hoàn toàn có thể sửa vấn đề số tiền bạc từng khoản nộp.

Trường hợp ý đột biến khoản nộp chưa tồn tại nhập list những khoản nên nộp hiện trên khối hệ thống, người nộp nhập hạng mục “Các khoản nộp ngân sách căn nhà nước” nhằm lựa chọn khoản nộp tương thích và khai vấn đề về số chi phí nộp ngân sách non sông.

Trường hợp ý nộp thuế, chi phí dùng khu đất, lệ phí trước bạ, khoản nộp không giống tương quan cho tới ĐK gia sản, người nộp kê khai tăng vấn đề nhập dù nội dung khoản nộp ngân sách non sông như: địa điểm tòa nhà, lô đất; loại phương tiện đi lại, thương hiệu, số loại, color tô, số sườn, số máy của sản phẩm cất cánh, tàu thuyền, xe hơi, xe cộ máy.

Trường hợp ý nộp theo gót văn phiên bản của ban ngành đem thẩm quyền, người nộp kê khai tăng vấn đề thương hiệu ban ngành đem thẩm quyền phát hành văn phiên bản.

[11] Người nộp thuế ghi theo gót số chi phí thực nộp.

[12] Trường hợp ý nộp chi phí vị VND thì ghi bằng văn bản theo gót tổng số chi phí VND; tình huống nộp chi phí vị nước ngoài tệ thì ghi bằng văn bản theo gót tổng số nguyên vẹn tệ và loại nước ngoài tệ.

[13] Người nộp tiến hành ký năng lượng điện tử nhập tối thiểu 1 trong các 3 địa điểm của những người nộp tiền/ kế toán tài chính trưởng/ thủ trưởng đơn vị chức năng và gửi giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bên trên khối hệ thống nộp thuế năng lượng điện tử.

Danh sách văn phiên bản Trung ương tiên tiến nhất [Cập nhật liên tiếp và kịp thời]

Mẫu số C1-02/NS giấy má nộp chi phí nhập Ngân sách Nhà nước năm 2023 (Ảnh minh họa - Nguồn kể từ Internet)

2. Trường hợp ý dùng khuôn số C1-02/NS

Trường hợp ý người nộp thuế nộp vị kiểu dáng nộp thuế năng lượng điện tử bên trên Cồng vấn đề năng lượng điện tử của Tổng viên thuế vị thông tin tài khoản thanh toán thuế năng lượng điện tử được ban ngành thuế cung cấp (theo quy quyết định bên trên Thông tư 110/2015/TT-BTC) thì kê khai vấn đề ví dụ bên trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo gót khuôn nêu bên trên Mục 1 bên trên (mẫu số C1-02/NS phát hành tất nhiên Thông tư 84/2016/TT-BTC).

3. Bảng kê nộp thuế

Trường hợp ý người nộp thuế nộp tại quầy thanh toán của ngân hàng kết hợp thu, ngân hàng ủy nhiệm thu và nộp thuế vị chi phí mặt mày bên trên quầy thanh toán của ban ngành ngân khố non sông thì dùng bảng kê nộp thuế. Quý người sử dụng coi cụ thể bảng kê nộp thuế >> TẠI ĐÂY.

Xem thêm: người giám hộ là gì