mẫu giấy xác nhận cư trú

Cho tôi hỏi: Mẫu Giấy xác nhận vấn đề về điểm trú ngụ tiên tiến nhất lúc bấy giờ như vậy nào? Câu chất vấn của anh ý Dự tới từ Thành phố Xì Gòn.

Mẫu Giấy xác nhận vấn đề về điểm trú ngụ tiên tiến nhất lúc bấy giờ như vậy nào?

Mẫu Giấy xác nhận vấn đề về điểm trú ngụ là Mẫu CT07 phát hành tất nhiên Thông tư 56/2021/TT-BCA. Dưới đấy là hình hình họa Mẫu Giấy xác nhận vấn đề về điểm trú ngụ.

Bạn đang xem: mẫu giấy xác nhận cư trú

Tải Mẫu Giấy xác nhận vấn đề về điểm trú ngụ mới mẻ nhất: Tại phía trên.

Mẫu Giấy xác nhận vấn đề về điểm trú ngụ tiên tiến nhất như vậy nào? Khi vạc hiện nay sách vở và giấy tờ được cung ứng nhằm xác nhận vấn đề trú ngụ bị tẩy xóa thì xử lý như vậy nào?

Mẫu Giấy xác nhận vấn đề về điểm trú ngụ tiên tiến nhất như vậy nào? Phát hiện nay sách vở và giấy tờ được cung ứng nhằm xác nhận vấn đề trú ngụ bị tẩy xóa thì xử lý ra sao? (Hình kể từ Internet)

Xin xác nhận vấn đề trú ngụ ở đâu?

Căn cứ bên trên khoản 1 Điều 17 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy lăm le như sau:

Xác nhận vấn đề về cư trú
1. Công dân đòi hỏi xác nhận vấn đề về trú ngụ hoàn toàn có thể thẳng cho tới phòng ban ĐK trú ngụ vô toàn quốc ko tùy theo điểm trú ngụ của công dân nhằm ý kiến đề nghị cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ hoặc gửi đòi hỏi xác nhận vấn đề về trú ngụ qua chuyện Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công vận hành trú ngụ.
2. Nội dung xác nhận vấn đề về trú ngụ bao hàm thời hạn, vị trí, kiểu dáng ĐK trú ngụ. Xác nhận vấn đề về trú ngụ có mức giá trị 06 mon Tính từ lúc ngày cung cấp so với tình huống quy lăm le bên trên khoản 1 Điều 19 Luật Cư trú xác nhận về sự việc khai báo trú ngụ và có mức giá trị 30 ngày Tính từ lúc ngày cung cấp so với tình huống xác nhận vấn đề về trú ngụ. Trường phù hợp vấn đề về trú ngụ của công dân sở hữu sự thay cho thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh và được update vô Cửa hàng tài liệu về trú ngụ thì xác nhận vấn đề về trú ngụ không còn độ quý hiếm Tính từ lúc thời gian thay cho thay đổi.
3. Trong thời hạn 03 ngày thao tác làm việc, phòng ban ĐK trú ngụ sở hữu trách cứ nhiệm xác nhận vấn đề về trú ngụ bên dưới kiểu dáng văn phiên bản (có chữ ký và đóng góp vết của Thủ trưởng phòng ban ĐK cư trú) hoặc văn phiên bản năng lượng điện tử (có chữ ký số của Thủ trưởng phòng ban ĐK cư trú) theo dõi đòi hỏi của công dân.
4. Trường phù hợp nội dung ý kiến đề nghị xác nhận của cá thể hoặc hộ mái ấm gia đình không được update vô Cửa hàng tài liệu về trú ngụ thì phòng ban ĐK trú ngụ chỉ dẫn công dân triển khai giấy tờ thủ tục nhằm kiểm soát và điều chỉnh vấn đề vô Cửa hàng tài liệu về trú ngụ theo dõi quy lăm le bên trên Điều 26 Luật Cư trú.

Như vậy theo dõi quy lăm le bên trên xin xỏ xác nhận vấn đề trú ngụ vì như thế những cơ hội sau:

Xem thêm: người giám hộ là gì

- Trực tiếp cho tới phòng ban ĐK trú ngụ vô toàn quốc ko tùy theo điểm trú ngụ của công dân nhằm ý kiến đề nghị cung cấp xác nhận vấn đề về trú ngụ.

- Gửi đòi hỏi xác nhận vấn đề về trú ngụ qua chuyện Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công vận hành trú ngụ.

Khi vạc hiện nay sách vở và giấy tờ được cung ứng nhằm xác nhận vấn đề trú ngụ bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế, thực hiện fake thì xử lý như vậy nào?

Căn cứ bên trên Điều 3 Thông tư 55/2021/TT-BCA quy lăm le như sau:

Tiếp nhận làm hồ sơ và thông tin về sản phẩm ĐK cư trú
1. Việc tiêu thụ làm hồ sơ ĐK trú ngụ được triển khai bên dưới kiểu dáng thẳng bên trên phòng ban ĐK trú ngụ, Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công vận hành trú ngụ.
2. Trường phù hợp nộp làm hồ sơ thẳng thì tình nhân cầu ĐK trú ngụ hoàn toàn có thể nộp phiên bản sao được xác thực kể từ phiên bản chủ yếu hoặc phiên bản sao được cung cấp kể từ bong gốc (sau phía trên gọi là phiên bản sao) hoặc phiên bản chụp tất nhiên phiên bản chủ yếu sách vở và giấy tờ nhằm so sánh. Trường phù hợp tình nhân cầu ĐK trú ngụ nộp phiên bản chụp tất nhiên phiên bản chủ yếu sách vở và giấy tờ thì người tiêu thụ sở hữu trách cứ nhiệm đánh giá, so sánh phiên bản chụp với phiên bản chủ yếu và ký xác nhận, ko được đòi hỏi nộp phiên bản sao sách vở và giấy tờ cơ.
3. Trường phù hợp triển khai ĐK trú ngụ qua chuyện Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công vận hành trú ngụ thì tình nhân cầu ĐK trú ngụ khai báo vấn đề và lắp đặt kèm cặp phiên bản quét dọn hoặc phiên bản chụp những văn phiên bản, sách vở và giấy tờ quan trọng theo dõi quy lăm le. Công dân sở hữu trách cứ nhiệm xuất trình phiên bản chủ yếu những sách vở và giấy tờ, tư liệu đang được cung ứng Lúc sở hữu đòi hỏi của những người thực hiện công tác làm việc ĐK trú ngụ.
4. Việc thông tin về sản phẩm ĐK thông thường trú, ĐK tạm thời trú, gia hạn tạm thời trú, khai báo vấn đề về trú ngụ, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề về trú ngụ, tách hộ, khai báo tạm thời vắng tanh được triển khai bên dưới kiểu dáng văn phiên bản, lời nhắn năng lượng điện tử cho tới vỏ hộp thư năng lượng điện tử hoặc điện thoại thông minh, trang vấn đề năng lượng điện tử của phòng ban ĐK trú ngụ, phần mềm bên trên vũ trang năng lượng điện tử, Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an, Cổng công ty công vận hành trú ngụ.
5. Cơ quan liêu ĐK trú ngụ sở hữu quyền kể từ chối giải quyết và xử lý ĐK trú ngụ, xác nhận vấn đề về trú ngụ và ko trả trả lại lệ phí (trường phù hợp đang được nộp lệ phí) nếu như vạc hiện nay sách vở và giấy tờ, tư liệu công dân đang được cung ứng bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế, thực hiện fake.

Như vậy theo dõi quy lăm le bên trên Lúc vạc hiện nay sách vở và giấy tờ được cung ứng nhằm xác nhận vấn đề trú ngụ bị tẩy xóa, sửa chữa thay thế, thực hiện fake thì phòng ban ĐK trú ngụ sở hữu quyền kể từ chối giải quyết và xử lý ĐK trú ngụ, xác nhận vấn đề về trú ngụ và ko trả trả lại lệ phí (trường phù hợp đang được nộp lệ phí).

Xem thêm: đăng ký tạm trú online