hệ số lương trung cấp

Cho hỏi: Thống kê viên trung cấp cho được vận dụng thông số lộc công chức loại bao nhiêu theo gót quy toan của pháp lý hiện nay nay? Nhiệm vụ của tổng hợp viên trung cấp cho được quy toan như vậy nào? - thắc mắc của anh ý Quốc chỉ bảo (Tiền Giang)

Thống kê viên trung cấp cho nằm trong công chức loại mấy?

Theo quy toan bên trên Phụ lục phát hành tất nhiên Nghị toan 204/2004/NĐ-CP (được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật vì như thế điểm khoản 2 Điều 1 Nghị toan 17/2013/NĐ-CP) quy toan về những ngạch công chức loại B như sau:

Bạn đang xem: hệ số lương trung cấp

công chức loại B

Như vậy, theo gót quy toan nêu bên trên thì ngạch tổng hợp viên trung cấp cho nằm trong công chức loại B.

Thống kê viên trung cấp cho được vận dụng thông số lộc công chức là bao nhiêu?

Theo quy toan bên trên Bảng 2 Bảng lộc trình độ chuyên môn, nhiệm vụ so với cán cỗ, công chức trong số phòng ban giang san phát hành tất nhiên Nghị toan 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung cập nhật vì như thế điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị toan 17/2013/NĐ-CP) thì tổng hợp viên trung cấp cho được vận dụng thông số lộc công chức loại B, kể từ thông số lộc 1,86 cho tới thông số lộc 4,06.

Theo khoản 2 Điều 3 Nghị toan 38/2019/NĐ-CP quy toan về nút lộc hạ tầng như sau:

Mức lộc cơ sở
1. Mức lộc hạ tầng dùng để làm căn cứ:
a) Tính nút lộc trong số bảng lộc, nút phụ cấp cho và triển khai những cơ chế không giống theo gót quy toan của pháp lý so với những đối tượng người sử dụng quy toan bên trên Điều 2 Nghị toan này;
b) Tính nút sinh hoạt phí, sinh hoạt phí theo gót quy toan của pháp luật;
c) Tính những khoản trích và những cơ chế thừa hưởng theo gót nút lộc hạ tầng.
2. Từ ngày thứ nhất mon 7 năm 2019, nút lộc hạ tầng là 1 trong những.490.000 đồng/tháng.
3. nhà nước trình Quốc hội đánh giá kiểm soát và điều chỉnh nút lộc hạ tầng thích hợp năng lực ngân sách giang san, chỉ số giá chỉ chi tiêu và sử dụng và vận tốc phát triển kinh tế tài chính của nước nhà.

Như vậy, với nút lộc hạ tầng thời điểm hiện tại là 1 trong những.490.000 đồng thì nút lộc của tổng hợp viên trung cấp cho (công chức loại B) được xem như sau:

Hệ số lương

Công chức loại B

Mức lộc từ thời điểm ngày 01/7/2019

(Đơn vị tính: VND)

Bậc 1

1,86

2.771.400

Bậc 2

2,06

3.069.400

Bậc 3

2,26

3.367.400

Bậc 4

2,46

3.665.400

Bậc 5

2,66

3.963.400

Bậc 6

2,86

4.261.400

Bậc 7

3,06

4.559.400

Bậc 8

3,26

4.857.400

Bậc 9

3,46

5.155.400

Bậc 10

3,66

5.453.400

Bậc 11

3,86

5.751.400

Bậc 12

4,06

6.079.400

Tuy nhiên, nút lộc hạ tầng tiếp tục tăng từ là 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng Tính từ lúc ngày 01/7/2023 theo gót khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 về dự trù ngân sách giang san năm 2023 bởi Quốc hội phát hành, cụ thể:

Hệ số lương

Xem thêm: kiểu tóc ngang vai

Công chức loại B

Mức lộc từ thời điểm ngày 01/7/2023

(Đơn vị tính: VND)

Bậc 1

1,86

3.348.000

Bậc 2

2,06

3.708.000

Bậc 3

2,26

4.068.000

Bậc 4

2,46

4.428.000

Bậc 5

2,66

4.788.000

Bậc 6

2,86

5.148.000

Bậc 7

3,06

5.508.000

Bậc 8

3,26

5.868.000

Bậc 9

3,46

6.228.000

Bậc 10

3,66

6.588.000

Bậc 11

3,86

6.948.000

Bậc 12

4,06

7.308.000

thống kê viên trung cấp

Thống kê viên trung cấp cho được vận dụng thông số lộc công chức loại bao nhiêu group nào là theo gót quy toan hiện nay nay? (Hình kể từ Internet)

Nhiệm vụ của tổng hợp viên trung cấp cho được quy toan như vậy nào?

Theo tè mục 2 Mục V Tiêu chuẩn chỉnh nhiệm vụ những ngạch công chức ngành tổng hợp bởi Sở trưởng Sở Nội vụ phát hành tất nhiên Quyết toan 03/2008/QĐ-BNV quy toan như sau:

V. THỐNG KÊ VIÊN TRUNG CẤP (TƯƠNG ĐƯƠNG NGẠCH CÁN SỰ)
1. Chức trách
Thống kê viên trung cấp cho là công chức trình độ chuyên môn nhiệm vụ tổng hợp nhập khối hệ thống tổng hợp giang san, triển khai một hoặc số việc làm ví dụ nhập sinh hoạt tích lũy, tổ hợp, phân tách, thông dụng và lưu lưu giữ vấn đề tổng hợp bởi điều khiển uỷ thác nhập phạm vi được cắt cử.
2. Nhiệm vụ
- Thu thập vấn đề tổng hợp qua loa report tổng hợp, khảo sát tổng hợp, khai quật làm hồ sơ ĐK hành chủ yếu và qua loa những mẫu mã khác;
- Xử lý, tổ hợp vấn đề tổng hợp theo gót phần việc được giao;
- Phổ phát triển thành, lưu lưu giữ và khối hệ thống hóa vấn đề tổng hợp nằm trong phạm vi được phân công;
- Theo dõi, đánh giá, đôn đốc những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, công ty, hộ mái ấm gia đình và cá thể triển khai việc cung ứng những vấn đề tổng hợp nằm trong nghành được cắt cử theo gót quy toan của luật Thống kê và những văn bạn dạng pháp quy không giống.
3. Tiêu chuẩn chỉnh về năng lực:
- Có năng lực song lập, dữ thế chủ động và khả năng thạo nhằm triển khai chất lượng tốt những trách nhiệm trình độ chuyên môn về tổng hợp nhập phạm vi được phân công;
- Có cách thức tuyên truyền, chuyển động quần chúng nhập cuộc nhập những sinh hoạt tổng hợp.
- Có năng lực thao tác làm việc tập dượt thể, kết hợp, tiếp xúc xử sự chất lượng tốt với những tổ chức triển khai, cá thể nhập quy trình triển khai trách nhiệm về công tác làm việc thống kê;
4. Tiêu chuẩn chỉnh về trình độ:
- Tốt nghiệp trung cấp cho chuyên nghiệp ngành tổng hợp, nếu như chất lượng tốt nghiệp trung cấp cho chuyên nghiệp ngành không giống thì nên qua loa khóa đào tạo và huấn luyện nhiệm vụ tổng hợp theo gót công tác quy toan của Tổng viên Thống kê;
- Có chuyên môn A một trong các năm nước ngoài ngữ thông thườn (Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức);
- Sử dụng thạo máy vi tính đáp ứng mang lại việc làm trình độ chuyên môn.

Như vậy, tổng hợp viên trung cấp cho triển khai những trách nhiệm sau đây:

- Thu thập vấn đề tổng hợp qua loa report tổng hợp, khảo sát tổng hợp, khai quật làm hồ sơ ĐK hành chủ yếu và qua loa những mẫu mã khác;

- Xử lý, tổ hợp vấn đề tổng hợp theo gót phần việc được giao;

- Phổ phát triển thành, lưu lưu giữ và khối hệ thống hóa vấn đề tổng hợp nằm trong phạm vi được phân công;

- Theo dõi, đánh giá, đôn đốc những tổ chức triển khai, đơn vị chức năng, công ty, hộ mái ấm gia đình và cá thể triển khai việc cung ứng những vấn đề tổng hợp nằm trong nghành được cắt cử theo gót quy toan của luật Thống kê và những văn bạn dạng pháp quy không giống.

Xem thêm: hình ảnh 4k