lấy bảo hiểm xã hội 1 lần

Tên thủ tục Giải quyết tận hưởng BHXH một lần
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực xử lý tận hưởng những chính sách bảo đảm xã hội
Cơ quan lại thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự động thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

Bạn đang xem: lấy bảo hiểm xã hội 1 lần

NLĐ lập làm hồ sơ theo dõi quy toan bên trên mục 9.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp mang đến ban ngành BHXH điểm trú ngụ.

Bước 2. Cơ quan lại BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và xử lý theo dõi quy toan.

Bước 3. Nhận kết quả

NLĐ nhận thành quả xử lý, gồm: Quyết toan về sự tận hưởng BHXH một lần; Bản quy trình đóng góp BHXH; Tiền trợ cung cấp.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: NLĐ nộp làm hồ sơ tự một trong số kiểu dáng sau:

- Qua thanh toán năng lượng điện tử: NLĐ ĐK nhận mã xác thực và gửi làm hồ sơ năng lượng điện tử cho tới Cổng tin tức năng lượng điện tử BHXH nước ta hoặc qua quýt Tổ chức I-VAN (nếu vẫn ĐK dùng cty I-VAN); tình huống ko đem làm hồ sơ giấy tờ thanh lịch định hình năng lượng điện tử thì gửi toàn cỗ làm hồ sơ giấy tờ mang đến ban ngành BHXH qua quýt cty bưu chủ yếu công ích;

- Qua cty bưu chủ yếu công ích;

- Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH.

2. Nhận kết quả:

NLĐ nhận:

- Hồ sơ sách vở liên quan: theo như hình thức vẫn ĐK (Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH hoặc qua quýt cty bưu chủ yếu công ích hoặc qua quýt thanh toán năng lượng điện tử);

- Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH hoặc trải qua cty bưu chủ yếu công ích hoặc trải qua thông tin tài khoản cá nhân;

+ Trường thích hợp ủy quyền cho tất cả những người không giống lĩnh thay cho, tiến hành theo dõi quy toan bên trên giấy tờ thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay cho những chính sách BHXH, trợ cung cấp thất nghiệp” hoặc bạn dạng chủ yếu Hợp đồng ủy quyền theo dõi quy toan của pháp lý.

Thành phần hồ nước sơ

1. Trường thích hợp tận hưởng BHXH một lần:

a) Bản chủ yếu Sổ BHXH.

b) Bản chủ yếu Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB).

c) Đối với những người đi ra quốc tế nhằm toan cư nên nộp thêm thắt bạn dạng sao Giấy xác nhận của ban ngành đem thẩm quyền về sự thôi quốc tịch nước ta hoặc bạn dạng dịch giờ Việt được xác thực hoặc công bệnh một trong số sách vở sau đây:

- Hộ chiếu tự quốc tế cung cấp.

- Thị thực của ban ngành quốc tế đem thẩm quyền cung cấp đem xác nhận việc được chấp nhận nhập cư với nguyên nhân toan cư ở quốc tế.

- Giấy tờ xác nhận về sự đang khiến giấy tờ thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; sách vở xác nhận hoặc thẻ thông thường trú, trú ngụ đem thời hạn kể từ 05 năm trở lên trên của ban ngành quốc tế đem thẩm quyền cung cấp.

d) Trường thích hợp bị vướng những căn bệnh nguy nan cho tới tính mạng của con người như: Ung thư, bại liệt, xơ gan góc cổ chướng, phong, lao nặng nề, nhiễm HIV đã lấy thanh lịch quy trình AIDS thì đạt thêm trích sao/tóm tắt làm hồ sơ bệnh tật thể hiện tại hiện tượng ko tự động đáp ứng được; nếu như bị vướng những căn bệnh không giống thì thay cho tự Biên bạn dạng thẩm định nút suy hạn chế kể từ 81% KNLĐ trở lên trên của Hội đồng GĐYK thể hiện tại hiện tượng ko tự động đáp ứng được.

đ) Trường thích hợp giao dịch thanh toán phí GĐYK thì đạt thêm hóa đơn, bệnh kể từ thu tiền phí thẩm định tất nhiên bạn dạng chủ yếu bảng kê những nội dung thẩm định của hạ tầng tiến hành GĐYK.

e) Bản chủ yếu Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân group đem tận hưởng phụ cung cấp chống (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) so với người dân có thời hạn đáp ứng nhập Quân group trước thời điểm ngày 01/01/2007 bên trên địa phận đem tận hưởng phụ cung cấp chống nhưng mà bong BHXH ko thể hiện tại khá đầy đủ vấn đề thực hiện địa thế căn cứ tính phụ cung cấp chống.

2. Đối với những người làm việc là công dân quốc tế thao tác làm việc bên trên nước ta tận hưởng BHXH một lần: Hồ sơ như nêu bên trên nội dung 1b, 1d, 1đ.

Xem thêm: bảo hiểm khoản vay là gì

Số lượng hồ nước sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

Tối nhiều 05 ngày thao tác làm việc Tính từ lúc ngày ban ngành BHXH nhận đầy đủ làm hồ sơ theo dõi quy toan.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên kiểu mẫu đơn, kiểu mẫu tờ khai

- Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB)

- Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân group đem tận hưởng phụ cung cấp chống (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020)


14_HSB.pdf

04B_HBQP.pdf

Yêu cầu, ĐK thực hiện

Điều 60, 77 Luật BHXH; Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, Điều 8 Nghị toan số 115/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 (22/6/2015);

- Nghị toan số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị toan số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị toan số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị toan số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị toan số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA- BLĐTBXH (30/6/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết toan số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết toan số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết toan số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết toan số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết toan số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

Xem thêm: phân tích bài chị em thúy kiều

Thông tin cẩn thêm