làm lại căn cước công dân

Bạn đang xem: làm lại căn cước công dân

LĨNH VỰC TTHC

Chọn nghành giấy tờ thủ tục hành chính

Cấp lại thẻ Căn cước công dân (thực lúc này cung cấp huyện)

Lĩnh vực

Cấp, Quản lý thẻ căn cước công dân

Mức phỏng cung ứng công ty công trực tuyến

Thương Mại Dịch Vụ công trực tuyến một trong những phần

Trình tự động thực hiện

 • - Cách 1: Công dân cho tới vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục cung cấp Căn cước công dân hoặc trải qua Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an nhằm ĐK thời hạn, vị trí thực hiện giấy tờ thủ tục kiến nghị cung cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  Trường ăn ý công dân ko đầy đủ ĐK cung cấp lại thẻ Căn cước công dân thì kể từ chối tiêu thụ và nêu rõ rệt nguyên do. Trường ăn ý công dân đầy đủ ĐK cung cấp lại thì triển khai công việc sau.
  - Cách 2: Cán cỗ tiếp nhận vấn đề công dân lần kiếm vấn đề vô Cửa hàng tài liệu vương quốc về dân ở nhằm lập làm hồ sơ cung cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  - Trường ăn ý vấn đề công dân không tồn tại sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì dùng vấn đề của công dân vô hạ tầng tài liệu vương quốc về dân ở nhằm lập làm hồ sơ cung cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  - Trường ăn ý vấn đề công dân sở hữu sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh thì kiến nghị công dân xuất trình sách vở và giấy tờ pháp luật minh chứng nội dung thay cho thay đổi nhằm update, bổ sung cập nhật vấn đề vô làm hồ sơ cung cấp lại thẻ Căn cước công dân.
  - Cách 3: Tiến hành tiếp nhận vân tay, tự sướng chân dung của công dân.
  - Cách 4: In Phiếu tiếp nhận vấn đề Căn cước công dân gửi cho tới công dân đánh giá, ký xác nhận; in Phiếu update, sửa đổi vấn đề dân ở (nếu có) cho tới công dân đánh giá, ký xác nhận.
  - Cách 5: Thu lệ phí (nếu có), cung cấp giấy tờ hứa hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho tới công dân (Mẫu CC03 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Sở trưởng Sở Công an).
  - Thời lừa lọc tiếp nhận hồ sơ và thời hạn trả kết quả: Từ thứ hai cho tới loại 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).
  - Cách 6: Nhận sản phẩm thẳng bên trên phòng ban Công an điểm tiêu thụ làm hồ sơ hoặc trả qua loa đàng gửi trừng trị cho tới địa điểm theo đòi đòi hỏi.

Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp
 • 07 Ngày thực hiện việc + Trực tiếp bên trên trụ sở Công an hoặc Sở phận Một cửa ngõ cung cấp thị xã.
  + Cấp lưu động bên trên những vị trí quan trọng.
 • Trực tuyến
 • 07 Ngày thực hiện việc + Khai Tờ khai năng lượng điện tử bên trên trang vấn đề năng lượng điện tử công ty công trực tuyến;

Thành phần hồ nước sơ

Tên giấy tờ tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu tiếp nhận vấn đề Căn cước công dân (Mẫu CC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Sở trưởng Sở Công an). Mẫu CC02 tất nhiên TT66.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trường ăn ý vấn đề công dân sở hữu sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh đối với vấn đề vô hạ tầng tài liệu vương quốc về dân ở thì làm hồ sơ còn có:

Tên giấy tờ tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Phiếu update, sửa đổi vấn đề dân ở (Mẫu DC02 phát hành tất nhiên Thông tư số 104/2020/TT-BCA ngày 30/9/2020 của Sở trưởng Sở Công an). Mẫu DC02 tất nhiên TT104.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Giấy tờ pháp luật minh chứng nội dung thay cho thay đổi vấn đề công dân Bản chính: 1
Bản sao: 0

Căn cứ pháp lý

 • Quy tấp tểnh về biểu hình mẫu dùng vô công tác làm việc cung cấp, vận hành thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cửa hàng tài liệu vương quốc về dân cư Số: 66/2015/TT-BCA

 • Xem thêm: tòng phu hợp âm

  Quy tấp tểnh cụ thể một số trong những điều và giải pháp thực hiện Luật Căn cước công dân Số: 137/2015/NĐ-CP

 • Luật 59/2014/QH13 Số: 59/2014/QH13

 • Quy tấp tểnh nút thu, chính sách thu, nộp và vận hành lệ phí cung cấp Căn cước công dân Số: Thông tư 59/2019/TT-BTC

 • Sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15/12/2015 của Sở Công an quy tấp tểnh về biểu hình mẫu dùng vô công tác làm việc cung cấp, vận hành thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cửa hàng tài liệu vương quốc về dân cư Số: Thông tư số 41/2019/TT-BCA

 • Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/6/2021 của Sở Tài chủ yếu quy tấp tểnh nút thu một số trong những khoản phí, lệ phí nhằm mục tiêu tương hỗ, túa gỡ trở ngại cho tới đối tượng người sử dụng Chịu tác động vày dịch Covid-19 Số: 47/2021/TT-BTC

 • Nghị tấp tểnh 37/2021/NĐ-CP Số: 37/2021/NĐ-CP

 • Thông tư 59/2021/TT-BCA Số: 59/2021/TT-BCA

 • Thông tư 60/2021/TT-BCA Số: 60/2021/TT-BCA

Biểu mẫu

File mẫu:

 • Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01) Tải về
 • Phiếu tiếp nhận vấn đề căn cước công dân (ký hiệu là CC02) Tải về

Kết ngược thực hiện

Xem thêm: vai trò của giáo dục

 • Thẻ căn cước công dân
 • Giấy xác nhận số Chứng minh dân chúng, số Căn cước công dân (Mẫu CC07 phát hành tất nhiên Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Sở trưởng Sở Công an).