lý thuyết lý 11

Tổng phù hợp kiến thức và kỹ năng nhập bài học kinh nghiệm bao hàm công thức tính, lăm le luật, lăm le lý và cách thức thực hiện bài xích Vật lý 11. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức chất lượng, nếu như cần thiết tương hỗ, vui mừng lòng gửi gmail về địa chỉ: [email protected]

Bạn đang xem: lý thuyết lý 11

Chương 1: Điện tích. Điện trường

Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông Bài 2: Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn năng lượng điện tích Bài 3: Điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện Bài 4: Công của lực điện Bài 5: Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế Bài 6: Tụ điện

Chương 2: Dòng năng lượng điện ko đổi

Bài 7: Dòng năng lượng điện ko thay đổi. Nguồn điện Bài 8: Điện năng. Công suất điện Bài 9: Định luật Ôm so với toàn mạch Bài 10: Ghép những mối cung cấp năng lượng điện trở thành bộ Bài 11: Phương pháp giải một vài bài xích toàn về toàn mạch

Chương 3: Dòng năng lượng điện trong số môi trường

Bài 13: Dòng năng lượng điện nhập kim loại Bài 14: Dòng năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân Bài 15: Dòng năng lượng điện nhập hóa học khí Bài 16: Dòng năng lượng điện nhập chân không Bài 17: Dòng năng lượng điện nhập hóa học phân phối dẫn

Chương 4: Từ trường

Bài 19: Từ trường Bài 20: Lực kể từ. Cảm ứng từ Bài 21: Từ ngôi trường của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy trong số chão dẫn sở hữu hình dạng đặc biệt Bài 22: Lực lo-ren-xơ

Chương 5:Cảm ứng năng lượng điện từ

Bài 23: Từ ngôi trường. Cảm ứng năng lượng điện từ Bài 24: Suất năng lượng điện động cảm ứng Bài 25: Tự cảm

Xem thêm: cách làm cơm mẻ

Chương 6: Khúc xạ ánh sáng

Bài 26: Khúc xạ ánh sáng Bài 27: Phản xạ toàn phần

chương 7: Mắt. Các khí cụ quang

Bài 28: Lăng kính Bài 29: Thấu kính mỏng Bài 30: Giải câu hỏi về hệ thấu kính Bài 31: Mắt Bài 32: Kính lúp Bài 33: Kính hiển vi Bài 34: Kính thiên văn

Lý thuyết cơ vật lý lớp 11

 • Chương 1: Điện tích. Điện trường
 • Bài 1: Điện tích. Định luật Cu-lông
 • Bài 2: Thuyết êlectron. Định luật bảo toàn năng lượng điện tích
 • Bài 3: Điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện
 • Bài 4: Công của lực điện
 • Bài 5: Điện thế. Hiệu năng lượng điện thế
 • Bài 6: Tụ điện
 • Chương 2: Dòng năng lượng điện ko đổi
 • Bài 7: Dòng năng lượng điện ko thay đổi. Nguồn điện
 • Bài 8: Điện năng. Công suất điện
 • Bài 9: Định luật Ôm so với toàn mạch
 • Bài 10: Ghép những mối cung cấp năng lượng điện trở thành bộ
 • Bài 11: Phương pháp giải một vài bài xích toàn về toàn mạch
 • Chương 3: Dòng năng lượng điện trong số môi trường
 • Bài 13: Dòng năng lượng điện nhập kim loại
 • Bài 14: Dòng năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân
 • Bài 15: Dòng năng lượng điện nhập hóa học khí
 • Bài 16: Dòng năng lượng điện nhập chân không
 • Bài 17: Dòng năng lượng điện nhập hóa học phân phối dẫn
 • Chương 4: Từ trường
 • Bài 19: Từ trường
 • Bài 20: Lực kể từ. Cảm ứng từ
 • Bài 21: Từ ngôi trường của dòng sản phẩm năng lượng điện chạy trong số chão dẫn sở hữu hình dạng đặc biệt
 • Bài 22: Lực lo-ren-xơ
 • Chương 5:Cảm ứng năng lượng điện từ
 • Bài 23: Từ ngôi trường. Cảm ứng năng lượng điện từ
 • Bài 24: Suất năng lượng điện động cảm ứng
 • Bài 25: Tự cảm
 • Chương 6: Khúc xạ ánh sáng
 • Bài 26: Khúc xạ ánh sáng
 • Bài 27: Phản xạ toàn phần
 • chương 7: Mắt. Các khí cụ quang
 • Bài 28: Lăng kính
 • Bài 29: Thấu kính mỏng
 • Bài 30: Giải câu hỏi về hệ thấu kính
 • Bài 31: Mắt
 • Bài 32: Kính lúp
 • Bài 33: Kính hiển vi
 • Bài 34: Kính thiên văn

+ Mở rộng lớn coi đẫy đủ

Xem thêm: kiểu tóc ngang vai