nội dung nào dưới đây không phải là thành tựu của nông nghiệp việt nam thời phong kiến

TRẢ LỜI

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

nội dung này tại đây ko cần là trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nông nghiệp việt nam giới thời phong kiến
A. nâng cấp chuyên môn thâm nám canh lúa nước 
B. không ngừng mở rộng diện tích S canh tác vì chưng nhiều biện pháp 
C.gia nhập và tôn tạo những loại cây kể từ mặt mũi ngoài 
D. thành phầm nông nghiệp thổi lên tiên phong hàng đầu quần thể vực

- Vì thời phong loài kiến nước nhà tao vẫn còn đấy lỗi thời và tài chính ko cải cách và phát triển, hầu như thể canh tác nội địa, ghép ruộng,...

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: ảnh báo hồng chất

4

1 vote

avatar

Nội dung ko cần là trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nông nghiệp nước ta thời phong loài kiến là d. sản phẩm nông nghiệp thổi lên tiên phong hàng đầu quần thể vực, vì thế phong loài kiến nước ta không tồn tại sự tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh về thành phầm nông nghiệp với những điểm không giống. Trong Khi bại liệt, nâng cấp chuyên môn thâm nám canh lúa nước, không ngừng mở rộng diện tích S canh tác vì chưng nhiều phương án và gia nhập và tôn tạo những loại cây kể từ bên phía ngoài đều là những trở nên tựu tiêu biểu vượt trội của nông nghiệp nước ta thời phong kiến

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

Xem thêm: trình bày ý kiến về một vấn đề đời sống