lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần

Tên thủ tục Giải quyết hưởng trọn BHXH một lần
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực xử lý hưởng trọn những chính sách bảo đảm xã hội
Cơ quan lại thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự động thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

Bạn đang xem: lãnh bảo hiểm xã hội 1 lần

NLĐ lập làm hồ sơ bám theo quy quyết định bên trên mục 9.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp mang lại cơ sở BHXH điểm trú ngụ.

Bước 2. Cơ quan lại BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và xử lý bám theo quy quyết định.

Bước 3. Nhận kết quả

NLĐ nhận thành quả xử lý, gồm: Quyết quyết định về sự việc hưởng trọn BHXH một lần; Bản quy trình đóng góp BHXH; Tiền trợ cấp cho.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: NLĐ nộp làm hồ sơ vày một trong những kiểu dáng sau:

- Qua thanh toán năng lượng điện tử: NLĐ ĐK nhận mã xác thực và gửi làm hồ sơ năng lượng điện tử cho tới Cổng tin tức năng lượng điện tử BHXH nước ta hoặc qua quýt Tổ chức I-VAN (nếu đang được ĐK dùng cty I-VAN); tình huống ko gửi làm hồ sơ giấy tờ thanh lịch format năng lượng điện tử thì gửi toàn cỗ làm hồ sơ giấy tờ mang lại cơ sở BHXH qua quýt cty bưu chủ yếu công ích;

- Qua cty bưu chủ yếu công ích;

- Trực tiếp bên trên cơ sở BHXH.

2. Nhận kết quả:

NLĐ nhận:

- Hồ sơ sách vở liên quan: theo như hình thức đang được ĐK (Trực tiếp bên trên cơ sở BHXH hoặc qua quýt cty bưu chủ yếu công ích hoặc qua quýt thanh toán năng lượng điện tử);

- Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp bên trên cơ sở BHXH hoặc trải qua cty bưu chủ yếu công ích hoặc trải qua thông tin tài khoản cá nhân;

+ Trường phù hợp ủy quyền cho tất cả những người không giống lĩnh thay cho, triển khai bám theo quy quyết định bên trên giấy tờ thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay cho những chính sách BHXH, trợ cấp cho thất nghiệp” hoặc bạn dạng chủ yếu Hợp đồng ủy quyền bám theo quy quyết định của pháp lý.

Thành phần hồ nước sơ

1. Trường phù hợp hưởng trọn BHXH một lần:

a) Bản chủ yếu Sổ BHXH.

b) Bản chủ yếu Đơn ý kiến đề xuất (Mẫu số 14-HSB).

c) Đối với những người đi ra quốc tế nhằm quyết định cư nên nộp tăng bạn dạng sao Giấy xác nhận của cơ sở sở hữu thẩm quyền về sự việc thôi quốc tịch nước ta hoặc bạn dạng dịch giờ Việt được xác thực hoặc công bệnh một trong những sách vở sau đây:

- Hộ chiếu tự quốc tế cấp cho.

- Thị thực của cơ sở quốc tế sở hữu thẩm quyền cấp cho sở hữu xác nhận việc được cho phép nhập cư với nguyên nhân quyết định cư ở quốc tế.

- Giấy tờ xác nhận về sự việc đang khiến giấy tờ thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; sách vở xác nhận hoặc thẻ thông thường trú, trú ngụ sở hữu thời hạn kể từ 05 năm trở lên trên của cơ sở quốc tế sở hữu thẩm quyền cấp cho.

d) Trường phù hợp bị giắt những dịch nguy nan cho tới tính mạng của con người như: Ung thư, bại liệt, xơ gan lì cổ chướng, phong, lao nặng trĩu, nhiễm HIV đang được gửi thanh lịch quá trình AIDS thì đạt thêm trích sao/tóm tắt làm hồ sơ bệnh tật thể hiện tại hiện tượng ko tự động đáp ứng được; nếu như bị giắt những dịch không giống thì thay cho vày Biên bạn dạng thẩm định nấc suy rời kể từ 81% KNLĐ trở lên trên của Hội đồng GĐYK thể hiện tại hiện tượng ko tự động đáp ứng được.

đ) Trường phù hợp thanh toán giao dịch phí GĐYK thì đạt thêm hóa đơn, bệnh kể từ thu tiền phí thẩm định tất nhiên bạn dạng chủ yếu bảng kê những nội dung thẩm định của hạ tầng triển khai GĐYK.

e) Bản chủ yếu Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân team sở hữu hưởng trọn phụ cấp cho điểm (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) so với người dân có thời hạn đáp ứng nhập Quân team trước thời điểm ngày 01/01/2007 bên trên địa phận sở hữu hưởng trọn phụ cấp cho điểm nhưng mà buột BHXH ko thể hiện tại không thiếu thốn vấn đề thực hiện địa thế căn cứ tính phụ cấp cho điểm.

2. Đối với những người làm việc là công dân quốc tế thao tác bên trên nước ta hưởng trọn BHXH một lần: Hồ sơ như nêu bên trên nội dung 1b, 1d, 1đ.

Xem thêm: trình độ văn hóa ghi đại học hay 12/12

Số lượng hồ nước sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

Tối nhiều 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày cơ sở BHXH nhận đầy đủ làm hồ sơ bám theo quy quyết định.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên khuôn đơn, khuôn tờ khai

- Đơn ý kiến đề xuất (Mẫu số 14-HSB)

- Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân team sở hữu hưởng trọn phụ cấp cho điểm (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020)


14_HSB.pdf

04B_HBQP.pdf

Yêu cầu, ĐK thực hiện

Điều 60, 77 Luật BHXH; Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, Điều 8 Nghị quyết định số 115/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 (22/6/2015);

- Nghị quyết định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị quyết định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị quyết định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị quyết định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị quyết định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA- BLĐTBXH (30/6/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

Xem thêm: tỉnh quảng ninh có bao nhiêu thành phố

Thông tin cậy thêm