nhiệt độ nóng chảy của muối

Lời giải Câu căn vặn 6 trang 54 Hóa học tập 10 sách Kết nối học thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 10.

Giải Hóa 10 Bài 11 - Kết nối tri thức: Liên kết ion

Bạn đang xem: nhiệt độ nóng chảy của muối

Câu căn vặn 6 trang 54 Hóa học tập 10: a) Vì sao muối hạt ăn với sức nóng nhiệt độ chảy cao (801oC)?

b) Hợp hóa học ion dẫn năng lượng điện nhập tình huống nào? Vì sao?

Lời giải:

a) Muối ăn là hóa học ion, trong những ion với lực hít tĩnh năng lượng điện cực mạnh nên những hợp ý hóa học ion khó khăn rét chảy nhiệt nhiệt độ chảy cao (801oC)

b) Các hợp ý hóa học ion ở tình trạng rét chảy hoặc hỗn hợp tiếp tục dẫn năng lượng điện, vì:

- Khi rét chảy hoặc tan nội địa, những ion bị tách ngoài màng lưới tinh ma thể, hoạt động khá tự tại và là tác nhân dẫn năng lượng điện.

- Tại tình trạng rắn, những ion ko dịch rời tự tại được nên hợp ý hóa học ion ko dẫn năng lượng điện.

Xem thêm thắt lời nói giải bài bác tập dượt Hóa học tập lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

Xem thêm: đau đầu vận mạch uống thuốc gì

Mở đầu trang 51 Hóa học tập 10: Hợp hóa học NaCl rét chảy ở sức nóng phỏng cao và với tài năng dẫn năng lượng điện Lúc rét chảy...

Câu căn vặn 1 trang 52 Hóa học tập 10: Hoàn trở thành những sơ trang bị tạo ra trở thành ion sau...

Câu căn vặn 2 trang 52 Hóa học tập 10: Viết thông số kỹ thuật electron của những ion K+, Mg2+, F-, S2-...

Câu căn vặn 3 trang 52 Hóa học tập 10: Vì sao một ion O2- phối hợp được với nhị ion Li+...

Câu căn vặn 4 trang 52 Hóa học tập 10: Cho những ion Na+, Mg2+, O2-, Cl-. Những ion này hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo ra trở thành links ion...

Câu căn vặn 5 trang 52 Hóa học tập 10: Mô mô tả sự tạo ra trở thành links ion nhập...

Xem thêm: o2 ra cuo

Hoạt động trang 53 Hóa học tập 10: Lắp ráp quy mô tinh ma thể NaCl...

Hoạt động trang 54 Hóa học tập 10: Thử tính dẫn năng lượng điện của hợp ý hóa học...

Em hoàn toàn có thể trang 54 Hóa học tập 10: Giải quí một vài đặc thù đặc thù của hợp ý hóa học ion và một vài phần mềm...