khi nối hai cực của nguồn với một mạch ngoài

Câu hỏi:

04/04/2020 51,057

B. 12W          

Bạn đang xem: khi nối hai cực của nguồn với một mạch ngoài

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Công suất của mối cung cấp năng lượng điện bằng:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên một đèn điện đem ghi: 3V-3W, năng lượng điện trở của đèn điện là:

A. 9Ω         

B. 3Ω       

C. 6Ω          

D. 12Ω

Câu 2:

Một giá buốt năng lượng điện khi được dùng với hiệu năng lượng điện thế 220V thì dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa giá buốt đem độ mạnh là 5A. sành rằng giá bán chi phí năng lượng điện là 1500 đồng/kW.h, nếu như thường ngày dùng giá buốt nhằm đun nước 10 phút, thì vô một mon (30 ngày) chi phí năng lượng điện nên trả mang đến việc này là

A. 8250 đồng         

B. 275 đồng        

C. 825 đồng           

D. 16500 đồng.

Câu 3:

Hai đèn điện đem những hiệu năng lượng điện thế ấn định nút theo lần lượt là U1U2. sành hiệu suất ấn định nút của nhì đèn điện tê liệt đều bằng nhau. Tỉ số thân thuộc năng lượng điện trở của những bóng đènR1R2 bằng

A. U1U2

B. U2U1

Xem thêm: địa lý 7 bài 5

C. U1U22

D. U2U12

Câu 4:

Một đèn điện đem ghi: 6V-3W, khi giắt đèn điện bên trên vô hiệu năng lượng điện thế 6V thì độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa đèn điện là:

A. 3A         

B. 6A        

C. 0,5A      

D. 18A

Câu 5:

Một giá buốt năng lượng điện đem ghi 120V - 480W, người tao dùng mối cung cấp năng lượng điện đem hiệu năng lượng điện thế 120V nhằm đun nước. Điện trở của giá buốt và độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện qua loa giá buốt bằng

A. 30Ω; 4A             

B. 0,25Ω; 4A          

C. 30Ω; 0,4A          

D. 0,25Ω; 0,4A

Câu 6:

Đặt một hiệu năng lượng điện thế U vô nhì đầu một năng lượng điện trở R thì dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua loa năng lượng điện trở đem độ mạnh I. Công suất toả nhiệt độ bên trên năng lượng điện trở này không thể tính vày công thức:

A. P=RI2

B. Phường = UI       

C. P=U2R

Xem thêm: sa pô là gì trong ngữ văn

D. P=R2I