mẫu công văn giải trình

Bạn đang xem: mẫu công văn giải trình

Công văn là văn phiên bản được sử dụng thực hiện phương tiện đi lại trao thay đổi trong những cơ sở, công ty, cá thể, thân thiện cấp cho bên trên với cấp cho bên dưới vô và một cơ sở, tổ chức triển khai. Trong số đó, Công văn giải trình là loại Công văn được dùng kha khá thịnh hành.

1. Công văn giải trình dùng để làm thực hiện gì?

Công văn giải trình của những công ty được dùng nhằm trình diễn, lý giải về một yếu tố nào là bại liệt khi đem đòi hỏi.

Một số Công văn giải trình thông thường người sử dụng vô công ty như: Công văn giải trình với quý khách hàng, Công văn giải trình về chậm rì rì nộp chi phí bảo đảm xã hội, tiến trình dự án công trình đầu tư; Công văn giải trình với cơ sở thuế,…

Theo bại liệt, một phiên bản Công văn giải trình tiếp tục bao gồm những phần:

- Phần ngỏ đầu: Ngày, mon, năm, lập khuôn mẫu Công văn; Công văn giải trình về yếu tố gì? Gửi cho tới cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể nào?...

Các vấn đề của đối tượng người tiêu dùng thực hiện Công văn giải trình (tên công ty, vấn đề người đại diện thay mặt bám theo pháp lý bao gồm thương hiệu, chức vụ…, số điện thoại thông minh,…)

- Phần nội dung Công văn giải trình: Trong phần nội dung này ghi rõ rệt công ty giải trình về yếu tố gì, bám theo đòi hỏi hoặc Công văn số bao nhiêu; trình diễn nội giải quyết trình và những tư liệu tất nhiên (nếu có) nhằm thực hiện rõ rệt nội dung cần thiết giải trình

- Phần kết Công văn giải trình: Cam kết nội dung trình diễn phía trên là trúng và Chịu đựng trọn vẹn trách móc nhiệm trước pháp lý.

mau cong nài giai trinh

6 khuôn mẫu Công văn giải trình từng công ty nên biết (Ảnh minh họa)

2. Các Mẫu Công văn giải trình được dùng nhiều vô doanh nghiệp

2.1 Mẫu Công văn giải trình chung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc…………………………….)

            Kính gửi: ……………[Tên cơ sở tiêu thụ đơn giải trình]……..

- Tên doanh nghiệp: …………………………………………….

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………...

- Số năng lượng điện thoại: …………………. Số Fax: ……………………..

- Mã số thuế: …………………………………………………….

- Đại diện bám theo pháp luật: Ông/Bà…………… Chức vụ: ……………….

- Ngành nghề ngỗng kinh doanh: ………………………………………

Nội giải quyết trình: [Ghi rõ rệt giải trình về yếu tố gì, bám theo đòi hỏi hoặc công văn số từng nào của cơ sở căn nhà nước; trình diễn nội giải quyết trình và những tư liệu tất nhiên (nếu có) nhằm chứng tỏ mang đến đòi hỏi giải trình.] ………………………………………………………………

……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Trên đó là toàn cỗ nội giải quyết trình của Công ty công ty chúng tôi về sự việc việc ……………Chúng tôi cam kết toàn cỗ nội dung trình diễn là trúng thực sự và tiếp tục phụ trách trọn vẹn trước pháp lý nếu như đem điều gì trình diễn dối trá.

Nơi nhận:                                                                      ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

Như trên;                                                                                      GIÁM ĐỐC

Lưu: VT; …                                                       (Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

2.2 Mẫu Công văn giải trình với khách hàng hàng

TÊN CÔNG TY

Bộ phận/Phòng ban: ............

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình với khách hàng hàng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

Kính gửi: - Ông/Bà ..........................

                 - Công ty ............................

Nhận được đơn năng khiếu nại của Ông/Bà ........................, phụ trách móc cỗ phận/phòng ban .......................... của Công ty ..................... về sự.................. vào trong ngày ..... mon ..... năm ..... bám theo thích hợp đồng số ......./HĐ......, Công ty ......... đang được tổ chức đánh giá, thanh tra rà soát lại ............................ Do sơ sót.............. nên đang được kéo đến vấn đề ........................................

Nay Công ty công ty chúng tôi làm thuê văn này gửi cho tới Ông/Bà ............................

để giải trình và kiến nghị ..................................... trước thời điểm ngày ..... mon ....năm .....

Công ty công ty chúng tôi van nài khẳng định nội giải quyết trình bên trên là trúng và van nài trả hoàn phụ trách về những tổn thất tạo ra mang đến quý khách hàng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; Phường. CSKH;

TRƯỞNG BỘ PHẬN/PHÒNG BAN

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.3 Mẫu Công văn giải trình chậm rì rì nộp báo cáo

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình chậm rì rì nộp báo cáo

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(Về việc: Chậm nộp report ..................)

Kính gửi: ......................................................

- Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp ............................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................

- Mã số thuế: ........................................................................

- Đại diện pháp luật: Ông/Bà ............................... Chức vụ: ...........................

Ngày ..... mon .... năm ....., công ty chúng tôi đem sẽ có được công văn của ..........về sự đòi hỏi công ty chúng tôi triển khai report ......................trước thời điểm ngày .... mon .... năm .... Chúng tôi van nài giải trình nguyên do về sự chậm rì rì nộp report ...................... như sau:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Vì vậy, Công ty ................. kính kiến nghị ...................... tạo nên ĐK tương hỗ cho quý doanh nghiệp công ty chúng tôi được triển khai xong report ................... được đúng mực và triển khai đảm bảo chất lượng nhiệm vụ bám theo quy quyết định.

Kính mong chờ Quý Cơ quan tiền tạo nên ĐK trợ giúp công ty chúng tôi./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

TM Doanh nghiệp

Giám đốc ký, ghi rõ rệt bọn họ tên

2.4 Mẫu Công văn giải trình làm mất đi hóa đơn

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình tổn thất hóa đơn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH MẤT HOÁ ĐƠN

[Ghi rõ rệt tổn thất hoá đơn nguồn vào hoặc đầu ra]

Kính gửi: Chi Cục Thuế .................................................

- Tên tổ chức triển khai, cá thể làm mất đi hoá đơn: ...................................

Xem thêm: thứ 5 vui vẻ

- Mã số thuế: ...............................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ...................................................................

- Đại diện pháp luật: Ông/Bà ................................. Chức vụ: ................

Giải trình về sự tổn thất hoá đơn như sau:

Ký hiệu hoá đơn bị mất: ...............................................................

Số hoá đơn bị mất: .......................................................................

Lý tự tổn thất hoá đơn: ....................................................................

....................................................................................................

...................................................................................................

Nay đơn vị chức năng report với ...................... nhằm ngăn ngừa sự tận dụng và thông tin số hoá đơn bên trên không hề độ quý hiếm dùng.

Công ty công ty chúng tôi van nài khẳng định nội giải quyết trình bên trên là trúng thực sự. Nếu vạc hiện tại vấn đề sai sự

thật, công ty lớn công ty chúng tôi van nài phụ trách trọn vẹn trước pháp lý./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

TM Doanh nghiệp

Giám đốc ký, ghi rõ rệt bọn họ tên

2.5 Mẫu Công văn giải trình chậm rì rì nộp tờ khai thuế

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

V.v: Giải trình chậm rì rì nộp tờ khai thuế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

..........., ngày .... mon .... năm ....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V.v: Nộp chậm rì rì tờ khai thuế)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ QUẬN/HUYỆN ............................

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ....................................................................

- Mã số thuế/Mã số doanh nghiệp: ............................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................

- Điện thoại: ....................................... Fax: ..................................

- Người đại diện thay mặt bám theo pháp luật: Ông/Bà ................. Sinh ngày: ...................

- Chức vụ: .............................................. Số điện thoại thông minh liên hệ: .....................

Báo cáo giải trình về sự nộp chậm rì rì tờ khai thuế Công ty .............................

Ngày .... mon .... năm ....., công ty chúng tôi sẽ có được công văn đòi hỏi giải trình về sự nộp chậm rì rì tờ khai

thuế Quý .../20.... Chúng tôi van nài giải trình về nguyên do công ty nộp chậm rì rì tờ khai thuế như sau:

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Công ty ................ van nài cam kết những gì công ty chúng tôi đang được trình diễn và những sách vở hỗ trợ là

đúng thực sự. Nếu ko trúng, Công ty ............ van nài Chịu đựng trọn vẹn trách móc nhiệm trước pháp

luật.

Kính kiến nghị Chi viên thuế Quận/Huyện ................ tiêu thụ đơn giải trình và kiểm tra.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

TM Doanh nghiệp

Giám đốc ký, ghi rõ rệt bọn họ tên

2.6 Mẫu Công văn giải trình Báo hiểm xã hội

TÊN CÔNG TY

Số: ....../CV-......

----------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

..........., ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

(V.v: ........................................)

Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN/HUYỆN ...............................

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ......................................................

- Người đại diện thay mặt bám theo pháp luật: ......................... Chức vụ: ...................

- Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................

- Điện thoại: ..................................................... Fax: ...................

- Mã số thuế: ................................................................................

Ngày ...../...../....., Công ty công ty chúng tôi đem sẽ có được công văn số ..................... của Báo hiểm xã hội Quận/Huyện .................; vô công văn đòi hỏi Công ty công ty chúng tôi giải trình về việc……………….

Công ty công ty chúng tôi van nài được giải trình về sự này như sau: [Giải mến rõ rệt, ví dụ những nguyên

nhân tạo ra vụ việc vô công văn giải trình như: vì thế sao số người đóng góp bảo đảm ko thông qua số người

lao động thực tiễn bên trên doanh nghiệp; vì thế sao công ty chậm rì rì nộp BHXH; vì thế sao công ty tham

gia BHXH chậm rì rì (trễ)...]

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

Do vậy: [Ghi rõ rệt phía xử lý, xử lý so với vụ việc triển khai giải trình; thể hiện những yêu

cầu ví dụ với cơ sở BHXH như: mong ước cơ sở BHXH tương hỗ xử lý vụ việc đang được tường

trình...]

...........................................................................................

............................................................................................

.............................................................................................

Trên đó là toàn cỗ nội dung vụ việc nhưng mà cơ sở bảo đảm xẽ hội quận/huyện ............. đòi hỏi Công ty công ty chúng tôi triển khai việc giải trình. Nếu cơ sở bảo đảm xã hội cần thiết tăng làm hồ sơ nào

thì Công ty tiếp tục hỗ trợ không thiếu.

Trân trọng cám ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT;

Đại diện doanh nghiệp

Giám đốc

 (ký, ghi rõ rệt bọn họ tên)

Trên đó là những Mẫu công văn giải trình được người sử dụng thịnh hành nhất. Nếu còn vướng mắc, fan hâm mộ mừng lòng contact 1900.6192 sẽ được tương hỗ, trả lời.

Xem thêm: hình avatar cặp đôi ngầu