khco3 có lưỡng tính không

Câu hỏi:

29/02/2020 3,709

D. Mg(OH)2

Bạn đang xem: khco3 có lưỡng tính không

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho những hóa học (hay dung dịch) sau: HCl, C2H5OH, H2, NaOH, NaCl. Số hóa học (hay dung dịch) với kĩ năng ứng dụng được với glyxin (điều kiện thích hợp) là

A. 3

B. 5.

C. 2.

D. 4.  

Câu 2:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập hỗn hợp FeCl2 sau phản xạ nhận được nhị hóa học kết tủa.

(b) Kim loại Cu ứng dụng với hỗn hợp láo lếu thích hợp NaNO3 và H2SO4 (loãng).

(c) Hỗn thích hợp Cu, Fe3O4 với số mol đều bằng nhau tan không còn nội địa.

(d) Cho bột Cu nhập lượng dư hỗn hợp FeCl3, nhận được hỗn hợp chứa chấp nhị muối bột.

(e) Hỗn thích hợp Al và Na2O (tỉ lệ mol ứng là 2 : 1) tan trọn vẹn nội địa dư.

(f) Cho Ba dư nhập hỗn hợp Al2(SO4)3 sau phản xạ nhận được nhị hóa học kết tủa.

Số tuyên bố đích thị là

A. 3

B. 5

C. 4.

D. 6.

Câu 3:

Cho sơ đồ dùng phản ứng: (X)2NaOH Đinatri glutamat (Y) + C2H5OH + CH3OH.

Phát biểu này tại đây đúng?

A. X có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn

B. Muối Y được dùng thực hiện bột ngọt

C. X với công thức phân tử là C9H17O4N

Xem thêm: cánh rừng trong nắng lớp 3

D. Trong X chứa chấp cả links ion và links nằm trong hóa trị

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau

1. Các peptit đều phải sở hữu phản xạ color biure.

2. Fructozơ với phản xạ với AgNO3/NH3 tạo ra Ag.

3. Đốt cháy trọn vẹn este no, đơn chức, mạch hở nhận được CO2 và H2O số mol đều bằng nhau.

4. Mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật đều nhẹ nhàng rộng lớn nước, khi đun rét thì tan nội địa.

5. Thuỷ phân protein tự axit hoặc kiềm khi đun rét chỉ nhận được một láo lếu thích hợp những amino axit.

    6. Phân tử khối của một amino axit (gồm 1 chức -NH2 và 1 chức -COOH) luôn luôn là số lẻ.

    7. Các amino axit đều tan nội địa.

Số tuyên bố đích thị là

A. 6.

B. 5

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Kim loại Fe phản xạ được với hỗn hợp này sau đây?

A. CuSO4

B. FeCl2

C. Na2CO3

D.  KNO3

Câu 6:

Cho 0,15 mol láo lếu thích hợp rắn X gồm Mg và Fe nhập hỗn hợp chứa chấp FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M nhận được hỗn hợp Y và 7,52 gam rắn bao gồm nhị sắt kẽm kim loại. Cho hỗn hợp AgNO3 dư nhập Y, nhận được 29,07 gam kết tủa. Nếu cho tới 0,15 mol X trên nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, thấy khí NO bay ra; đồngthời nhận được hỗn hợp Z có lượng tăng 4,98 gam đối với hỗn hợp ban sơ. Cô cạn hỗn hợp Z thu được lượng muối bột khan là

A. 32,26 gam

B. 33,86 gam

C. 30,24 gam

Xem thêm: con gai mat trinh co hien tuong gi

D. 33,06 gam