mẫu tờ trình xin kinh phí

Bạn đang xem: mẫu tờ trình xin kinh phí

Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là khuôn sách vở được dùng phô biến hóa trong số tổ chức triển khai, phòng ban, đoàn thể, công ty. Dưới phía trên, LuatVietnam tiếp tục trình làng một vài khuôn Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư phổ cập, vận dụng trong vô số nhiều tình huống.

1. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là gì?

Có thể hiểu Tờ trình là văn phiên bản được dùng làm trình diễn, lời khuyên với cấp cho bên trên một vấn đề hoặc phê chuẩn chỉnh một mái ấm trương, quyết sách này bại nhằm xin xỏ Tóm lại, chỉ huy của cấp cho bên trên.

Với từng mục tiêu không giống nhau, Tờ trình tiếp tục mang tên gọi rõ ràng không giống nhau, vô bại khuôn Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư là khuôn sách vở được dùng kha khá phổ cập. Đây là khuôn giấy tờ được những đơn vị chức năng, phòng ban, tổ chức triển khai lập rời khỏi và trình lên phòng ban cấp cho bên trên nhằm trình về sự tương hỗ kinh phí đầu tư dùng vô việc làm này bại của phòng ban.

Trong Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư cần thiết nêu rõ ràng nguyên nhân, mục tiêu của việc xin xỏ kinh phí đầu tư, nút kinh phí đầu tư cần thiết tương hỗ cũng giống như những lời khuyên không giống.

mai to tướng trinh bạch xin xỏ kinh phi

Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được dùng phổ cập trong số phòng ban, tổ chức triển khai (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư vô một vài ngôi trường hợp

2.1 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư chung

TÊN CƠ QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

---------------

Số: ......./........

......., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư ..............

Kính gửi: .........................

Căn cứ theo gót Quyết ấn định......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ................

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên .........................

Do nhu yếu quan trọng cần (lý vì thế xin xỏ kinh phí) ..........

.................................................

............ (Tên cơ quan) ..... kính trình lên ....... xin xỏ mái ấm trương được dùng kinh phí đầu tư vô việc

.....................................................

...................................................

.........................................................

Rất ước sự đánh giá và chấp thuận đồng ý của phòng ban cấp cho trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

2.2 Mẫu Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư giành riêng cho doanh nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin xỏ kinh phí đầu tư …………………

Kính gửi: – Ban hướng dẫn ……………….

Căn cứ theo gót Quyết ấn định ………………… của Công ty.

Căn cứ theo gót tình hình thực tế: ………………

Nhằm mục tiêu ……………………, [Tên chống ban / đơn vị] xin xỏ trình lên …………… xin xỏ mái ấm trương được dùng kinh phí đầu tư vào:

………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………

[Tên chống ban/đơn vị] kính kiến nghị Ban hướng dẫn Công ty tạo nên ĐK tương hỗ kinh phí……………:

STT

Xem thêm: bản phiên âm tiếng anh

Khoản mục chi phí

Số lượng

Đơn giá bán (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí đầu tư là: ………………… (Ghi chữ)

Kính ước sẽ có được sự chấp thuận đồng ý kể từ Ban hướng dẫn Công ty

Ngày ………. mon ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ ràng chúng ta tên)

2.3 Mẫu tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư mua sắm sẵm trang thiết bị

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

Số: ......../..........

.........., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH

Về việc xin xỏ kinh phí đầu tư sắm sửa trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo

- Phòng Tài chủ yếu - Kế hoạch

- Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã .................

Căn cứ ra quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng chống Phòng GD&ĐT .................. về sự phó dự trù chi ngân sách non nước năm ........

Căn cứ vô tình hình thực tiễn bên trên ngôi trường .....................

Do nhu yếu cấp cho thiết cần được sắm sửa khí giới, hạ tầng vật hóa học nhằm đáp ứng công tác làm việc giảng dạy dỗ năm học tập ........-..........

Trường ..................... kính trình cho tới Phòng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện thị xã ............., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ........... xin xỏ mái ấm trương dùng kinh phí đầu tư sự nghiệp dạy dỗ năm ....... tiến hành sắm sửa khí giới, hạ tầng vật hóa học rõ ràng như sau:

-……………………..

-……………………

-……………………..

Tổng cộng: ………………….đồng (Bằng chữ: ……………………)

Rất ước sự đánh giá chấp thuận đồng ý của Phòng dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện thị xã ......., Phòng Tài chủ yếu – Kế hoạch thị xã ............

HIỆU TRƯỞNG

3. Một số chú ý Lúc viết lách Tờ trình xin xỏ kinh phí

- Thể hiện nay rõ ràng nhu yếu lời khuyên và mong ước được cấp cho kinh phí đầu tư vô tổ chức;

- Thể hiện nay vô tính quan trọng của việc sắm sửa trang khí giới. Từ bại đáp ứng hiệu suất cao so với nhu yếu dùng của đơn vị chức năng. Các trang khí giới này cần phải chuẩn bị là nhu yếu thế tất, gắn kèm với hiệu suất cao thao tác làm việc bên trên tổ chức triển khai.

- Các nội dung cung ứng cần đúng đắn, thể hiện nay rõ ràng nhu yếu cấp cho duyệt kinh phí đầu tư mang lại mục tiêu sắm sửa rõ ràng.

- Phải đem nguyên nhân thuyết phục mang lại việc xin xỏ kinh phí đầu tư và trình diễn rõ ràng số chi phí cần thiết tương hỗ, xin xỏ cấp cho. Xác ấn định những khí giới, hạ tầng vật hóa học quan trọng chuẩn bị mang lại tổ chức triển khai. Đồng thời tế bào trái khoáy qua loa về giá bán gia sản từng khí giới dựa vào đo lường và tính toán, bằng phẳng nhu yếu sắm sửa.

Trên đấy là một vài khuôn Tờ trình xin xỏ kinh phí đầu tư được sử dụng phổ cập. Nếu còn yếu tố vướng giắt, độc giả sung sướng lòng contact 1900.6192 sẽ được LuatVietnam trả lời.

Xem thêm: nguyên nhân ô nhiễm nước