luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Hiện ni, Luật Phòng cháy và trị cháy với những văn phiên bản quy phạm pháp lý này chỉ dẫn đua hành? – Văn Minh (TP. Hà Nội).

Bạn đang xem: luật phòng cháy chữa cháy mới nhất

Tính cho tới thời khắc thời điểm hiện tại, vận dụng những Luật chống cháy và trị cháy, văn phiên bản quy phạm pháp lý chỉ dẫn (còn hiệu lực) sau đây:

I. Luật Phòng cháy và trị cháy

1. Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 04/10/2001).

2. Luật số 40/2013/QH13 sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật Phòng cháy và trị cháy 2001 (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/7/2014).

II. Nghị lý thuyết dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

3. Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP quy ấn định việc kết hợp đằm thắm Sở Công an với Sở Quốc chống vô tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc chống cháy và trị cháy so với hạ tầng quốc chống (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/10/2011).

4. Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP quy ấn định về bảo đảm cháy, nổ đề nghị (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/4/2018).

5. Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP quy ấn định cụ thể một số trong những điều và phương án thực hiện Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật Phòng cháy và trị cháy (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 10/01/2021).

6. Nghị ấn định 97/2021/NĐ-CP sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Nghị ấn định 23/2018/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/12/2021).

7. Nghị ấn định 144/2021/NĐ-CP quy ấn định xử trị vi phạm hành chủ yếu vô nghành nghề dịch vụ bình yên, trật tự động, an toàn và đáng tin cậy xã hội; chống, kháng tệ nàn xã hội; chống cháy, trị cháy; cứu giúp nàn, cứu giúp hộ; chống, kháng đấm đá bạo lực mái ấm gia đình (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 01/01/2022).

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn phiên bản chỉ dẫn mới mẻ nhất

Luật Phòng cháy trị và trị cháy

Luật Phòng cháy và trị cháy và những văn phiên bản chỉ dẫn mới mẻ nhất

III. Thông tư và Thông tư liên tịch phía dẫn Luật Phòng cháy và trị cháy

8. Thông tư liên tịch 144/2002/TTLT/BNNPTNT-BCA-BQP chỉ dẫn việc kết hợp Một trong những lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân team vô công tác làm việc bảo đảm rừng (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 28/12/2002).

9. Thông tư liên tịch 03/2014/TTLT- BCA-BQP quy ấn định cụ thể một số trong những điều của Nghị ấn định 78/2011/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 23/10/2014).

10. Thông tư 57/2015/TT-BCA chỉ dẫn về chuẩn bị phương tiện đi lại chống cháy và trị cháy so với phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 06/01/2016).

11. Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

12. Thông tư 149/2020/TT-BCA quy ấn định cụ thể một số trong những điều và phương án thực hiện Luật Phòng cháy và trị cháy và Luật sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một số trong những điều của Luật Phòng cháy và trị cháy và Nghị ấn định 136/2020/NĐ-CP (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 20/02/2021).

13. Thông tư 04/2021/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn một số trong những chính sách so với người được điều động, kêu gọi thẳng trị cháy, đáp ứng trị cháy, member team dân chống, team chống cháy và trị cháy hạ tầng và thường xuyên ngành nhập cuộc huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy và trị cháy (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 15/8/2021).

Xem thêm: cách làm cơm mẻ

14. Thông tư 17/2021/TT-BCA quy ấn định về vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy và cứu giúp nàn, cứu nạn (bắt đầu với hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày 22/3/2021).

Các việc làm về Phòng cháy và trị cháy vô hoạt động và sinh hoạt của doanh nghiệp:

>> Thương hiệu nằm trong diện vận hành về chống cháy và trị cháy

>> Thương hiệu có nguy hiểm đến tính mạng về cháy, nổ

>> Xây dựng nội quy và sơ đồ gia dụng về an toàn và đáng tin cậy chống cháy, trị cháy

>> Xây dựng và thực luyện phương án chống cháy, trị cháy

>> Thành lập và điều động lực lượng chống cháy, trị cháy cơ sở

>> Kiểm ấn định phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Kiểm tra an toàn và đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy

>> Huấn luyện, tu dưỡng nhiệm vụ chống cháy, trị cháy

>> Báo cáo công tác làm việc vận hành, bảo vệ, bảo trì phương tiện đi lại chống cháy, trị cháy

>> Lập làm hồ sơ vận hành, theo gót dõi hoạt động và sinh hoạt chống cháy, trị cháy

>> chỉ quản ngại, bảo trì phương tiện đi lại trị cháy thông dụng

>> chỉ quản ngại, bảo trì khối hệ thống báo cháy, trị cháy

>> Tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động và sinh hoạt của hạ tầng ko đáp ứng an toàn và đáng tin cậy về chống cháy, trị cháy

Xem thêm: hình avatar cặp đôi ngầu