mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm

Mẫu bạn dạng khẳng định chịu đựng trách móc nhiệm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bạn đang xem: mẫu giấy cam kết chịu trách nhiệm

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty …

Tên tôi là:…

Ngày mon năm sinh: …  Giới tính:…

Số CMTND:…… Ngày cấp: … Nơi cấp:…

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ: …

1. Tóm tắt sự việc: …

2. phẳng văn bạn dạng này tôi khẳng định những nội dung sau đây: …

Nếu vi phạm những điều khẳng định bên trên, tôi xin xỏ trọn vẹn phụ trách trước Công ty.

Hà Nội, ngày ..... mon .... năm 20…

Người thực hiện cam kết

(Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

Tải: Mẫu bạn dạng khẳng định chịu đựng trách móc nhiệm

Mẫu giấy má khẳng định trả nợ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ

Tôi thương hiệu là….

CMND: ...

Địa chỉ: ...

Tôi đem nợ anh Nguyễn Văn B (số CMND…, vị trí ...) một lượng tiền là………….kể từ ngày………… lãi suất……

Tôi xin xỏ khẳng định với anh …. thanh toán giao dịch những số tiền nợ (kể cả nợ gốc và lãi) trước thời gian ngày …tháng… năm…

Nếu tôi ko triển khai quả như khẳng định thì tiếp tục phụ trách với những số tiền nợ đủng đỉnh trả ứng với nút lãi suất vay …%/ngày.

……., ngày … tháng… năm…

Người cam kết

(Ký và ghi rõ ràng chúng ta tên)

Tải: Mẫu giấy má khẳng định mới mẻ nhất

Mẫu văn bạn dạng khẳng định gia sản riêng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

VĂN BẢN CAM KẾT TÀI SẢN RIÊNG

Hôm ni, ngày  …  mon … năm ., bên trên …

Tôi là : NGUYỄN THỊ B       Sinh năm:

Hộ khẩu thông thường trú tại:

Chúng tôi là phu nhân ông chồng theo dõi Giấy ghi nhận kết duyên số ...... quyển số ...... tự Ủy Ban Nhân Dân ........... cung cấp ngày ....

Bằng văn bạn dạng này tôi xin xỏ khẳng định và phụ trách trước pháp lý về những nội dung sau đây:

1. Ông Trần Văn A là công ty sử hữu thửa khu đất số ….

2. phẳng văn bạn dạng này, tôi xin xỏ khẳng định như sau:

- Tài sản nêu bên trên là vì ông chồng tôi – Ông Trần Văn A người sử dụng gia sản riêng rẽ của tôi để sở hữ, tôi không tồn tại bất kể một sự góp sức này nhập việc tạo nên lập khối gia sản nêu bên trên.

- Việc khẳng định gia sản riêng rẽ ko nhằm mục đích trốn tách ngẫu nhiên nhiệm vụ gia sản này. Văn bạn dạng Cam kết này sẽ ảnh hưởng vô hiệu nếu như đem sở sở xác lập việc lập văn bạn dạng khẳng định nhằm mục đích trốn tách nhiệm vụ tài sản;

- Những vấn đề về nhân thân thuộc về gia sản nhập văn bạn dạng khẳng định này là chính sự thật;

-Văn bạn dạng khẳng định này được lập trọn vẹn tự động nguyện, không trở nên lừa man trá, nghiền buộc;

- Nội dung của văn bạn dạng khẳng định theo như đúng qui ấn định pháp lý, đạo đức nghề nghiệp xã hội;

- Tôi vẫn hiểu lại văn bạn dạng khẳng định này và đồng ý toàn cỗ nội dung bên trên, mặt khác ký, lăn tay nhập văn bạn dạng khẳng định này.

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký, ghi rõ ràng chúng ta thương hiệu và điểm chỉ)

Mẫu bạn dạng khẳng định thao tác làm việc của những người lao động

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Kính gửi: Công ty …

Tên tôi là:…

Ngày mon năm sinh: …  Giới tính:…

Số CMTND: … Ngày cấp: … Nơi cấp:…

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ: …

Xem thêm: trường dân lập là gì

Theo thông tin số 01/20…/TB của doanh nghiệp lớn về sự việc tương hỗ 300.000.000đ được cán cỗ nhân viên cấp dưới doanh nghiệp lớn vẫn thao tác làm việc ít nhất hoặc tiếp tục thao tác làm việc kể từ đầy đủ 05 năm cho doanh nghiệp. Tôi thực hiện văn bạn dạng này xin xỏ khẳng định thao tác làm việc bên trên doanh nghiệp lớn với thời hạn ít nhất 05 năm (Tính từ thời điểm ngày …).

Vậy, tôi kính ý kiến đề xuất doanh nghiệp lớn đồng ý chấp thuận mang lại tôi được mang tên nhập list nhận tương hỗ.

Nếu vi phạm những điều khẳng định bên trên, tôi xin xỏ trọn vẹn phụ trách trước Công ty mặt khác trả trả lại đầy đủ số chi phí 300.000.000đ cho doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày ...... mon ...... năm 20…

Người thực hiện cam kết

(Ký, ghi rõ ràng chúng ta tên)

Cam kết bảo mật thông tin vấn đề khách hàng hàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

  • Căn cứ Sở luật Dân sự 2015
  • Căn cứ nhập thích hợp đồng số …/20... /HDDV

Hôm ni, ngày … mon … năm 20…, bên trên địa chỉ…

Chúng tôi gồm:

I. BÊN THỰC HIỆN DỊCH VỤ (Sau phía trên gọi tắt là Mé A)

Công ty ….

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đại diện:        

Chức vụ

II. BÊN THUÊ DỊCH VỤ (Sau phía trên gọi tắt là Mé B)

Công ty ….

Mã số thuế:

Địa chỉ:

Đại diện:        

Chức vụ

Nội dung cam kết:

Căn cứ Hợp đồng số .......ngày..... mon..... năm 20… đã ký kết kết thân thuộc Công ty .......và…., về sự việc hỗ trợ công ty.....

1. Mé A khẳng định bảo mật thông tin vấn đề của mặt mũi B với những luật pháp và bảo mật thông tin như sau: …

2. Mé A ko được bật mí những vấn đề tự Mé B hỗ trợ mang lại Mé loại 3 còn nếu như không được sự đồng ý chấp thuận của Mé B. Trường thích hợp vi phạm Mé A sẽ rất cần bồi thông thường mang lại Mé B những thiệt sợ hãi thẳng và con gián tiếp về hành động vi phạm phát sinh.

3. Trên tình thần tự động nguyện những mặt mũi nằm trong ký, xác nhận sau đây.

Bên A       Mé B

Mẫu bạn dạng khẳng định đáp ứng đáng tin cậy nhập thực thi xây dựng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT ​

(Về việc bảo đảm an toàn đáng tin cậy mang lại công trình xây dựng ngay lập tức kề khi xây dựng)​

Kính gửi: .....

- Tên tôi ....

- Số CMND: …

- Địa chỉ

- Ngày …. mon....năm 20… Tôi đem ý kiến đề xuất trao giấy phép xây cất công trình xây dựng số ….

Nếu được quy tắc xây cất, tôn tạo công trình xây dựng bên trên, tôi cam kết:

1/ Có giải pháp bao phủ chắn, chống hứng trong những lúc thực thi đáp ứng những ĐK đáng tin cậy làm việc và công tác làm việc lau chùi môi trường thiên nhiên cho những hộ xung xung quanh.

2/ Hoàn toàn phụ trách về việc ổn định ấn định, đáng tin cậy công trình xây dựng được quy tắc xây cất nhập quy trình thực thi.

3/ Nếu thực hiện nhũn nhặn, nứt, thực hiện hư hỏng sợ hãi cho tới những công trình xây dựng ngay lập tức kề và xung xung quanh, tôi tiếp tục phụ trách xử lý và thông thường bù theo dõi quy ấn định. Quá trình thực thi nếu như đem điều gì ko chính với nội dung khẳng định bên trên, tôi tiếp tục chịu đựng trọn vẹn trách móc nhiệm theo dõi quy ấn định của Pháp luật./.

....., ngày … mon … năm trăng tròn …

Người cam kết

(Ký thương hiệu, đóng góp lốt nếu như có)

Cách viết lách bạn dạng cảm kết phụ trách thích hợp lý

Mỗi hình mẫu bạn dạng khẳng định Luật Trí Nam share đều phải sở hữu cơ hội hành văn riêng rẽ, khi chúng ta dùng bạn dạng khẳng định hình mẫu nên đánh giá hình mẫu bạn dạng khẳng định coi vẫn thỏa mãn nhu cầu đầy đủ những nội dung quan trọng ko hoặc đem nội dung này ko quan trọng ko. Sau đó:

  • Về vấn đề cá thể của những người viết lách cam kết

Đây là nội dung cần phải đem nhập bạn dạng khẳng định phụ trách. Những vấn đề bao hàm chúng ta và thương hiệu, điểm sinh, Chứng minh thư quần chúng. #, ngày cung cấp, điểm cung cấp, năm sinh… đều rất cần phải được ghi rõ rệt và đúng mực.

  • Về hình thức: Không nên tẩy xóa, viết lách sai chủ yếu mô tả.
  • Về nội dung:
  1. Trong bạn dạng khẳng định cần ghi rõ ràng việc nếu như vi phạm cần chịu đựng trọn vẹn trách móc nhiệm theo như đúng như thỏa thuận hợp tác vẫn khẳng định.
  2. Người viết lách Giấy khẳng định cần thể hiện tại rõ ràng được ý kiến của riêng rẽ bản thân.
  3. Nội dung đem ghi nhập khẳng định rất cần phải trình diễn khoa học tập, cộc gọn gàng, xúc tích, đúng mực.
  4. Những nội dung vấn đề tương quan cho tới người thực hiện Giấy khẳng định cần thiết đúng mực, rõ rệt, ví dụ và cụ thể.

Trên đó là share của Luật Trí Nam về bạn dạng khẳng định hình mẫu viết lách sẵn thông thườn thông thường người sử dụng nhập thực tiễn. Hy vọng những share tiếp tục hữu ích mang lại người sử dụng nhập thực tiễn biệt.

Tham khảo:

Dịch vụ biên soạn thảo thích hợp đồng uy tín

Dịch vụ xây dựng doanh nghiệp lớn bên trên Hà Nội

Xem thêm: lưu ký chứng khoán là gì