một vật dao động điều hòa chuyển động của vật từ vị trí cân bằng đến vị trí biên là chuyển động

Câu hỏi:

11/10/2019 292,423

Đáp án C

Khi một vật giao động điều tiết, hoạt động của vật từ vựng trí biên về địa điểm thăng bằng là

chuyển động thời gian nhanh dần

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật nhỏ giao động điều tiết theo đuổi một trục cố định và thắt chặt. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong lối hình sin.

B. Lực kéo về ứng dụng nhập vật ko thay đổi.

C. Li chừng của vật tỉ trọng với thời hạn giao động.

D. Quỹ đạo hoạt động của vật là một trong đoạn trực tiếp.

Câu 2:

Trong giao động điều tiết của hóa học điểm, hóa học điểm thay đổi chiều hoạt động khi

A. lực kéo về thay đổi chiều.

B. lực kéo về chính vì thế ko.

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn.

D. lực kéo về có tính rộng lớn cực kỳ tè.

Câu 3:

Chọn Kết luận đúng vào khi nói đến giao động điều hoà của con cái rung lắc xoắn ốc.

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

B. Quỹ đạo là một trong đoạn trực tiếp.

Xem thêm: văn bản má la

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là một trong lối hình sin.

Câu 4:

Năng lượng của một vật giao động điều hòa

A. đổi thay thiên tuần trả theo đuổi thời hạn với chu kì vì thế chu kì giao động của vật.

B. vì thế động năng của vật Khi đổi thay thiên.

C. đổi thay thiên tuần trả theo đuổi thời hạn với chu kì vì thế nửa chu kì giao động của vật.

D. vì thế động năng của vật Khi vật qua quýt địa điểm thăng bằng.

Câu 5:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực ứng dụng có tính rộng lớn cực kỳ đại

B. Lực ứng dụng thay đổi chiều

C. Lực ứng dụng có tính rộng lớn cực kỳ tiểu 

D. Lực ứng dụng vì thế không

Câu 6:

Một vật giao động điểu hòa Khi đang được hoạt động từ vựng trí thăng bằng cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời trái chiều với vectơ vận tốc.

B. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời và sự cân đối vận tốc nằm trong hạn chế.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

Xem thêm: bài 2 đường trung bình của tam giác

D. sự cân đối véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.