những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

Câu hỏi:

23/06/2022 3,155

A. Độ cao bên trên địa điểm ném.

Bạn đang xem: những yếu tố ảnh hưởng đến tầm xa của một vật được ném ngang

D. Cả chừng cao và vận tốc thuở đầu.

Đáp án chủ yếu xác

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: D.

Những nguyên tố tác động cho tới tầm xa vời của một vật được ném ngang:

- Độ cao bên trên địa điểm ném.

- Tốc chừng thuở đầu.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật ở chừng cao đôi mươi m đối với mặt mày khu đất, được truyền véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu v0=5m/s theo phương ngang. Xác lăm le tầm xa vời của vật. Lấy g=10m/s2 .

A. 10 m.

B. đôi mươi m.

C. 15 m.

D. 25 m.

Câu 2:

Một vật ở chừng cao 5 m đối với mặt mày khu đất, được truyền véc tơ vận tốc tức thời ban đầu v0=2m/s. Theo phương ngang. Xác lăm le thời hạn rơi của vật. Lấy g=10m/s2 .

A. 1 s

B. 2 s

C. 3 s

D. 4 s

Câu 3:

Vật ở chừng cao 10 m đối với mặt mày khu đất, được truyền véc tơ vận tốc tức thời thuở đầu v0 theo phương ngang. Nếu thay cho thay đổi chừng cao ném vật thêm thắt 10 m nữa thì thời hạn rơi của vật cho tới Khi vấp khu đất là bao nhiêu? Lấy g=10m/s2 .

A. 1 s.

Xem thêm: ancol etylic có tan trong nước không

B. 2

C. 2 s.

D. 22

Câu 4:

Quỹ đạo của vật ném ngang nhập hệ tọa chừng Oxy là

A. một nhánh của đàng Parabol.

B. đường thẳng liền mạch trải qua gốc tọa chừng.

C. là đường thẳng liền mạch vuông góc với trục Oy.

D. là đường thẳng liền mạch vuông góc với trục Ox.

Câu 5:

Một vận khích lệ đẩy tạ như hình bên dưới. Các vận khích lệ cần sử dụng rất là nhằm đẩy một trái ngược tạ sao mang đến nó sở hữu tầm xa vời nhất. Yếu tố này tác động chủ yếu cho tới tầm xa vời.

Một vận khích lệ đẩy tạ như hình bên dưới. Các vận khích lệ cần sử dụng (ảnh 1)

A. Vận tốc ném thuở đầu.

B. Góc ném (góc hợp ý vị phương ngang và phương của véc tơ vận tốc tức thời ban đầu).

C. Độ cao của địa điểm ném vật.

D. Cả 3 nguyên tố bên trên.

Câu 6:

Một máy cất cánh bay theo dõi phương ngang ở chừng cao 10 km với vận tốc 720 km/h. Viên phi công cần thả trái ngược bom kể từ xa vời cơ hội tiềm năng (theo phương ngang) từng nào nhằm trái ngược bom rơi trúng mục tiêu? Lấy g=10m/s2 .

A. 9,7 km.

B. 8,6 km.

C. 8,2 km.

Xem thêm: sau sinh có được ăn bắp cải không

D. 8,9 km.